SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

W ramach wizytacji kanonicznej parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku dn. 05.06.2019r. gościliśmy w naszej szkole Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego, Biskupa Pomocniczego Diecezji Płockiej.
Wraz z Ks. Biskupem przybyli nasi duszpasterze proboszcz naszej parafii. ks. kan. Józef Różański oraz wikariusz ks. Kamil Kozakowski.
Na początku tego niecodziennego spotkania, słowa powitania w stronę Księdza Biskupa skierowała Dyrektor Szkoły – Pani Maria Kluge, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie.
Pani Dyrektor podkreśliła, że wizyta tak zacnego gościa zdaje się być szczególnie istotna w obecnych czasach. Nie bez znaczenia jest rola Kościoła w naszym życiu, w życiu całej społeczności szkolnej. Zwróciła uwagę na kształcenie integracyjne, które ma miejsce w naszej szkole i polega na organizacji wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży zdrowych z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Goście wysłuchali montażu słowno – muzycznego pod hasłem tegorocznego Roku Kościelnego ,,W MOCY BOŻEGO DUCHA IDZIEMY ŚWIADCZYĆ O CHRYSTUSIE…”
Młodzież przedstawiła historię zbawienia od upadku pierwszych ludzi w raju, poprzez, zwycięstwo Chrystusa nad złem, aż po świadectwo wiary związane z nieustannym wybieraniem niełatwej drogi pójścia za Jezusem, na której umacnia nas moc Ducha Świętego.
Zebrani obejrzeli pantomimę o upadku pierwszych ludzi w raju przedstawioną do tekstu biblijnego oraz Psalmu 89 ,,Adama i Ewy” w aranżacji Piotra Rubika. Uczniowie śpiewem i poezją ks. Twardowskiego prezentowali talenty wokalne, taneczne, plastyczne. W przedstawieniu udział wzięli przedstawiciele różnych organizacji działających na terenie szkoły jak: Wolontariat, Harcerstwo, czy Zuchy… Największą jednak radość można było zobaczyć na twarzach dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które wzięły udział w przygotowaniu tej uroczystości.
Po spotkaniu z dziećmi i młodzieżą w auli szkoły Ksiądz Biskup spotkał się z gronem pedagogicznym i pracownikami szkoły.
Na zakończenie wizyty Ksiądz Biskup zamieścił pamiątkowy wpis w kronice szkolnej.
Była to dla nas niezwykła wizyta. Cieszymy się z tych odwiedzin i życzymy Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi wielu Łask Bożych w pracy duszpasterskiej w naszej Diecezji.

Odpowiedzialni:
M.Maruszewska
D.Domeradzka
K.Rajkowska
E.Kosińska
M.Siemieniec