SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I ZESZYTÓW ĆWICZEŃ DO RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

>>>WYKAZ <<<


XXX  DEKANALNY  KONKURS  BIBLIJNY dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej 2023/2024 Temat konkursu: Początki Rozwoju Kościoła – Dzieje Apostolskie.

28.02.2024 r. w Starych Proboszczewicach  odbył się dekanalny etap XXX Konkursu  Biblijnego dla uczniów klas V – VIII. Naszą   szkołę i parafię  reprezentował  Przemysław Michalski   uczeń  klasy kl.6a.  Przemek  po teście pisemnym uzyskał  najlepszy wynik,  zajmując  I miejsce i tym samym zakwalifikował się do etapu diecezjalnego w/w konkursu. W etapie diecezjalnym Przemysław będzie  reprezentował  dekanat  bielski.

 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
A.M Maruszewska


ORSZAK TRZECH KRÓLI 2024
„W jasełkach leży!” – pod tym hasłem 6 stycznia odbył się Orszak Trzech Króli 2024

Fundacja Orszak Trzech Króli jest inicjatorem i koordynatorem największych ulicznych jasełek na świecie. Od 2012 roku jest organizacją pożytku publicznego. Głównym celem Fundacji jest szerzenie wartości prorodzinnych i wspólnotowych, a także propagowanie wolontariatu oraz działalności charytatywnej. Hasło Orszaku Trzech Króli 2024 „W jasełkach leży!”, to słowa  tradycyjnej  Polskiej  Kolędy, które  nawiązują do 800 rocznicy pierwszych jasełek zaaranżowanych przez św. Franciszka z Asyżu, które odbyły się w miejscowości Greccio we Włoszech”.
W związku z tym, szczególna uwaga w tym roku, jest zwrócona na żłóbek, nazywany dawniej jasłem, w którym leży Nowonarodzony Zbawiciel. Ubogi i prosty  żłóbek ma nas zachęcać do pochylenia się nad potrzebami drugiego człowieka.
Zgodnie z tradycją, również ulicami naszego Bielska przemaszerował barwny korowód uczestników wydarzenia, przyodzianych w kolorowe korony.
Na czele pochodu szli Trzej Królowie, symbolizujący trzy kontynenty: Europę, Azję i Afrykę. W Kacpra, Melchiora i Baltazara wcielili się:

 • Wicedziekan – ks. kan. Jerzy Antoni Zdunkiewicz, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku,
 • Wójt Gminy Bielsk – Józef  Jerzy  Rozkosz,
 • Ksiądz Grzegorz Makowski – wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku.

Scenariusz Orszaku Trzech Króli opowiadał,  jak  co roku, tę samą ewangeliczną historię Bożego Narodzenia, ale za każdym razem opowiada ją na nowo, pod innym kątem, zwracając uwagę na inne aspekty Święta Epifanii.
Organizatorami tegorocznego orszaku byli: Gminny Ośrodek  Kultury w Bielsku, Wójt Gminy  Bielsk,  Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Bielsku, Rada Gminy  Bielsk, Gminna Biblioteka Publiczna w Bielsku, Placówki  Oświatowe  z terenu gminy   oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zadaniem poszczególnych szkół było przygotowanie orszaków królewskich.
Nasza szkoła odpowiedzialna była za przygotowanie orszaku europejskiego tzn. czerwonego. Uczniowie wcielili się w:  aniołki, pasterzy, rycerzy i dwórki.  Społeczność szkolna chętnie włączyła się w przygotowanie orszaku, czego efekty można było zobaczyć. Na zakończenie przemarszu na placu przed kościołem odbyło się wspólne biesiadowanie przy kolędach i ciepłym posiłku.

Orszak Trzech Króli, to wydarzenie religijne i społeczne, pielęgnujące tradycje i wartości chrześcijańskie oraz promujące wartości prorodzinne. Przyczynia się również do pogłębienia więzi wspólnotowych. Dziękujemy dzieciom, rodzicom i całym rodzinom, za wspólne kolędowanie i duchowe uczestnictwo oraz  szczególne zaangażowanie i  piękne świadectwo wiary.

Ks. G.  Makowski
A.M. Maruszewska
Ł. Jędrzejewski


GMINNY KONKURS PLASTYCZNY ,,SENSORYCZNA  KARTKA  BOŻONARODZENIOWA”

W grudniu 2023 roku nasi uczniowie  wzięli udział  w gminnym  konkursie plastycznym  organizowanym  przez Zespół Szkół nr 2 w Ciachcinie Nowym.
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu kartki świątecznej z wykorzystaniem różnorodnych materiałów sensorycznych, np. guziki, pompony, filc, papier ścierny, folia,  koraliki itp..
Celem konkursu  było :

 • umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich umiejętności i talentów
 • rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych
 • poszerzanie wiadomości na temat technik plastycznych
 • kształtowanie poczucia piękna i estetyki
 • propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia

Wśród  laureatów  w/w  konkursu  znalazła  się  uczennica  naszej szkoły z  klasy 5b Marcelina   Gawińska,   zajmując III miejsce.

Gratulujemy i życzymy  dalszych sukcesów!

A.M. Maruszewska


KONKURS BOŻONARODZENIOWY „MÓJ ANIOŁ”

       W grudniu 2023 roku  nasi uczniowie wzięli udział  w III edycji konkursu bożonarodzeniowego „Mój Anioł”, organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach.
Konkurs polegał na  wykonaniu przestrzennej postaci anioła dowolną techniką, z dowolnych materiałów, o dowolnym wymiarze.
Celem konkursu było:

 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, zdolności i umiejętności artystycznych
 • Alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego; Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy w zakresie różnych technik plastycznych.
 • Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej,

W kategorii uczniów szkół podstawowych ogólnodostępnych wyróżnienie uzyskała Marcelina Gawińska   uczennica klasy 5b.

Gratulujemy i życzymy  dalszych sukcesów.

A.M. Maruszewska


W DRODZE DO STAJENKI…

W drodze do stajenki….  to motto tegorocznych jasełek, które odbyły się 21 grudnia 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku.
Jasełka podkreślały  dwa aspekty życia człowieka. Pierwszy zwracał uwagę na to, iż spotkanie z Jezusem powoduje przemianę życia  człowieka. Tak jak  nawrócił się Paweł z Tarsu pod wpływem spotkania z Jezusem w drodze do Damaszku, tak postaci występujące w jasełkach: Mateuszek leniuszek, Januszek łakomczuszek, Kasia kłamczucha, czy Tomaszek brudasek,  porzuciły swoje przywary  wędrując do Betlejem na  spotkanie z nowonarodzonym  Bogiem.
Drugi aspekt uświadamiał duchowy  wymiar wędrówki do Boga. Jezus nie tylko przemienia życie człowieka, ale doświadczenie Boga żywego, rozbudza pragnienie wędrówki do Niego i spotkania z Nim.
Te dwa duchowe wymiary, przemiany życia człowieka i wędrówki  do Boga,  przy pomocy śpiewu i gry aktorskiej, w nastrojowym  klimacie i scenerii przedstawili  nasi uczniowie przybyłym  gościom i  całej społeczności szkolnej, którą powitała i której złożyła świąteczne  życzenia  Pani  Dyrektor  Maria Kluge.

Jasełka przybliżyły tradycje bożonarodzeniowe – historyczne  narodzenie Pana  Jezusa, oraz wprowadziły  w  klimat  obchodów Bożego  Narodzenia.


IX Regionalny konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa z duszą”

W listopadzie 2023 roku w naszej szkole przeprowadzony został  szkolny etap IX Regionalnego konkursu plastycznego „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa z duszą”. Tematem pracy było wykonanie kartki bożonarodzeniowej, nawiązującej do zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Przedsięwzięcie miało charakter charytatywny. Kartki były przedmiotem kiermaszu bożonarodzeniowego, z którego uzyskane środki przeznaczone zostały na leczenie chorego chłopca.
Uczennica Marcelina Gawińska znalazła się w gronie laureatów w/w konkursu zajmując III miejsce w kategorii klas IV –VII.
Uroczysta gala finałowa, na której wręczono nagrody zwycięzcom odbyła się 1 grudnia.

Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów.

A.M. Maruszewska


DRAMA NA CZEŚĆ PANA – INNOWACJA PEDAGOGOCZNA

W roku szkolnym 2022/2023 na terenie Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego w Bielsku i parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku realizowana była innowacja pt. „Drama na cześć Pana”. Zadaniem innowacji było szerzenie idei lektury Pisma św. z wykorzystaniem dramy. Miała ona zachęcać i motywować uczniów do częstszego czytania Pisma św. i uczestnictwa we Mszy Świętej.

Celem  innowacji   było:
* podnoszenie jakości pracy szkoły,
* zapewnienie wysokiej jakości kształcenia ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształtowanie postaw moralnych i nabywanie kluczowych kompetencji w oparciu o prawdy objawione,
* poznanie dzieła zbawczego Jezusa poprzez osobiste przeżywanie wydarzeń biblijnych, stając się ich uczestnikiem jako aktor,
* wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez ruch i zabawę,

*  rozwijanie kompetencji społecznych, doskonalenie komunikacji.

Innowacja w ciekawy i atrakcyjny sposób umożliwiła  realizację podstawy programowej, aktywnie i twórczo zainspirowała do spędzania czasu wolnego. Motywowała do uczestnictwa we Mszy Świętej.

Osoby odpowiedzialne: A. Maruszewska,  M. Wiśniewska,  ks. G. Makowski


XXI OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY ,,TRADYCJE  WIELKANOCNE” 2023

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie nt.: zwyczajów wielkanocnych. Ideą konkursu było ocalenie od zapomnienia polskich tradycji Świąt Wielkanocnych. Konkurs cieszył się dużym  zainteresowaniem.
Na tegoroczną edycję konkursu nadesłano 1632 prace, ze 117 placówek oświatowych, kulturalnych, wychowawczych z całego kraju i 25 zgłoszeń indywidualnych. Dzieci wykazały się znajomością tradycji wielkanocnych, a także wielu różnorodnych technik plastycznych. Na wystawę pokonkursową zakwalifikowała się praca naszej uczennicy: Marceliny Gawińskiej

Gratulacje!!!
A. Maruszewska
Ks. G. Makowski


DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY  2022/2023

 Starotestamentalne portrety szkicowane wyobraźnią dziecka

W II semestrze bieżącego roku szkolnego, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w diecezjalnym konkursie plastycznym. Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie starotestamentalnej postaci biblijnej.    Przedmiotem oceny prac było ogólne wrażenie artystyczne, estetyka wykonania pracy oraz oryginalny sposób zaprezentowania tematu konkursu.
Na etapie szkolnym wyłoniono dwie prace, na etap diecezjalny w kategoriach wiekowych:

Kategoria klas I-II: praca Jana Figurskiego kl. Ib
Kategoria klas III- IV: praca Marceliny Gawińskiej kl. IVb

Na etapie diecezjalnym praca uczennicy Marceliny Gawińskiej została wyróżniona.

                                                                                                Gratulujemy!!!
A.M. Maruszewska
Ks. G. Makowski


XXIX DIECEZJALNY KONKURS BIBLIJNY „EWANGELIA WG. ŚW. MATEUSZA”

21 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie odbył się etap finałowy XXIX Diecezjalnego Konkusu Biblijnego po hasłem Ewangelii wg. św. Mateusza.
Drugie miejsce, ze stratą zaledwie jednego punktu do zwycięzcy zajął Przemysław Michalski z klasy 5a.
Warto podkreślić, że w finałowej piątce najlepszych, Przemek jako jedyny był uczniem klasy piątej, biorąc w konkursie udział po raz pierwszy, a pozostali uczestnicy to uczniowie klas ósmych.
Serdecznie gratulujemy kolejnego wspaniałego wyniku w konkursach przedmiotowych, jaki osiągnął Przemek i życzymy powodzenia w następnych wyzwaniach!

XXIX KONKURS BIBLIJNY dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej 2022/2023

Temat konkursu: „Ewangelia według św. Łukasza”

9 marca 2023 r. w Proboszczewicach  odbył się dekanalny etap XXIX Konkursu Biblijnego dla uczniów klas V – VIII. Naszą szkołę reprezentowali:
1. Przemysław Michalski kl. 5a
2. Martyna Szumska kl. 6a
Przemysław Michalski zajął I miejsce i zakwalifikował się do etapu diecezjalnego w/w konkursu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

A.M Maruszewska


SZKOLNY I DIECEZJALNY KONKURS ,,RODZINNYCH SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH” 2023

Imprezą towarzyszącą XII Orszakowi Trzech Króli był Konkurs Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych.
Celem konkursu było zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy rodziny i społeczeństwa wobec sztuki, tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia.

Zadaniem konkursowym było wykonanie szopki bożonarodzeniowej promującej wartości i tradycje chrześcijańskie, oraz nawiązującej do tegorocznego hasła konkursu „Niech prowadzi nas gwiazda, tam gdzie leży Boży Syn”.         

Na etapie szkolnym komisja  wyłoniła  następujące miejsca:
I miejsce szopka rodziny Klaudii Gąsiorowskiej
II miejsce szopka rodziny Marceliny Gawińskiej
III miejsce szopka Szymona Białoskórskiego

Na poziomie diecezjalnym Komisja Zespołu ds. Konkursu Rodzinnych Szopek powołana przez Komitet Organizacyjny XII Orszaku Trzech Króli w Płocku dokonała wyboru i klasyfikacji  wszystkich prac biorących udział w Konkursie.

Wśród nagrodzonych  znalazła się nasza uczennica: Klaudia Gąsiorowska  zajmując  III miejsce.

Gratulujemy i  życzymy  dalszych  sukcesów.

Więcej na profilu Wydziału Katechetycznego Diecezji Płockiej: https://www.facebook.com/people/Katecheza-P%C5%82ock/100063527591859/


JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE W KOŚCIELE PARAFIALNYM W BIELSKU

W dniu 15. stycznia br. Społeczność Parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Bielsku, uczestniczyła w wyjątkowej uroczystości. W Kościele parafialnym odbyły się jasełka w wykonaniu uczniów naszej szkoły pod hasłem: „W Bożym Narodzeniu … Boży Duch”.

ORSZAK TRZECH KRÓLI 2023

Niechaj prowadzi Nas Gwiazda. Pod tym hasłem, ulicami Bielska przeszedł barwny Orszak z okazji święta Objawienia Pańskiego, potocznie znanego jako święto Trzech Króli.
Nasi uczniowie uczestniczyli w Orszaku jako asysta króla Europy oraz odegrali scenkę Walki Dobra ze Złem. Rolę króla Afryki odgrywał ksiądz Grzegorz Makowski.
Uczestnictwo w Orszaku było dla Nas ogromnym wyróżnieniem oraz zaszczytem. Dziękujemy!
A już w następną niedzielę 15 stycznia zapraszamy do Kościoła parafialnego w Bielsku na Jasełka w wykonaniu Naszych uczniów.

W BOŻYM NARODZENIU… BOŻY DUCH!

To przesłanie tegorocznych jasełek, które odbyły się 22 grudnia br. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku.
W nastrojowej scenerii, uczniowie przekazywali tradycyjne treści, w odniesieniu do współczesnych czasów, podkreślając uniwersalizm i ponadczasowość prawd ewangelicznych.
Myślą przewodnią jasełek było poszukiwanie i odkrywanie we współczesnym świecie Ducha Świąt Bożego Narodzenia!
Aby zrozumieć prawdziwy sens tego Ducha, musimy dostrzec czyje imię kryje w sobie nazwa tych świąt i zrozumieć, że chodzi o Ducha Boga, samego Chrystusa, który jest Zbawicielem i Odkupicielem świata.
Widzowie mogli podziwiać piękną grę aktorską przeplataną śpiewem kolęd i podkładami muzycznymi, które dostarczyły głębokich wzruszeń i refleksji oraz przyczyniły się do doświadczenia prawdziwego Ducha Bożego Narodzenia – radości bycia kochanymi przez Boga.
Po dziś dzień radujemy się z narodzenia Pana, które stało się 2 tysiące lat temu w Betlejem. Boże Narodzenie, to nie przeszłość, ale nasze chrześcijańskie życie.

VIII Regionalny konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa z duszą”

W listopadzie 2022 roku w naszej szkole przeprowadzono szkolny etap VIII Regionalnego  konkursu plastycznego „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa z duszą”.
Tematem pracy było wykonanie kartki bożonarodzeniowej, nawiązującej do zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Celem konkursu było:
– promowanie talentu dzieci i młodzieży,
– kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia,
– rozwijanie kreatywności w podejściu do tematu,
– udział w przedsięwzięciu o charakterze charytatywnym.
Uczniowie mieli do wyboru możliwość przygotowania kartek w domu lub na warsztatach kreatywnych w szkole, na których  poznali nowe techniki plastyczne. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach.

Uczennice Laura Rokicka i Marcelina Gawińska znalazły się w gronie laureatów  w  w/w   konkursie  zajmując następujące miejsca:
w kategorii: klas I- III
Laura  Rokicka zajęła III miejsce
klas IV -VII
Marcelina Gawińska zajęła III miejsce

Bożenarodzeniowe kartki z duszą były przedmiotem kiermaszu bożonarodzeniowego podczas Gali X Powiatowego Dnia Wolontariatu „Super Wolontariusz 2022”, I akcja charytatywna „dla Amelki” Kartki pomogą w leczeniu chorej  dziewczynki.

Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów.

A.M. Maruszewska
Ks. G. Makowski


40 PIELGRZYMKA DZIECI I MŁODZIEŻ DO PRZASNYSZA I ROSTKOWA 2022!

Grupa młodzieży z naszej szkoły i parafii wyruszyła do sanktuarium w Rostkowie, nawiedzając miejsca związane z dzieciństwem św. Stasia Kostki: Kościół, kamień z odciskiem stopy, staw… Te ważne miejsca swoją obecnością uatrakcyjnili mali statyści. Wdzięcznym widokiem okazały się małe „żabki” siedzące przy stawie.

Następnie młodzież wyruszyła w pieszej pielgrzymce do Przasnysza, gdzie sobotnie popołudnie wypełniły: konferencja i świadectwo, Macieja Kozłowskiego ze Skierniewic, nauczyciela geografii, ewangelizatora i podróżnika, twórcy bloga „Z Bogiem ziomek”.
Msza św. pod przewodnictwem bp. Mirosława Milewskiego, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz koncert TAU, najbardziej znanego przedstawiciela chrześcijańskiego hip-hopu w Polsce.

Dziękujemy za piękne świadectwo wiary.


INNOWACJA „DRAMA NA CZEŚĆ PANA”

W  roku  szkolnym  2021/2022  kontynuowana  była  innowacja  ,,Drama na cześć Pana”. Innowacją  objęte były klasy  II-V.
Wdrażana innowacja miała na celu:
* poznanie i zrozumienie przekazywanych prawd  ewangelicznych poprzez:
czytanie i rozważanie we wspólnocie fragmentów Pisma Świętego;
wybór roli i gra wybranej sceny biblijnej z wykorzystaniem kostiumów i rekwizytów;
wspólne omówienie doświadczeń i przeżyć;
* zapewnienie   wysokiej  jakości  kształcenia  ze  szczególny zwróceniem uwagi na  kształtowanie  postaw moralnych i nabywanie  kluczowych kompetencji w oparciu o prawdy objawione;
* przełożenie poznanej wiedzy na praktykę życia moralno-religijnego;
* zachęcenie  dzieci do  uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
Potrzeba wdrożenia innowacji wynikała z troski o jakość katechezy, która dzisiaj jest niezwykle wymagająca zarówno na lekcjach religii w szkole, jak i w duszpasterstwie katechetycznym.
Zajęcia urozmaicały lekcje, angażowały wszystkich uczniów, wyzwalały kreatywność  oraz ukryte zdolności.

A.M. Maruszewska
M. Wiśniewska
Ks. G. Makowski

   


XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY ,,TRADYCJE WIELKANOCNE” 2022

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Tradycje Wielkanocne” był Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów.
Celem konkursu było:
> Popularyzowanie  wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze Świętami Wielkiej Nocy.
> Upowszechnianie regionalnych zwyczajów wielkanocnych.
> Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.
Ideą konkursu było ocalenie od zapomnienia polskich tradycji Świąt Wielkanocnych.

Na etapie szkolnym przyznano nagrody:
I MIEJSCE –  Mateusz  Józwiak   kl. III a
II MIEJSCE –  Zuzanna  Paćkowska   kl. II c
III MIEJSCE – Gabriel  Sieradzki   kl. II a

Na wystawę  pokonkursową  na  etapie ogólnopolskim  zakwalifikowała  się  praca ucznia klasy IIIa Mateusza Józwiaka, który otrzymał od organizatora symboliczny prezent i dyplom.

Gratulujemy  i  życzymy dalszych sukcesów.

   


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2022 ”TRADYCYJNA   PALMA   WIELKANOCNA”

Na przełomie marca i kwietnia 2022 roku Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zorganizowało konkurs na palmę wielkanocną.

Celem konkursu było:
• propagowanie tradycji świętowania Niedzieli Palmowej i Wielkanocy,
• popularyzowanie zwyczaju ręcznego wykonywania palm wielkanocnych,
• wzbogacanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; materiałów i  technik jej wykonania oraz form zdobienia,
• rozwijanie umiejętności praktycznych w dziedzinie ludowej papieroplastyki,
• twórcza integracja w realizacji dzieła.
Przedmiotem konkursu było wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej z wykorzystaniem wyłącznie  tworzyw naturalnych (z wyjątkiem chronionych gatunków roślin) i tradycyjnych form zdobniczych.
Na etapie szkolnym wyłoniono następujące prace:

I MIEJSCE – Szymon  Białoskórski kl. III b
II MIEJSCE – Szymon Jędrzejczuk kl. IIIb
III MIEJSCE – Gabriel Sieradzki kl. II a

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie ogłoszonym przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpc, którzy spełnili kryteria regulaminu otrzymali  od organizatora pamiątkowe  dyplomy.

Gratulujemy  i  życzymy dalszych sukcesów.

      


KONKURS RODZINNYCH SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

Tradycyjnie jak co roku w naszej diecezji imprezą towarzyszącą Orszakowi Trzech Króli był Konkurs Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych.

Celem Konkursu było:

 • Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy rodziny i społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
 • Propagowanie pozytywnych więzi pomiędzy najbliższymi, w tym wspólne spędzanie czasu wolnego, wzajemny szacunek i zaufanie, a także rozwijanie wrażliwości inspirowanej życiem  w rodzinie;
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za relacje rodzinne i społeczne.

Zadaniem konkursowym było wykonanie szopki bożonarodzeniowej promującej wartości i tradycje chrześcijańskie, nawiązujące  do tegorocznego hasła konkursu „Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły”

Uczestnicy konkursu mieli  nagrać  max. 3-minutowy film z budowy szopki na różnych etapach, z przedstawieniem efektu końcowego i przesłać do organizatorów:

 • Organizacji Katolickich i Wyznaniowych w Płocku tworzący Komitet Organizacyjny OTK;
 • Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpiło  6 stycznia 2022 roku.

Laureatką konkursu  zajmując  II miejsce została:

Nikola  Leszczyńska  uczennica Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku, par. pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku.

Wręczenie nagród i dyplomów ufundowanych przez biskupa płockiego miało miejsce w opactwie pobenedyktyńskim.  Na pewno potrzeba czasu i inwencji, by taką szopkę skonstruować – powiedział bp Piotr Libera, dziękując zebranym rodzinom, którym towarzyszyły katechetki, a także dyrekcje szkół.

Bp Piotr  nawiązał do listu Franciszka, poświęconego znaczeniu  tradycji, przytoczył m.in. słowa papieża, że „szopka jest cudownym znakiem oraz pierwszym, międzypokoleniowym przekazem wiary”. Wierzymy, że w naszej polskiej tradycji budowa szopki bożonarodzeniowej nie zaginie. Zachęcam was, by przed taką szopką się zatrzymać, zadumać, popatrzeć na tego małego Jezuska, kontemplować Go – powiedział podczas wręczenia nagród biskup płocki.

                                   Serdecznie gratulujemy Nikoli i Rodzinie

                                                                                Życzymy dalszych sukcesów

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej

https://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/

https://www.facebook.com/Katecheza-P%C5%82ock-1829452960630018/

Wydział duszpasterski  Płock

https://www.facebook.com/duszpasterski/

Gość  płocki.pl

https://www.facebook.com/GO%C5%9A%C4%86-P%C5%81OCKI-1630096583936167


JASEŁKA


39 Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Rostkowa pod hasłem „Kochaj mnie Tato”

W sobotę, 18 września 2021 r. uczniowie i absolwenci naszej szkoły uczestniczyli w 39. Pielgrzymce Dzieci i Młodzieży do Rostkowa – miejsca narodzin św. Stanisława Kostki. Tegoroczne hasło pielgrzymki – „Kochaj mnie Tato” nawiązywało do przeżywanego Roku św. Józefa.
Program Pielgrzymki Młodzieży obejmował:
16.00 – powitanie młodzieży i zawiązanie wspólnoty RAP BROTHERS. Uroczyste wniesienie relikwii św. Stanisława Kostki
16.30 – konferencję  „Kochaj mnie Tato!”, którą wygłosił Paweł Woliński, współzałożyciel fundacji Mamy i Taty, a dziś dyrektor organizacji Citizen Go, który mówił o sprawach ważnych, zwłaszcza dla ludzi młodych, dotyczących ojcostwa.
17.00 – adorację Najświętszego Sakramentu i spowiedź
17.15 – Eucharystię – pod przewodnictwem J. E. Księdza Biskupa Piotra Libery
19.15 – koncert zespołu MALEO REGGAE ROCKERS

Dziękujemy  młodzieży, że mimo ekstremalnych warunków, chłodu i deszczu podjęliście trud pielgrzymowania.  „Ale może był potrzebny ten trud i po to, aby nauczyć się choć trochę, jak  w przeciwnościach   życia wybierać to, co najważniejsze” – mówił na zakończenie Mszy św. biskup Piotr Libera.

ks. G. Makowski
A.M. Maruszewska


POŻEGNANIE KSIĘDZA KAMILA

22  sierpnia 2021 r. w niedzielę nasza społeczność szkolna pożegnała odchodzącego Księdza Wikariusza Kamila Kozakowskiego, który przez sześć lat posługi­wał w naszej parafii.
Dzieci podziękowały za pracę duszpasterską w naszej parafii oraz katechetyczną w naszej szkole, szczególnie za:
♥  głoszenie nauk, katechez
♥  przygotowywanie do sakramentów: pokuty, komunii, bierzmowania
♥  sprawowanie opieki nad lektorami, oazą, ministrantami, wolontariatem
♥ za dbanie o piękno liturgii, uroczystości, jasełka, pielgrzymki, ważne wydarzenia z naszego wspólnotowego życia i wiele innych dzieł…, które ks. Kamil dokumentował na portalach społecznościowych, na bieżąco nas ewangelizując.
Ksiądz wiele uwagi poświęcał najmłodszym parafianom, wykazując się wielką cierpliwością i życzliwością. Darem  mądrego tłumaczenia Bożego świata, zjednał sobie sympatię i zaufanie dzieci i młodzieży.

Uśmiechem, żartobliwymi gestami, humorem, prowadził do Boga i pokazywał, że wiara jest radosna. Doceniliśmy te gesty oraz wszelkie duchowe i materialne owoce duszpasterskiej pracy dziękując za trud i poświęcenie oraz życząc  wielu łask Bożych w dalszej posłudze kapłańskiej.

A.M. Maruszewska


ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO

26 czerwca 2021 r. przeżywaliśmy w naszym kościele uroczystość  Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych. Dzieci klasy IVa, IVb przyjęły Najświętszy Sakrament.
Eucharystii przewodniczył ks. wikariusz Kamil Kozakowski.
Uroczystości rozpoczęły się na placu przed kościołem, gdzie ks. wikariusz powitał dzieci, rodziców i zebranych gości.
Dzieci aktywnie włączyły  się w przygotowanie oprawy liturgicznej Mszy Świętej, były przejęte i onieśmielone.
Odnowienie  Przyrzeczeń  Chrzcielnych, to ważne wydarzenie  w życiu młodego chrześcijanina, jego rodziny oraz całej wspólnoty parafialnej.
Przygotowanie dzieci obejmowało trzy przestrzenie: Kościół, szkołę, dom, poprzedzone było spotkaniami formacyjnymi,  próbami i Sakramentem Pokuty.

A.M. Maruszewska


UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII  ŚWIĘTEJ

W sobotę, 26 czerwca 2021 r. w Kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Bielsku dzieci klas: IIIa, IIIb, IIIc po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do swojego serca.
Uroczystości  rozpoczęły się  na placu przed kościołem, gdzie ks. proboszcz Jerzy  Zdunkiewicz powitał dzieci, rodziców i zebranych gości.
Uroczystość przebiegała  w  podniosłej  atmosferze. Mszę świętą koncelebrowało trzech kapłanów. Dzieci pięknie i bardzo aktywnie uczestniczyły w całej Eucharystii, były przejęte i skupione oraz bardzo szczęśliwe. Najświętszy sakrament zapadnie w ich pamięci  jako chwila pełna uniesienia i łaski.

Uroczystość poprzedzona była spotkaniami formacyjnymi, próbami i Sakramentem Pokuty.
W pierwszym tygodniu po uroczystości komunijnej,  dzieci uczestniczyły w   „białym  tygodniu” w czasie , którego otrzymały pamiątki komunijne.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej jest zawsze wielkim świętem parafii i mimo trwającej pandemii było tak i tym razem.

A.M. Maruszewska


Diecezjalny konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-4 szkoły podstawowej. Temat konkursu: „Mój kościół parafialny„.

Zadaniem uczestników konkursu było zilustrowanie kościoła parafialnego. Technika wykonania pracy do­wolna, format A3.  Przedmiotem oceny prac było ogólne wrażenie artystyczne, estetyka wykonania pracy oraz oryginalny sposób zaprezentowania tematu konkursu.
Pierwszym etapem konkursu był etap szkolny. W celu jego przeprowadzenia powołano komisję oceniającą przygotowa­ne prace.   Komisja w składzie: ksiądz proboszcz, dyrek­cja szkoły, nauczyciel plastyki, dokonała wyboru dwóch najlepszych prac:
Anny  Dymek kl 1b
Mai  Zalewskiej kl.1c
Prace zostały przesłane do Wydziału Katechetycznego.


XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny”Tradycje Wielkanocne”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Tradycje Wielkanocne”, organizowanym przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów.
Na tegoroczną edycję nadesłano 1456 prac plastycznych z 97 placówek oświatowych, kulturalnych, wychowawczych oraz 10 zgłoszeń indywidualnych z całego kraju.
Młodzi twórcy wykazali się znajomością tradycji wielkanocnych, a także wielu ciekawych technik plastycznych. Wysoki poziom prac odzwierciedlił się w ilości laureatów. Komisja Konkursowa przyznała 115 nagród. Na wystawę pokonkursową zakwalifikowano 262 prace plastyczne.
W kategorii 7 – 9 lat: 3 miejsce zajęła Gabriela Marczewska, kl. 3b
W Kategorii 10-12 lat: 2 miejsce zajęła Zuzanna Badurska, kl. 6a, 3 miejsce Oliwia Kaczmarska, kl. 6a
Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowały się ponadto prace:
Martyny Szumskiej, kl. 4a
Piotra Wojtunika, kl. 6b
Amelii Tomczak, kl. 6b
Zuzanny Pietrzyk, kl. 6a
Wystawę prac można obejrzeć w Galerii Wisła oraz w internecie na stronach POKiS

WIELKA NOC W NASZEJ SZKOLE


DRAMA NA CZEŚĆ PANA

W roku szkolnym  2020/2021 jest  realizowana  innowacja pedagogiczna ,,Drama na cześć Pana”. Innowacją są objęte klasy  komunijne. W pierwszym  półroczu  innowacja realizowana była na lekcjach religii  i na zajęciach dodatkowych.
Wdrażana innowacja ma na celu:
*  poznanie i zrozumienie przekazywanych prawd  ewangelicznych;
*  zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia  ze  szczególny zwróceniem uwagi na  kształtowanie  postaw moralnych i nabywanie kluczowych kompetencji w oparciu o prawdy objawione;
* przełożenie poznanej wiedzy na praktykę życia moralno-religijnego;
* zachęcenie  dzieci do  uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
Potrzeba wdrożenia innowacji wynikała z troski o jakość katechezy, która dzisiaj jest niezwykle wymagająca zarówno na lekcjach religii w szkole, jak i w duszpasterstwie katechetycznym.

Główne założenia pracy z wykorzystaniem bibliodramy na zajęciach to:

 • czytanie i rozważanie we wspólnocie fragmentów Pisma Świętego;
 • wybór roli i gra wybranej sceny biblijnej z wykorzystaniem kostiumów i rekwizytów;
 • wspólne omówienie doświadczeń i przeżyć;
 • efektywne wykorzystanie poznanej wiedzy w praktyce-przełożenie wiedzy na umiejętności;
 • prezentacja wybranych scen dramowych w szkole w  i w kościele na  niedzielnej  Mszy  Świętej  dla dzieci.

Zajęcia bardzo podobały się dzieciom, były różnorodne i ciekawe, angażowały wszystkich uczniów, dawały szansę wykazania się swoimi możliwościami i zdolnościami, pozwalały wyrażać własne emocje i uczucia, wyzwalały kreatywność i ukryte do tej pory przeróżne talenty.

A.M.Maruszewska
M.Wiśniewska


Konkurs Wszystkich Świetych


Świąteczne przygotowania


Jasełka Bożonarodzeniowe


TYM CO ODESZLI …
ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ ZE ŚWIĘTYM!

Z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych w październiku 2020 r w naszej szkole przeprowadzony został konkurs, wyzwanie, zadanie – ,,zabawa ze Świętymi”, dedykowany Tym, co odeszli, gigantom człowieczeństwa i świętości, którzy nie pragną swojej chwały ale radosnego uwielbienia Boga, a ich maksymą była łacińska sentencja: Soli Deo honor et gloria – Jedynemu Bogu cześć i chwała!
Pierwszy list do Tymoteusza 1,17

Celem konkursu było podkreślenie podniosłego wymiaru Uroczystości Wszystkich Świętych oraz:
– przybliżenie i zainteresowanie uczniów życiem osób świętych
– ukazanie wzorców życia chrześcijańskiego na przykładzie życia świętych
– inspirowanie do wyrażania swoich uczuć religijnych w twórczości, kreatywności
– pomoc w przeżywaniu czasu Uroczystości Wszystkich Świętych.
Konkurs skierowany był do uczniów klas 1-3 i polegał na wybraniu zdjęcia, obrazu świętego i stworzeniu kopii ,,żywego obrazu”, własnej stylizacji, kreacji, przebrania za postać wybranego przez siebie Świętego.
Jury pod przewodnictwem p. wicedyrektor uwzględniając kryteria oceny pracy: przesłanie, wrażenie artystyczne /wyraz twarzy, mimika, stylizacja, upodobnienie się do świętego/, kreatywność, pomysłowość, przyznało następujące miejsca:
miejsce I – Przemysław Michalski 3a /św. Sebastian /
miejsce II – Bartosz Woźniak 1b /św. Stanisław Kostka /
miejsce III- Paulina Walkowicz 1b /św. Matka Teresa z Kalkuty/
wyróżnienie – Jakub Pryczyński 1b /św. Jan Paweł II Wielki /
wyróżnienie –Marcelina Gawińska 2b /św. Filomena /
wyróżnienie – Zuzanna Maślanka 2b /św. Marcelina /
Wybór był bardzo trudny ponieważ wszystkie ,,żywe obrazy” były piękne.
Pamięć o zmarłych jest bardzo ważna, gdyż wartość narodu mierzy się jego stosunkiem do przodków.
Ze względu na pandemię tradycyjna forma uczczenia zmarłych była utrudniona dlatego dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na wezwanie i uczcili pamięć naszych świętych, oraz pobudzili nas do refleksji o przemijaniu.

A.M. Maruszewska


Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej oraz  Odnowienia Przyrzeczeń  Chrzcielnych

         W sobotę, 26 września 2020 r. dzieci  klas IV  i  V  przeżywały piękną uroczystość Pierwszej Komunii Świętej  oraz  Odnowienia Przyrzeczeń  Chrzcielnych.
To ważne wydarzenie  nie tylko dla przyjmujących sakramenty  i  ich rodzin, lecz również dla całej wspólnoty parafialnej.
Przygotowanie dzieci obejmowało trzy przestrzenie:
KOŚCIÓŁ – podczas Mszy Świętej, nabożeństw,  katechez parafialnych-  systematycznych  spotkań  formacyjnych  oraz  prób  poprzedzających  uroczystość
SZKOŁĘ – na lekcji religii
DOM – modlitwa rodzinna;  wspólne  uczestniczenie  we Mszy Świętej  oraz nabożeństwach  roku liturgicznego
Uroczyste  Msze św. odprawili:  ksiądz  proboszcz  Jerzy Zdunkiewicz  oraz wikariusz ks. Kamil Kozakowski.
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej jest zawsze wielkim świętem parafii i mimo aktualnej sytuacji było tak i tym razem.


DAR SERCA „LAURKA” na stulecie urodzin św. Jana Pawła II

Pamiętamy wypowiadane przez św. Jana Pawła II z wielkim wzruszeniem słowa:  „W każdym razie, tutaj, w tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły i teatr się zaczął.  I kapłaństwo się zaczęło”.
Słowa te padły pod wieczór 16 czerwca 1999 r. z ołtarza polowego przed wadowickim kościołem parafialnym. Zaczęło się 18 maja 2020 r., sto lat temu urodził się Karol Wojtyła.

W  celu upamiętnienia  urodzin św. Jana Pawła II:
♥ Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II
♥ Stowarzyszenie Lednica 2000, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Stowarzyszenie „Środowisko Ks. Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II”, Instytut Tertio Millennio zaplanowały  akcję „Dar na Stulecie”
♥ Wadowice 16-24/05/2020  Światowe Dni  Pamięci  św. Jana Pawła II

Pandemia uniemożliwiła organizację uroczystości. Z tego powodu postanowiono przenieść część obchodów do Internetu. Główną ideą podjętych działań  jest wspieranie i pomnażanie dobra w każdej postaci: spełnianie dobrych uczynków,  przypominanie myśli JP II, modlitwa, inicjatywy, wydarzenia o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym, charytatywnym, edukacyjnym, to obszary działań, do  których może przyłączyć  się każdy.

MY  TEŻ  PAMIĘTAMY. W ramach upamiętnienia przypadających 18 maja 2020 roku obchodów urodzin Jana Pawła II dzieci nasze  przygotowały własną ,,laurkę”, płynący prosto z serca dar dla Papieża w postaci: laurki w wersji papierowej, elektronicznej, modlitwy, piosenki, wiersza, filmiku, podziękowania za Jego Pontyfikat.
Uczniowie klas starszych wybierali z nauczania Papieża najważniejszą myśl, sentencję, cytat, który obraliby za przewodnie motto swojego życia i uzasadniali dlaczego właśnie te słowa są dla nich ważne.

Dziękuję wszystkim dzieciom  i ich bliskim  za przyłączenie się  do tej pięknej idei pomnażania dobra  poprzez osobiste świadectwo przywiązania do Papieża Polaka i wierności Jego nauczaniu. Poniżej przykładowe ,,laurki” – dary serca naszych kreatywnych dzieci.

A.M. Maruszewska


UROCZYSTE OBCHODY 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę.

                                                                                                                           Jan Paweł II

W dniu 18 maja 2020 roku, z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża Świętego Jana Pawła II, w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela w Bielsku odbyła się uroczysta msza święta, po której uczniowie i absolwenci naszej szkoły pod kierunkiem nauczyciela religii Księdza Kamila Kozakowskiego przedstawili montaż słowno-muzyczny na temat życia naszego Rodaka oraz Jego wyjątkowego pontyfikatu. Uroczystość odbyła się w niezwykle klimatycznej atmosferze, skłaniającej do refleksji nad tym, co najważniejsze w życiu każdego z nas.


WIELKA MOC ŚWIADECTWA

Aby nie  zaniechać i  zachęcić do  kultywowania tradycji i  zwyczajów wielkanocnych w naszych domach szczególnie w obecnej  trudnej  rzeczywistości pandemii, uczniowie naszej szkoły wykonywali prace związane ze  zwyczajami Wielkiej Nocy.

,,Rzecznik episkopatu ks. Rytel-Andrianik podkreślił, że w czasie epidemii, kiedy ograniczamy nasze kontakty z rodziną i przyjaciółmi, media społecznościowe stwarzają możliwość komunikacji i tworzenia wspólnoty, są odpowiednią przestrzenią, w której w prosty sposób możemy dzielić się tym jak przeżywamy Triduum  Paschalne i Wielkanoc.
Rzecznik episkopatu zachęcił, by zamieszczać zdjęcia koszyków wielkanocnych z hasztagiem #swieconka. podkreślił, że w tym roku, z powodu rygorów sanitarnych, nie będzie tradycyjnego obrzędu poświęcenia pokarmów.  W niedzielę wielkanocną, na początku uroczystego śniadania, pokarmy  będzie błogosławił ojciec rodziny lub inna osoba. Dodał, aby nie rezygnować  z przygotowania tradycyjnych koszyczków wielkanocnych, zachęcił do tworzenia dekoracji”.

Wpisując się w to  przesłanie, uczniowie wykonywali prace do  wyboru o różnym stopniu trudności tj.: prezentacje, animacje, prace wytwórcze, dekoracje, ozdoby  wielkanocne  i prace plastyczne o dowolnej  technice.

Dziękuję dzieciom za piękne prace, rodzicom za wsparcie i pomoc oraz piękne  świadectwo  wiary, za  uśmiech, który widać  na  twarzach   waszych   dzieci   wypływający z wspólnie przeżytej  radości,  którą przynosi zmartwychwstanie Jezusa.

M. Maruszewska


BOŻONARODZENIOWE JASEŁKA PARAFIALNE

19 stycznia 2020 r. uczniowie naszej szkoły w parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Bielsku wystawili jasełka.
Głównym zamysłem przedstawienia było ukazanie istoty świąt. Dzielenie się wartościami duchowymi: czasem, uśmiechem, dobrym słowem, a nie tylko dobrami materialnymi.
Święta zazwyczaj kojarzą się z pośpiechem, galeriami, prezentami, zakupami… Twórcy przedstawienia chcieli sprowokować do przemyśleń i wyciągnięcia pewnych wniosków, że każde święto, to jest jakieś sacrum nad którym, w tym świątecznym ferworze trzeba się zatrzymać i pochylić. Zastanowić się, co jest najważniejsze i odnaleźć ducha świąt.
Ten wymiar duchowy jest najistotniejszy. Ostatecznie na stole wigilijnym może pojawić się tylko zupa i chleb, ale ważniejsze jest to, żeby nie zabrakło bogactwa duchowego i miłości, które przez cały rok powinny być pielęgnowane, a swój szczególny wyraz ma to właśnie w święta Bożego Narodzenia.
Przedstawienie ubogacił śpiew kolęd, które wykonały nasze chórzystki pod kierunkiem państwa Joanny i Marka Siemieniec.
Jasełka zostały przygotowane przez uczniów pod kierunkiem ks.Kamila Kozakowskiego, p. Renatę Dymek,p. Małgorzatę Maruszewską.
Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w tym przedsięwzięciu.

M. Maruszewska


KONKURS RODZINNYCH SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

Cele  Konkursu
– Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
– Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, a także dorosłych oraz uzdolnień plastycznych;
– Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy rodziny i społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
– Propagowanie pozytywnych więzi pomiędzy najbliższymi, w tym wspólne  spędzanie czasu wolnego, wzajemny szacunek i zaufanie, a także rozwijanie wrażliwości inspirowanej życiem w rodzinie;
– Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za relacje rodzinne i społeczne.

Organizatorzy Konkursu:
– Zespół Organizacji Katolickich i Wyznaniowych w Płocku;
– Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Zadanie konkursowe
– Zadaniem konkursowym było wykonanie szopki bożonarodzeniowej promującej wartości i tradycje chrześcijańskie;
Szopka mogła być wykonana w dowolnym stylu; koniecznie z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia. Technikę i zestaw materiałów wybierała samodzielnie każda rodzina (propozycja użycia  naturalnych surowców, typu słoma, piórka, patyczki, kora drzew, mech itp.);
– Postacie do szopki  wykonane własnoręcznie (nie umieszczamy gotowych figur);
– Podstawa szopki nie powinna przekraczać 70 cm.

Kryteria oceny: przy ocenie prac konkursowych komisja weźmie pod uwagę:
– Zgodność z tematyką i celem Konkursu;
– Ogólne wrażenie artystyczne, estetykę oraz zgodny z przesłaniem wizerunek szopki;
– Wartość merytoryczną i walory edukacyjne szopki.

Na etapie szkolnym powołano komisję w składzie: Wicedyrektor – p. Artur Zdziarski, Ksiądz prefekt – Kamil Kozakowski, Nauczyciel plastyki – p. Alicja Wojtunik.

Jury miało bardzo trudne zadanie wyłonić z pośród bardzo ładnych i różnorodnych szopek jedną do etapu diecezjalnego.Po wnikliwej ocenie ustalono następujące miejsca:
I miejsce szopka rodziny Gabrieli Marczewskiej kl. IIb
II miejsce szopka rodziny Marceliny Saramak kl. IIIa
III miejsce szopka rodziny Nikoli Leszczyńskiej kl. IIa
Szopka rodziny Gabrieli Marczewskiej zakwalifikowała się do konkursu na  etap diecezjalny. Dziękujemy wszystkim rodzinom za udział w konkursie, zaangażowanie i ogromny wkład pracy. Zapraszamy do udziału w przyszłym roku. Szopki bożonarodzeniowe można obejrzeć na wystawie szkolnej.

M.Maruszewska


JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE

Czas oczekiwania na Boże Narodzenie należy do najpiękniejszych w roku. W świąteczny klimat wprowadziły wszystkich jasełka bożonarodzeniowe wystawione  20  grudnia  2019 r.
To przedstawienie  było szczególne, ponieważjego  celem  było  ukazanie  istoty  świąt,  które  zawarte  było w  motcie  jasełek ,,NA  PRÓŻNO  CHRYSTUS  RODZI SIĘ  W  ŻŁOBIE  JEŚLI  NIE  NARODZI  SIĘ W  TOBIE”

Młodzi aktorzy  ukazali dwa przeciwstawne podejścia do  świąt. Powierzchowne,  konsumpcyjne  podejście  do  Bożego  Narodzenia.   Symbolem  takiego podejścia była sceneria obrazująca  miejską galerię, w  której  zabiegani  ludzie  skupiają  się  na prezentach i  zewnętrznym przygotowaniu  na  przyjście Jezusa.  Przeciwwagą dla  takiego  podejścia była  sceneria  domu  rodzinnego, który mimo różnych przeciwności, starał  się  ukazać właściwe  podejście i  przeżycie świąt  Bożego  Narodzenia, w  centrum  którego  jest  Jezus Chrystus,  Syn  Boży, który jest  istotą i  sensem świąt.

Na zakończenie   przedstawienia lektorzy spuentowali przesłanie  jasełek

Pamiętaj! –  Nigdy nie zapomnij tego, że Bóg chce przyjść do serca twojego,

I byłby to dla Ciebie największy błąd,  gdybyś nie odkrył istoty Świąt.

Jezus się rodzi właśnie dla Ciebie  i chce byś przyjął Go w białym Chlebie.

A my? – jeśli Go przyjmiemy, jeśli Go kochamy,  swoim życiem piękne świadectwo damy.

Uczniowie wykazali się świetną grą aktorską, całość przedstawienia dopełniały pięknie zaśpiewane kolędy przez uczennice  naszej szkoły  pod  kierunkiempaństwa  Joanny  i  Marka Siemieniec.

Po  przedstawieniu głos zabrała Pani Dyrektor  Maria  Kluge oraz zaproszeni Goście między innymi.:  p. Wójt Jerzy Rozkosz, Ksiądz Proboszcz Jerzy Zdunkiewicz,  którzy  złożyli wszystkim obecnym  świąteczne  życzenia.

Jasełka zostały przygotowane przez uczniów pod opieką ks. Kamila Kozakowskiego, p. Małgorzatę Maruszewską, p. Renatę Dymek.

Dziękujemy!!!  również  wszystkim, którzy w  jakikolwiek sposób  włączyli się w pomoc w przygotowanie jasełek  szkolnych.

M. Maruszewska


KONKURS NA LAMPION ADWENTOWY

Adwent – czas oczekiwania na przyjście Pana. O tym wydarzeniu przypominają nam min. lampiony.

W grudniu w dniach od 29.11.2019 r. do 5.12.2019 r. w naszej szkole został zorganizowany konkurs na „Najładniejszy lampion adwentowy”.
Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III. Zadaniem uczniów było zrobić lampion adwentowy na roraty, które odbywały się w parafii. Lampion stanowił pomoc w przeżywaniu Adwentu.
W wykonanie lampionów zaangażowały się całe rodziny. Twórcy lampionów wykazali się wielką pomysłowością, kreatywnością używając różnych materiałów. Jury miało bardzo trudne zadanie wyłonić z pośród wszystkich lampionów najładniejsze. Przy ocenie  lampionów komisja wzięła pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność prac z tematem /symbole adwentowe/
 • jakość i estetyka wykonania
 • indywidualne podejście do tematu
 • pomysłowość, oryginalność
 • walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania
 • funkcjonalność, użyteczność i bezpieczeństwo /wykorzystanie w praktyce na  roratach/

Jury przyznało nagrody:

I miejsce –Kalina Jeziak kl. I a
II miejsce –  Julia Cichocka kl. II b
II miejsce –Martyna Szumska kl. III a
III miejsce–   Marcelina Gawińska kl.  I b

Wyróżnienia otrzymali:

 • Kuba Pawłowski
 • Gabriela Marczewska
 • Nikola Borowska

Podziękowania należą się wszystkim uczestnikom konkursu za chęci, pomysłowość i wkład pracy.

M. Maruszewska


37. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży Przasnysz – Rostkowo 14 września 2019 nie – JESTEM – sam.

Dnia  14 września  nasi  uczniowie uczestniczyli w  pielgrzymce dzieci z Przasnysza do Rostkowa. Kilkutysięczna pielgrzymka wyruszyła w kilkunastu grupach. Pielgrzymi mieli do przejścia drogę  ok. 6  km z kościoła chrztu do miejsca urodzenia swego patrona, którą to przez 14 lat swego młodzieńczego życia, ponad 450 lat temu, przemierzał św. Stanisław. Pielgrzymka  przebiegała pod  hasłem: „Nie jestem sam”. Mszy św. Przewodniczył  bp Mirosław Milewski.

Pielgrzymce dzieci towarzyszyła akcja „Szczoteczka i pasta do zębów dla dzieci z Czadu”, którą Wydział Duszpasterski płockiej kurii zorganizował razem z Diakonią Misyjną Ruchu Światło–Życie Diecezji Płockiej. Dzieci po przybyciu do Rostkowa składały przed ołtarzem szczoteczki i pasty do zębów, które zostaną wysłane do Mission Catolique Baikoro w Czadzie. Ksiądz Jarosław Kamiński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej powiedział: ,,Akcja przerosła nasze oczekiwania, katecheci i dzieci bardzo wielkodusznie odpowiedzieli na nasz apel”.

Klub  Wolontariusza  naszej  szkoły  zorganizował zbiórkę past i  szczoteczek do  zębów dzięki czemu nasi  pielgrzymi mogli odpowiedzieć  pozytywnie  na tę akcję.  Serdecznie dziękujemy pielgrzymom za trud pielgrzymowania. Wolontariuszom, rodzicom i  wszystkim którzy włączyli się w akcję za wparcie i  zrozumienie.

Małgorzata Maruszewska
Łukasz Jędrzejewski
Milena Wiśniewska
ks. Kamil  Kozakowski


,,W MOCY BOŻEGO DUCHA IDZIEMY ŚWIADCZYĆ O CHRYSTUSIE

W ramach wizytacji kanonicznej parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku dn. 05.06.2019r. gościliśmy w naszej szkole Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego, Biskupa Pomocniczego Diecezji Płockiej.
Wraz z Ks. Biskupem przybyli nasi duszpasterze proboszcz naszej parafii. ks. kan. Józef Różański oraz wikariusz ks. Kamil Kozakowski.
Na początku tego niecodziennego spotkania, słowa powitania w stronę Księdza Biskupa skierowała Dyrektor Szkoły – Pani Maria Kluge, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie.
Pani Dyrektor podkreśliła, że wizyta tak zacnego gościa zdaje się być szczególnie istotna w obecnych czasach. Nie bez znaczenia jest rola Kościoła w naszym życiu, w życiu całej społeczności szkolnej. Zwróciła uwagę na kształcenie integracyjne, które ma miejsce w naszej szkole i polega na organizacji wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży zdrowych z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Goście wysłuchali montażu słowno – muzycznego pod hasłem tegorocznego Roku Kościelnego ,,W MOCY BOŻEGO DUCHA IDZIEMY ŚWIADCZYĆ O CHRYSTUSIE…”
Młodzież przedstawiła historię zbawienia od upadku pierwszych ludzi w raju, poprzez, zwycięstwo Chrystusa nad złem, aż po świadectwo wiary związane z nieustannym wybieraniem niełatwej drogi pójścia za Jezusem, na której umacnia nas moc Ducha Świętego.
Zebrani obejrzeli pantomimę o upadku pierwszych ludzi w raju przedstawioną do tekstu biblijnego oraz Psalmu 89 ,,Adama i Ewy” w aranżacji Piotra Rubika. Uczniowie śpiewem i poezją ks. Twardowskiego prezentowali talenty wokalne, taneczne, plastyczne. W przedstawieniu udział wzięli przedstawiciele różnych organizacji działających na terenie szkoły jak: Wolontariat, Harcerstwo, czy Zuchy… Największą jednak radość można było zobaczyć na twarzach dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które wzięły udział w przygotowaniu tej uroczystości.
Po spotkaniu z dziećmi i młodzieżą w auli szkoły Ksiądz Biskup spotkał się z gronem pedagogicznym i pracownikami szkoły.
Na zakończenie wizyty Ksiądz Biskup zamieścił pamiątkowy wpis w kronice szkolnej.
Była to dla nas niezwykła wizyta. Cieszymy się z tych odwiedzin i życzymy Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi wielu Łask Bożych w pracy duszpasterskiej w naszej Diecezji.

Odpowiedzialni:
M.Maruszewska
D.Domeradzka
K.Rajkowska
E.Kosińska
M.Siemieniec


KONKURS PLASTYCZNY

W  drugim  semestrze roku  szkolnego  2018/19  przeprowadzony  został  szkolny konkurs  plastyczny dla uczniów  klas IV nt.: ,,Ewangelia   wg.  Św.  Łukasza  widziana  oczami  dziecka”. Zadaniem  uczestników   konkursu  było  zilustrowanie wybranej  sceny z   Ewangelii według  Świętego  Łukasza.
Na  etapie  szkolnym komisja  konkursowa  wyłoniła  następujące  prace:
I msc.  – Patrycja  Kopyt
II msc. – Martyna Badurska
III msc. – Piotr  Wojtunik
Prace,  które  uplasowały się na  dwóch  pierwszych  miejscach  zakwalifikowały  się  do  etapu  diecezjalnego  konkursu.
Podziękowania  należą  się młodym artystom bez  których zaangażowania   konkurs  by się nie  odbył. Zapraszamy do  następnych  edycji  konkursów.

Organizator: M. Maruszewska


JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

„Jałmużna Wielkopostna” jest ekumeniczną akcją charytatywną organizowaną przez Caritas Kościoła Katolickiego w okresie Wielkiego Postu. Solidarność międzypokoleniowa przyświeca tegorocznej akcji Caritas „Jałmużna Wielkopostna”, która wystartowała w Środę Popielcową pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Jej celem jest zwrócenie uwagi społecznej i konkretnych ludzi, szczególnie dzieci, na los osób chorych i starszych oraz konkretną pomoc na ich rzecz.  Od roku 1995 kilkaset tysięcy papierowych skarbonek miłosierdzia trafia do dzieci i młodzieży z parafii całej Polski. Niewielkie kwoty zbierane przez młodzież i dzieci do skarbonek, to mała ofiara, która przybiera formę dobrowolnej rezygnacji z przyjemności materialnej na rzecz drugiego człowieka. Zebrane środki trafią do osób starszych i chorych za pośrednictwem diecezjalnej Caritas.
„Dawanie jałmużny może się wydawać rzeczą prostą, ale musimy uważać, aby nie ogołocić tego gestu z wielkiej zawartej w nim treści. Termin „jałmużna” pochodzi z języka greckiego i oznacza właśnie „miłosierdzie”. Zatem jałmużna powinna nieść z sobą całe bogactwo miłosierdzia. A ponieważ miłosierdzie wyraża się na tysiące dróg i tysiące sposobów, to także jałmużna wyraża się na wiele sposobów, aby ulżyć trudnościom osób potrzebujących.”

Papież Franciszek

Wolontariat wraz z PDMD, jak co roku przeprowadził zbiórkę „Jałmużna Wielkopostna”. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli to dzieło.

M.Maruszewska
E.Królikowska


Dekanalny Konkurs Biblijny 2019

nia 7  marca 2019 r. w  Szkole Podstawowej w Gozdowie odbył się Dekanalny Konkurs Biblijny. Konkurs adresowany był do uczniów klas V – VIII i  klas III gimnazjum, dotyczył znajomości Ewangelii wg św. Łukasza.

W etapie  szkolnym konkursu biblijnego  uczniowie uzyskali następujące  miejsca:
I miejsce  – Adam  Racki
II miejsce – Magdalena  Szumska  

Do etapu parafialnego zakwalifikował się Adam Racki uczeń klasy VIIa, który reprezentował naszą szkołę i parafię w etapie dekanalnym konkursu biblijnego.
Wśród uczestników dekanalnego konkursu biblijnego, którzy uzyskali największą liczbę punktów znalazł się nasz uczeń Adam  Racki zajmując III miejsce. Serdeczne podziękowania za włożony trud i wysiłek w przygotowanie do konkursu dla  Adama oraz życzenia  dalszych sukcesów.

M. Maruszewska


Diecezjalny Dzień Młodych w Łącku Młodzi „Połączeni z Panamą”

26 stycznia 2019 roku miał miejsce Diecezjalny Dzień Młodych „Połączeni z Panamą”. Był on lokalnym spotkaniem z okazji 34 Światowych Dni Młodzieży w Panamie, z udziałem papieża Franciszka.
Program spotkania obejmował:
1. Transmisję Eucharystii z papieżem Franciszkiem z Panamy
2. Katechezę,wygłoszoną przez o. Tomasza Zamorskiego OP.o więzi z Chrystusem: W Kościele chodzi o więź, o wspólnotę, która spotkała się z Chrystusem i dzięki Niemu została związana ze sobą nawzajem. Wiary nie można się wstydzić. Gdy mówisz, że kochasz Jezusa, to znaczy, że doświadczyłeś spotkania z Nim, nie żyjesz już „po staremu”, dostałeś „kopa”, żeby żyć nowym życiem – uważał zakonnik.
Podkreślił też, że chrześcijaństwo nie może być przeżywane na smutno, z perspektywą zakazów i nakazów, jako utrata czegoś. Dzieje się w nim bowiem odwrotnie. Chrześcijanin wciąż zyskuje życie, które ofiarował mu Ojciec. Być chrześcijaninem, to powód do dumy, bo ma się ze sobą Ewangelię, świętych, sakramenty, a to jest „królewskie życie”. Chrześcijaństwo nie może być byle jakie, lecz powinno być podźwignięciem się z „kanapy bezsensu”.
3. Eucharystię z ks. biskupem Piotrem Liberą w intencji ludzi młodych. Biskup Piotr Libera wyraził radość z łączności duchowej z młodzieżą w Panamie, przeżywającą „święto młodego Kościoła”. Poprosił o wspólną modlitwę w intencji wspólnot młodzieżowych na „Panamie Mazowsza”, jak określił spotkanie w Łącku.

Homilię wygłosił o. Tomasz Nowak OP. Przypomniał, że Panama łączy dwa oceany: Atlantycki i Spokojny. Zbudowano między nimi Kanał Panamski:
– Może i Ty jesteś Panamą? Niepozornym miejscem, które łączy ze sobą dwie wielkie rzeczywistości? Jezus przychodzi do Ciebie, jak kiedyś przyszedł do Maryi, aby połączyć ze sobą te rzeczywistości. Czy musisz w związku z tym coś zrobić? Nic. Nie musisz się zmieniać. On wiedział, kogo ulepił i mówi: „Nadajesz mi się!” – dominikanin kierował swoje słowo bezpośrednio do młodych ludzi.
Przekonywał młodzież, że Jezus jest Światłem. Należy je przyjąć od Pana. Jezus chce „wypalić” każdego. Jeśli ktoś otworzył już swe serce, okazał miłosierdzie – jego serce jest już rozpalone. Jednak nie wolno dać się oszukać, że jak jest tylko ciepło, to już wystarczy:
– Stąd trzeba wyjść z płomieniem Ducha Świętego – apelował kaznodzieja.
4. Adorację Najświętszego Sakramentu oraz możliwość spowiedzi lub rozmowy duchowej.
Wspólnej modlitwie ludzi młodych towarzyszyły relikwie św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży, pochodzącego z Rostkowa w diecezji płockiej oraz patrona minionego roku w Kościele w Polsce.
W Diecezjalnym Dniu Młodych w hali sportowej w Łącku koło Płocka wzięło udział ponad 400 młodych ludzi, w tym również młodzież z naszej wspólnoty szkolnej i parafialnej.

Całe wydarzenie muzycznie i ewangelizacyjnie animowała wspólnota „Mocni w Duchu” z Łodzi. Organizatorem spotkania było Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia” z ks. Krzysztofem Rucińskim, diecezjalnym duszpasterzem młodzieży.

M. Maruszewska


ORSZAK TRZECH KRÓLI

W niedziele 6 stycznia 2019 roku ulicami Bielska z okazji Święta Objawienia Pańskiego przeszedł po raz pierwszy Orszak Trzech Króli.

Uroczystość Objawienia Pańskiego w naszej parafii rozpoczęła uroczysta Eucharystia, po której miał  miejsce przemarsz Orszaku Trzech Króli. Orszak rozpoczął się scenką przed kościołem parafialnym nawiązującą do wydarzeń z historii  zbawienia. Potem uczestnicy, przy śpiewie kolęd, z koronami na głowach, przeszli ulicami  Bielska. Śpiewy animował chór parafialny pod kierunkiem p. M. Siemieniec
Na czele kolorowego pochodu szli Trzej Królowie, symbolizujący trzy kontynenty: Europę, Azję i Afrykę.
Kacper –Proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela – ks. kan. Józef Różański,
Baltazar – Wójt Gminy Bielsk – Józef  Jerzy  Rozkosz,
Melchior – Przewodniczący Rady Gminy Bielsk – p.Mariusz Chyliński.
Na zakończenie przemarszu na placu przed kościołem wszyscy złożyli hołd Świętej Rodzinie z Dzieciątkiem Jezus: w te role wcielili się Milena i Dariusz Wiśniewscy, po czym wszyscy udali się na  ciepły posiłek.
W organizację orszaku włączyła się Parafia św. Jana Chrzciciela w Bielsku, Wójt Gminy Bielsk, Gminny  Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Bielsku, Placówki Oświatowe z terenu Gminy Bielsk.  Poszczególne szkoły odpowiadały za przygotowanie orszaków królewskich.
Nasza szkoła odpowiedzialna była za przygotowanie orszaku europejskiego tzn. czerwonego. Społeczność szkolna chętnie włączyła się w przygotowanie orszaku, czego efekty można było zobaczyć. Orszak Trzech Króli to wydarzenie religijne i społeczne, pielęgnujące tradycje i wartości chrześcijańskie oraz promujące wartości prorodzinne. Przyczynia się również do pogłębienia więzi wspólnotowych.

Dziękujemy dzieciom, rodzicom i całym rodzinom, które szczególne zaangażowały się w to przedsięwzięcie dając piękne świadectwo wiary.

M.Maruszewska
Ł. Jędrzejewski
E.Królikowska
D.Domeradzka


KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

14 grudnia2018 r. w naszej szkole miał  miejsce Kiermasz Świąteczny zorganizowanym przez Wolontariat przy współpracy z PDMD. Na kiermaszu można było nabyć  ozdoby świąteczne, własnoręcznie wykonane  przez nasze  dzieci  na  warsztatach  kreatywny przeprowadzonych 7 grudnia 2018 r. Dochód ze sprzedaży przeznaczony  zostanie dla  Fundacji ,,Z Serca  Dla  Serca”. Dziękujemy dzieciom  za  zaangażowanie w  przygotowanie  kiermaszu i  wykonanie ozdób oraz wszystkim,  którzy je zakupili i  wsparli w/w Fundację.

Opiekunowie  Szkolnego Klubu Wolontariusza:

M. Maruszewska
E. Królikowska


WIELKA LOTERIA FANTOWA

5 grudnia 2018 r. w  Dzień Wolontariatu, a w przeddzień ,,mikołajek” w naszej szkole  Klub Wolontariusza przy współpracy PDMD  zorganizował  Wielką Loterię Fantową. Można  było  nabyć losy w  cenie1,2,3,4,5 złotych. Losy rozeszły się błyskawicznie. Dzieci  miały ogromną frajdę ale najważniejszy był cel. Pieniądze zebrane podczas loterii w kwocie 634 złotych przeznaczone zostaną na budowę  hospicjum dla dzieci.

Wszystkim którzy, pozytywnie odpowiedzieli na  nasz  apel i włączyli  się  w  zbiórkę  zabawek szczególnie rodzicom i dzieciom oraz  tym,  którzy wsparli akcję kupując los na  naszej loterii dziękujemy słowami Czesława Niemena z  piosenki,,Dziwny jest ten  świat” – ,,Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim”.

Członkowie i opiekunowie PDMD i Szkolnego Klubu Wolontariusza


Wyjazd do Bazyliki Miłosierdzia Bożego i Muzeum Diecezjalnego w Płocku

31 października 2018 roku klasy piąte wzięły udział w wycieczce do Muzeum Diecezjalnego w Płocku im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Uczniowie uczestniczyli  w  lekcji  muzealnej nt.: ,,Źródła historyczne Pisma Świętego”, przydatnej do lekcji religii, j. polskiego, historii,  czy  historii sztuki, …Obejrzeli bezcenne skarby i zwiedzili interesującą wystawę monstrancji.
Uczestnicy  wycieczki odwiedzili dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku,  w  którym znajduje się kaplica z obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Faustyny. Na placu, w miejscu objawienia, stoi dziś figura Jezusa Miłosiernego. Natomiast w dawnej piekarni, w której siostra pracowała podczas pobytu w domu zakonnym w Płocku (1930-1932), znajduje się muzeum św. Siostry Faustyny.

Płock jest najważniejszym miejscem Bożego Miłosierdzia dla całego świata.
22 lutego 1931 roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu właśnie tu w Płocku, 26-letnia siostra Faustyna miała pierwsze i najważniejsze objawienie Jezusa Miłosiernego i usłyszała Jego życzenie, dotyczące ustanowienia w kościele Święta Miłosierdzia Bożego.
Wola Pana wypełniła się, gdy powstał słynny obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem: Jezu, ufam Tobie, a Papież-Polak wprowadził nowe święto kościelne – Święto Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.

Dzieci zwiedziły również będącą  w  budowie Bazylikę  Miłosierdzia  Bożego.

M. Maruszewska
E. Królikowska


GMINNY KONKURS WIEDZY O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

22 października 2018 r. w rocznicę inauguracji pontyfikatu papieża Polaka – obchodzoną w kalendarzu liturgicznym jako Wspomnienie św. Jana Pawła II, odbył się w Gimnazjum im. C.K. Norwida w Bielsku gminny konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II pod hasłem: ,,40 rocznica pontyfikatu Papieża Jana Pawła II”
Konkurs poprzedziła Msza św. w kościele parafialnym p/w Świętego Jana Chrzciciela w Bielsku. Adresowany był do uczniów klas VI-VIII Szkoły Podstawowej oraz III klas Gimnazjum. Jego celem było:
– przybliżenie postaci Wielkiego Polaka i świętego Jana Pawła II,
– poznanie nauki świętego papieża,
– kształtowanie wśród uczniów wartości moralnych.
Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:
Adam Racki- I miejsce
Magdalena Szumska – II miejsce
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów.

M.Maruszewska


XVIII Dzień Papieski pod hasłem ,,Promieniowanie Ojcostwa” 14 października 2018 r.

Hasło XVIII Dnia Papieskiego zaczerpnięto bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. Promieniowanie ojcostwa – to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok. Tegoroczny Dzień  Papieski skupiony był wokół dwóch rocznic z życia św. Jana Pawła II:

♥ 60-tej rocznicy sakry biskupiej Karola Wojtyły (w 1958 r. papież Pius XII mianuje ks. Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej).
♥ 40-lecia pontyfikatu Jana Pawła II  (rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową metropolity krakowskiego 16 października 1978 roku. )
W ramach  obchodów Dnia Papieskiego społeczność  uczniowska wraz z Papieskim Dziełem  Misyjnym  Dzieci:
16 października  przygotowała papieskie rozważania i poprowadziła różaniec w  kościele  parafialnym pw.  Świętego Jana  Chrzciciela.
– przeprowadziła  zbiórkę pieniężną na „żywy pomnik” Papieża – Polaka: stypendia edukacyjne dla zdolnej młodzieży z mniej zamożnych rodzin, podopiecznych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Bardzo dziękujemy tym wszystkim,  którzy wsparli w/w akcję i  przyczynili się  do  ufundowania stypendiów.

Członkowie PDMD


36. PIELGRZYMKA DZIECI I MŁODZIEŻY DO ROSTKOWA I PRZASNYSZA

Pielgrzymka do miejsc kultu św. Stanisława Kostki – Rostkowa i Przasnysza w tym roku odbyła się pod hasłem  „KOSTKA znaczy WIĘCEJ”,  co nawiązuje do trwającego Roku św. Stanisława Kostki, ogłoszonego w 450. rocznicę jego śmierci. Święty ten jest patronem dzieci i młodzieży, a także diecezji płockiej,  urodził się w Rostkowie w diecezji płockiej (żył w latach 1550-1568). Młodzi pątnicy po dotarciu  do  Przasnysza  uczestniczyli  w  odsłonięciu muralu przedstawiającego św. Stanisława Kostkę, który namalowano na budynku parafialnym parafii św. Wojciecha.
Następnie pieszo wyruszyli do Rostkowa – miejsca urodzin Świętego. Po pokonaniu 6 km, dzieci przeszły przez Bramę św. Stanisława Kostki. Obejrzały  program w wykonaniu zespołu Solo Dios Basta z parafii Świętego Krzyża w Płocku i aktorki Ilony Koryckiej (znanej z serialu „Korona królów, odtwórczyni  roli  Halszki), pochodzącej z Pułtuska w diecezji płockiej. Uczestniczyły  w Eucharystii, której przewodniczył bp Mirosław Milewski. Wspólnej modlitwie towarzyszyły relikwie Świętego z Mazowsza.

W pielgrzymce do Przasnysza i Rostkowa, poza pątnikami z diecezji płockiej, uczestniczyły także dzieci i młodzież m.in. z diecezji łomżyńskiej, łowickiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, siedleckiej, archidiecezji łódzkiej, białostockiej, gdańskiej i warmińsko-mazurskiej. Ogółem uczestniczyło w niej około 9,5 tysiąca osób. Każdy z młodych pielgrzymów otrzymał magnez na lodówkę z wizerunkiem św. Stanisława Kostki i hasłem „KOSTKA znaczy WIĘCEJ”.

Dziękujemy młodym pątnikom, za trud pielgrzymowania i zapraszamy już  za  rok.

M. Maruszewska
E. Królikowska
Ł. Jędrzejewski


FINAŁ XIX DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ „BENEDICTUS” DLA UCZNIÓW GIMNAZJUMORAZ KLAS VII SP  o św. Stanisławie Kostce „ŚW. STANISŁAW KOSTKA ŻYCIE I PRZESŁANIE” OPINOGÓRA

18  maja 2018 r.  zakończył się XIX Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religinej  dla uczniów Gimnazjum oraz VII klas SP., który odbył się w Gimnazjum oraz w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Jego tematem w Roku św. Stanisława Kostki było życie i przesłanie Świętego, pochodzącego z diecezji płockiej. Jest on patronem Polski, dzieci i młodzieży, a także głównym patronem diecezji płockiej.
W finale wzięło udział 51 uczestników: gimnazjalistów  oraz siódmoklasistów.
Konkurs  składał się z dwóch  części  pisemnej  i  ustnej. W przerwie pomiędzy częścią pisemną, a ustną uczestnicy konkursu i ich opiekunowie wysłuchali koncertu w wykonaniu chóru ze Szkoły Podstawowej oraz zwiedzili  Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Duże podziękowania  za włożony trud i pracę w  przygotowanie do  konkursu należą się naszym finalistkom, które ostatecznie zajęły miejsca:

Julia  Dymek– zajęła  ósme nagrodzone miejsce,

Weronika  Wiśniewska–  uplasowała  się  w  pierwszej  dwudziestce.


PEREGRYNACJA RELIKWII I OBRAZU ŚW. STANISŁAW KOSTKI W DIECEZJI PŁOCKIEJ

W diecezji płockiej trwa peregrynacja relikwii i obrazu św. Stanisława Kostki (1550-1568) – patrona dzieci i młodzież, Polski oraz głównego patrona tej diecezji. Odbywa się ona w Roku św. Stanisława Kostki z okazji 450. rocznicy jego śmierci.
Celem peregrynacji jest modlitwa za dzieci i młodzież oraz o powołania kapłańskie, za wstawiennictwem tego młodego Jezuity, pochodzącego z Rostkowa w diecezji płockiej.
Relikwie z obrazem odwiedzą każdy z 26 dekanatów diecezji. Podczas ich obecności  prowadzone są modlitwy za  młodzież  o powołania, odbywają się Msze św., czuwania modlitewne, nabożeństwa pokutne ze spowiedzią.
To duchowe wydarzenie w naszej  diecezji rozpoczęło się 6 kwietnia, a zakończy 7 grudnia 2018 r.
W  naszej  parafii miało  ono  miejsce 3-4 czerwca 2018 r.  i rozpoczęło  się  Mszą Świętą ze  szczególnym  przeznaczeniem  dla  dzieci naszej  parafii.Uroczystą oprawę liturgii powitania obrazu  i  relikwii przy  współpracy z parafią przygotowała  społeczność uczniowska ze  Szkoły Podstawowej  w Bielsku oraz nauczyciele i rodzice.
Wszystkim, którzy swoją obecnością uczcili  świętego  naszej  diecezji,  a  szczególnie tym,  którzy  aktywnie  włączyli  się  w  przygotowanie Peregrynacji Obrazu z Relikwiami św. Stanisława Kostki w naszej  parafii  serdecznie  dziękujemy  i życzymy opieki naszego patrona  św. Stanisława.

M.Maruszewska
E. Królikowska


XXIV Diecezjalny Konkurs Biblijny dla szkół podstawowych o Ewangelii św. Mateusza

Dnia 13 kwietnia 2018r. w Szkołach Katolickich w Płocku odbył się Finał XXIV Diecezjalnego Konkursu  Biblijnego z udziałem 50 uczniów z całej diecezji. Wzięli w nim udział finaliści etapu dekanalnego konkursu z klas IV-VI, którzy wykazali się najlepszą znajomością Ewangelii według św. Mateusza. Konkurs tradycyjnie składał się z dwóch części: testu pisemnego i części ustnej. Finaliści musieli wykazać się obszerną i szczegółową wiedzą. Zdaniem organizatorów poziom konkursu był wysoki i wyrównany. Podczas sprawdzania testów z części pisemnej, młodzież wraz z opiekunami zwiedzała wystawę poświęconą św. Stanisławowi Kostce oraz Muzeum Diecezjalne.
Uczeń naszej szkoły Adam Racki znalazł się w gronie 13 finalistów, którzy wykazali się najlepszą znajomością Ewangelii według św. Mateusza.
Konkursowi patronowali biskup płocki Piotr Libera oraz Aurelia Michałowska, mazowiecka kurator oświaty.
Serdeczne podziękowania i życzenia dalszych sukcesów.

Opiekun M.Maruszewska


PIĄTA ROCZNICA PONTYFIKATU – Podziękowanie za życzenia dla Szkoły Podstawowej
od Jego Świątobliwości Papieża Franciszka

Z okazji  piątej rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci przekazało papieżowi Franciszkowi życzenia w imieniu własnym i całej  społeczności  szkolnej. W odpowiedzi otrzymaliśmy z Watykanu pismo z Sekretariatu Stanu i obrazek z wizerunkiem papieża i podpisem.

W ciągu pięciu lat pontyfikatu Papież powiedział nam wiele ważnych słów, przypominamy najbardziej zapadające w serca “7 cytatów z Franciszka”


WIELKANOCNY KIERMASZ

W dniu 26 marca 2018 roku w naszej szkole odbył się Wielkanocny Kiermasz przygotowany przez Szkolny Klub Wolontariusza.
Członkowie klubu własnoręcznie wykonali ozdoby na kreatywnych warsztatach przeprowadzonych na terenie szkoły. Uczestnicy zajęć rozwijali swoje  uzdolnienia, poznawali symbole wielkanocne. Dzieci przyczyniły się do kultywowania tradycji świątecznych w środowisku szkolnym i lokalnym oraz rozwijania i promowania postawy bezinteresownego zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy.
W trakcie sprzedaży można było zakupić różnorodne dekoracje świąteczne. Dochód z kiermaszu przeznaczony zostanie na cele charytatywne.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję i zakupili ozdobę wielkanocną.

Organizatorzy:
Opiekunowie Wolontariatu:
P.Małgorzata Maruszewska
P. Elżbieta Królikowska
P. Agnieszka Sieradzka


KONKURS BIBLIJNY DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Dnia 28 lutego 2018 r. w Łęgu Probostwie odbył się etap dekanalnego  konkursu biblijnego. Temat konkursu: Ewangelia wg św. Mateusza. Celem Konkursu było ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka. Zachęcenie do lektury Pisma Świętego, a w szczególności Ewangelii według Świętego Mateusza. Wspieranie uczniów z dolnych w rozwijaniu  ich zainteresowań, pogłębianie wiary i właściwe kształtowanie postaw uczniów Chrystusa.
Na etapie dekanalnym   naszą  szkołę  reprezentowali uczniowie:  Magdalena  Szumska  i Adam  Racki. Wyżej  wymienieni   uczniowie  zajęli następujące  miejsca:
I miejsce  – Adam  Racki
III miejsce – Magdalena  Szumska
Uczeń  Adam  Racki zakwalifikował  się  na  kolejny, diecezjalny etap konkursu. Finał diecezjalny konkursu odbędzie się 13 kwietnia 2018 r. w Szkołach Katolickich w Płocku 

Gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów !

Opiekun  M. Maruszewska


KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ „BENEDICTUS”

Dnia 28 lutego 2018 r. w Łęgu Probostwie odbył się etap dekanalnego konkursu wiedzy religijnej „Benedictus”, nt.:  Św. Stanisław Kostka – życie i przesłanie. Konkurs adresowany był  do uczniów klas VII  szkół  podstawowych i gimnazjów diecezji płockiej. Celem konkursu jest przybliżenie osoby polskiego Świętego Patrona  dzieci i młodzieży   Stanisława  Kostki z  Rostkowa, którego 450-ą  rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku. Udział w  konkursie to inspiracja   do  osobistych  poszukiwań śladów  świętości Stanisława w codzienności,  który  jak  kiedyś  tak i  dziś  zaprasza nas do  wyższych  rzeczy. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z VII klasy:  Weronika  Wiśniewska  i Julia  Dymek.
Wśród  uczestników  konkursu,  którzy uzyskali największą liczbę punktów  znalazły się  nasze  uczennice  zajmując najwyższe miejsca:
I miejsce  – Julia  Dymek,
II miejsce – Weronika  Wiśniewska
Tym  samym  wyżej  wymienione  uczennice  zakwalifikowały  się  na  kolejny, diecezjalny etap konkursu.
Finał diecezjalny konkursu odbędzie się 18 maja 2018 r. (piątek) w Gimnazjum im. Z. Krasińskiego w Opinogórze Górnej. Składamy serdeczne podziękowania i życzymy  sukcesów na szczeblu diecezjalnym.

                                                                                                        Opiekun  M.Maruszewska


 KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

W dniu 15 grudnia 2017 roku  w naszej szkole odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy.
W przygotowanie kiermaszu włączyły się  dzieci z całej szkoły przekazując własnoręcznie przygotowane ozdoby, oraz  członkowie Wolontariatu, którzy uczestniczyli w kreatywnych warsztatach na terenie szkoły, na których wykonały własne ozdoby.
Dzieci były bardzo szczęśliwe, że ich ozdoby rozeszły się błyskawicznie, ale przede wszystkim miały satysfakcję, że własną pracą mogły pomóc swoim rówieśnikom w Syrii. Kiermasz cieszył się dużym powodzeniem.  Pozostał niedosyt, ale ozdoba to tylko, albo aż gest, symbol – liczy się okazane serce i otwartość na drugiego człowieka małego człowieka -dzieci z Syrii w okresie tak szczególnym jak Boże  Narodzenie.

Cały dochód z kiermaszu  przekazano Unicef na pomoc dzieciom z Syrii.
Wszystkim darczyńcom, rodzicom,  dzieciom serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe i za to, że zawsze możemy na was liczyć.

Organizatorzy:
p.Danuta Wysocka
p. Marta Wożniak

opiekunowie Wolontariatu:
Elżbieta Królikowska
Małgorzata Maruszewska


„Idźmy naprzód z nadzieją!” XVII Dzień Papieski – 8 października 2017

Idźmy naprzód z nadzieją!” – pod takim hasłem obchodziliśmy  XVII Dzień Papieski. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego zaczerpnięte z listu apostolskiego św. Jana Pawła II „Novo millennio ineunte” wydanego na zakończenie Roku Jubileuszowego 2000 – jest zaproszeniem do tego, by poprzez Dzień Papieski docierać do głębi nauczania Papieża-Polaka.
,,Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać”.                                                                               

św. Jan Paweł II
Częstochowa, 18 czerwca 1983 r.

Tegoroczny Dzień Papieski  promował chrześcijańską wizję nadziei, której wyrazicielem, piewcą i świadkiem jest św. Jan Paweł II

Obchodom tego Dnia towarzyszyły  liczne wydarzenia duchowe oraz kulturalne. Szczególnie widocznym znakiem tego święta była charytatywna zbiórka na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Fundacja wspiera uzdolnioną niezamożną  młodzież z  małych miast i wsi całej Polski.
Program stypendialny wsparło nasze środowisko szkolne. Członkowie Papieskiego Dzieła Misyjnego  Dzieci  przeprowadzili  kwestę na  stypendia  edukacyjne dla  podopiecznych Fundacji. Symbolicznym wyrazem wdzięczności od stypendystów były naklejki z fragmentem nauczania Jana Pawła II.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło pomocy.

członkowie PDMD
M. Maruszewska


35. Pielgrzymka do Rostkowa

I poszli za Nim…

W sobotę 16 września 2017 r.  odbyła  się  35 Pielgrzymka  Dzieci  i Młodzieży  do  Przasnysza  i  Rostkowa  pod hasłem  ,, I poszli za Nim…”.
Miejsce narodzin i chrztu patrona dzieci i młodzieży przyciągnęło 8,5 tysiąca młodych pielgrzymów  z  diecezji płockiej i diecezji sąsiednich.
Tradycyjnie w pielgrzymce  uczestniczyła młodzież z Gimnazjum im. C.K. Norwida  i  dzieci ze Szkoły Podstawowej im.  Wł. Broniewskiego z  Bielska.
Pielgrzymi spotkali się na Placu przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w  Rostkowie miejscu urodzin   patrona diecezji płockiej.
Program Pielgrzymki Młodzieży obejmował:
♥  powitanie młodzieży i zawiązanie wspólnoty
♥  program ewangelizacyjny „Hyde Park Młodych”
♥  Mszę św. pod przewodnictwem J. E. Księdza Biskupa Mirosław Milewskiego
♥  koncert zespołu  „Rock and Fire”
J.E. Ksiądz  Biskup Mirosław Milewski  podziękował młodym pielgrzymom za świadectwo wiary i „budującą postawę”. Wyraził  radość z widoku  młodego, „pięknego” Kościoła, zgromadzonego w Rostkowie.
Uczestnicy otrzymali jak co roku  okolicznościowy gadżet z hasłem w postaci breloczka.

Dziękujemy wszystkim młodym pielgrzymom, którzy podjęli trud wędrówki  do   miejsca   kultu  swojego patrona. św. Stanisława Kostki.

M. Maruszewska


MARATON BIBLIJNY 2017

,,Dzieci potrzebują bardziej dobrego przykładu niż krytyki”

                                   Joseph Joubert

Po raz dziesiąty, Akcja Katolicka Diecezji Płockiej w dniach 15 – 31 maja 2017 roku zorganizowała Płocki Maraton Biblijny. Maraton rozpoczął się w PŁOCKIEJ BAZYLICE KATEDRALNEJ – 15 maja, a od 16 – 31 maja 2017 roku w parafiach, które zadeklarowały swój udział w czytaniu Pisma Świętego. Realizacja tego wydarzenia wpisuje się:

 • w obchody 100-lecia Objawień Fatimskich,
 • w tematykę Roku Duszpasterskiego „Idźcie i głoście”,
 • w 26 rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Płocku, który powiedział do nas w 1991 r. na Jasnej Górze: „Kto nie zna Pisma Świętego, nie zna Chrystusa!… Uczyńmy wszystko, aby coraz pełniej poznawać Chrystusa. Nie przestawajmy obcować z Ewangelią, Słowem Boga Żywego, z Pismem Świętym, abyśmy także siebie samych lepiej poznali i zrozumieli, jakie jest nasze powołanie w Chrystusie – Słowie Wcielonym…”

Nasza parafia św. Jana Chrzciciela w Bielsku i Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego również włączyły się w tegoroczny X Płocki Maraton Biblijny. W dniu 31 maja uczniowie i nauczyciele naszej szkoły czytali Pismo Święte Nowego Testamentu- Księgę Apokalipsy św. Jana.

Dziękujemy wszystkim którzy włączyli się w to  dzieło. Nauczycielom za przykład dzieciom za zaangażowanie, wszystkim za piękne świadectwo wiary.

 M.Maruszewska


XXIII DIECEZJALNY KONKURS BIBLIJNY DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Finał diecezjalnego konkursu biblijnego nt.:Dzieje Apostolskie odbył się 28 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół nr 2 w Ciachcinie na terenie parafii pw. św. Stanisława BM w Ciachcinie.

Z etapu szkolnego do parafialnego, z parafialnego do dekanalnego oraz z dekanalnego do diecezjalnego zakwalifikowała się uczennica Weronika Wiśniewska, która znalazła się w gronie 50 finalistów  reprezentując dekanat bielski.

Po etapie diecezjalnym Weronika znalazła się w gronie 20 najlepszych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Dekanalny Konkurs Biblijny dla szkół podstawowych 2016/2017 

2 marca 2017 r. w Gimnazjum im. C.K. Norwida w Bielsku odbył się dekanalny konkurs biblijny   dla uczniów klas   IV-VI  szkoły podstawowej na  temat:
,,Początki  rozwoju  Kościoła – Dzieje  Apostolskie”.
Naszą parafię reprezentowało dwoje uczniów,  którzy zakwalifikowali się do etapu dekanalnego uzyskując następujące miejsca:

I miejsce – Weronika  Wiśniewska
II miejsce – Adam Racki

W  III etapie dekanalnym nasza uczennica
Weronika Wiśniewska
zajęła I miejsce

kwalifikując się tym samym do ostatniego etapu  diecezjalnego  konkursu biblijnego.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

M.Maruszewska


XXXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży Przasnysz-Rostkowo

W sobotę 17 września br. miała miejsce 34 Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa, pod hasłem ,,M jak Miłosierdzie”.
Miejsce narodzin i chrztu patrona dzieci i młodzieży przyciągnęło 8,5 tysiąca młodych pielgrzymów z diecezji płockiej i diecezji sąsiednich.
Tradycyjnie w pielgrzymce uczestniczyła młodzież z Gimnazjum im. C.K. Norwida i dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego z Bielska.
Dzieci spotkały się w Przasnyszu przed kościołem farnym, wzięły udział w zawiązaniu wspólnoty, a następnie pieszo wyruszyły do Rostkowa – miejsca urodzin Świętego.
Po pokonaniu ok. 6 km, dotarły do miejsca urodzin patrona diecezji płockiej. Przy Sanktuarium św. Stanisława Kostki przeszły przez Bramę św. Stanisława i wzięły udział w Eucharystii, której przewodniczył bp Roman Marcinkowski.
Hasło tegorocznej pielgrzymki ksiądz biskup wyjaśnił przypominając postawę, bezinteresowny gest miłosiernego Samarytanina, który zaopiekował się człowiekiem potrzebującym pomocy. Być miłosiernym, to znaczy dać swoje serce potrzebującemu.
Zachęcił, aby taką właśnie postawę przyjmować wobec tych, którzy potrzebują wsparcia innych.
Dziękujemy wszystkim młodym pielgrzymom, którzy podjęli trud wędrówki do miejsc związanych z kultem swojego patrona. św. Stanisława Kostki.

M. Maruszewska, E. Królikowska


Muzeum Diecezjalne w Płocku

18 maja 2016 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia miejsca objawienia się Pana Jezusa siostrze Faustynie Kowalskiej 22 lutego 1931 roku i do Muzeum Diecezjalnego w Płocku im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Muzeum Diecezjalne mieści się w dwóch budynkach: Opactwie Pobenedyktyńskim i Starym Muzeum. Uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej podczas której zwiedzili oba obiekty. W tzw. Starym Muzeum, mieszczącym się w neogotyckiej siedzibie, uczestnicy podziwiali piękną kolekcję zabytków sakralnych, w Opactwie Pobenedyktyńskim miedzy innymi cenne dzieła złotnicze, pochodzące ze skarbca Katedry Płockiej.
Zbiory muzeum zrobiły na uczniach duże znaczenie, a zwłaszcza eksponaty znajdujące się w Skarbcu muzeum.

M. Maruszewska


IX Płocki Maraton Biblijny Z Biblią na każdy dzień

W dniach 16 maja do 2 czerwca w naszej diecezji miał miejsce IX Płocki Maraton Biblijny. Rozpoczęte przy bazylice katedralnej dzieło było kontynuowane w parafiach diecezji płockiej. Jego organizatorem była Akcja Katolicka Diecezji Płockiej. Od kilku lat wydarzenie to ma również charakter ekumeniczny. Łączny czas czytania Biblii wyniósł w tym roku około 120 godzin.
„Choć jesteśmy chrześcijanami różnych wyznań, to jednocześnie wszyscy jesteśmy ludźmi Jezusa Chrystusa i `ludem Księgi`, czyli Biblii” – przekonywał 16 maja w bazylice katedralnej płockiej ks. biskup Piotr Libera na Mszy św. inaugurującej IX Płocki Maraton Biblijny.
Biblia wytrzymała próbę czasu jako najbardziej wartościowa Księga świata. Nawet dla wielu niewierzących w Boga, pozostaje Ona nośnikiem idei i wartości moralnych, kształtujących wzory postaw życiowych. Ta niezwykła Księga domaga się nie tylko szacunku z naszej strony, ale także ciągłego poznawania i coraz lepszego rozumienia. Domaga się tego, aby brać ją do ręki i zagłębiać się w jej treść: poznawać i kochać” – przekonywał bp Libera.
Szkoła podstawowa włączyła się w współorganizowanie wraz z parafią i Akcją Katolicką Maratonu Biblijnego, który w naszej parafii miał miejsce 1 czerwca 2016 roku.

Jesteśmy wdzięczni i składamy serdeczne podziękowania, wszystkim dzieciom i nauczycielom, którzy włączyli się w dzieło propagowania, czytania i coraz lepszego poznawania ksiąg Pisma Świętego.

Organizatorzy


Konkurs historyczny nt. ,,Święty Stanisław Kostka odkryty na nowo.”

Dnia 9 kwietnia 2016 r. (sobota) w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Sikorzu odbył się konkurs historyczny nt.: „Święty Stanisław Kostka odkryty na nowo”. Konkurs adresowany był do uczniów klas VI szkół podstawowych diecezji płockiej. Jego celem było zgłębianie wiedzy na temat życia i kultu Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży Diecezji Płockiej oraz propagowanie idei naśladowania świętego.
Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Magdalena Badurska i Wiktoria Godlewska.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach:
I Etap – test pisemny
II Etap– ustny /dla wyłonionych w wyniku testu 10 osób, które uzyskały najwyższą ilość punktów/.
Do drugiego etapu zakwalifikowały się w/w uczennice uzyskując najwyższą ilość punktów.
Z pośród uczestników II etapu, którzy łącznie z obydwu etapów uzyskali największą ilość punktów wyłoniono troje laureatów. Wśród nich znalazły się nasze uczennice zajmując następujące miejsca:
I miejsce – Magdalena Badurska
II miejsce – Wiktoria Godlewska
Oprócz dyplomów i nagród rzeczowych organizatorzy konkursu wystosowali do rodziców laureatek listy gratulacyjne. W uznaniu sukcesów oraz w ramach wyróżnienia i uhonorowania, tak zdolnych uczennic dyrektor ks. M. Oryl zaproponował laureatkom naukę w Niepublicznym Gimnazjum Katolickim w Sikorzu oraz zwolnienie z opłat w roku szkolnym 2016/2017 w kwocie 2.700 złotych tj. w wysokości czesnego, jako dodatkowej nagrody.
Wyniki, zdjęcia oraz informacje o konkursie można znaleźć na stronie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Sikorzu: >>TU<<
Gratulujemy! Życzymy dalszych osiągnięć!

M. Maruszewska


Dekanalny Konkurs Biblijny 2015/2016 dla uczniów szkół podstawowych

2 marca 2016 r. w Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach odbył się dekanalny konkurs biblijny dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Tematem konkursu była ,,Ewangelia według św. Marka”. Celem konkursu było: poznanie i propagowanie wartości chrześcijańskich zawartych w Ewangelii św. Marka.
Po pierwszym i drugim etapie szkolnym i parafialnym do III etapu dekanalnego zakwalifikowały się trzy uczennice, które reprezentowały naszą szkołę i parafię św. Jana Chrzciciela w Bielsku tj.: Nadia Bylicka, Julia Dymek, Weronika Wiśniewska.
Na III etapie dekanalnym w/w uczennice uzyskały dobre wyniki i znalazły się w pierwszej dziesiątce.
Uczennice: Weronika Wiśniewska zajęła – III miejsce, Julia Dymek otrzymała- wyróżnienie /IV msc./
Wszystkim uczestniczkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

M. Maruszewska


DRZWI OTWARTE

23 maja 2015 roku członkinie koła misyjnego uczestniczyły i przeprowadziły pod kierunkiem nauczyciela religii w ramach  ,,DRZWI    OTWARTYCH”   zajęcia z kreatywności. To co wyróżnia naszą szkołę i na co kładziemy nacisk, to kreatywność w nauczaniu. Wychodząc naprzeciw  potrzebom współczesnej szkoły.

,,WYCHODZIMY   POZA   SCHEMATY”

Nasza szkoła:

uczestniczyła w projekcie pn. „Mazowieckie Centra Talentu i Kariery” współfinansowanym za środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

organizowała  w okresie wakacji  Letnią Szkołę Kreatywności

■  współpracuje  z Polskim Stowarzyszeniem Kreatywności w Krakowie

■  prowadzi zajęcia  z kreatywności

Na zajęciach z kreatywności wspieramy postawy twórcze przez rozwijanie twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów, kształtowanie ekspresji twórczej oraz uczenie pokonywania przeszkód emocjonalno – motywacyjnych.

Podczas  ,,DRZWI    OTWARTYCH”  uczennice  przygotowały wystawę  prac naszych uczniów. Przeprowadziły ciekawe zajęcia dla najmłodszych gości oraz przygotowały  upominki w postaci balonów i  motyli z cukierkami. W ramach  zajęć z kreatywności wykonały  drzewko z kwiatów, upominek na  dzień mamy.

Przez cały czas trwania zajęć trwał pokaz slajdów,  który  był dowodem na to, że  nasze  DZIECI  SIĘ  NIE  NUDZĄ !!!

M. Maruszewska


XXI Diecezjalny Konkurs Biblijny dla szkół podstawowych

XXI Diecezjalny Konkurs Biblijny nt.: „Ewangelista Łukasz i jego Ewangelia”. dla uczniów szkół podstawowych odbył się 15 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej nr.5 w Płocku-Radziwiu.
W finale konkursu biblijnego wzięło udział 55 uczestników z całej diecezji ( tj. z 124 parafii, z 26 dekanatów w diecezji.)

„Dla wielu to właśnie Ewangelia według św. Łukasza jest najpiękniejsza, bo najbardziej miłosierna i najbardziej maryjna – mówił ks. kan. dr Andrzej Krasiński, dyrektor wydziału katechetycznego płockiej Kurii. – Chciałbym, abyście czytali ją z sercem i zarazem pytali Pana Boga, co chce wam przez nią powiedzieć? Do czego was zachęca? Zafascynujcie się tym Słowem Bożym” – zachęcał organizator konkursu.
Konkurs składał się z dwóch części: testu pisemnego i części ustnej.
Wśród laureatów w ścisłym finale znalazła się nasza uczennica Dominika Dymek zajmując IV wyróżnione miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

M. Maruszewska


Konkurs plastyczny „25 lat Caritas Diecezji Płockiej”

Caritas Diecezji Płockiej z okazji 25 lecia swojej działalności ogłosiła konkurs plastyczny dla szkół podstawowych i gimnazjów z diecezji płockiej.
Celem konkursu było:
– kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne
– popularyzowanie wśród uczniów treści związanych z działalnością Caritas Diecezji Płockiej
Prace miały przedstawiać działalność płockiej Caritas: zwykłą codzienność, wypełnioną sercem otwartym, pełnym miłości i wrażliwości na potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych…
Komisja konkursowa z ogromnej ilości prac nadesłanych z całej diecezji na czele z dyrektorem Caritas ks. Szczepanem Bugajem, wybrała 20 prac konkursowych na które można było głosować od 1.04.- 15.04.2015 r poprzez „lajkowanie” każdej z nich. Prace zamieszczono na fan Pagu Caritas, gdzie nastąpiło głosowanie. Zwyciężyła ta praca, która otrzymała największą liczbę lików. Wśród dwudziestu wyróżnionych prac znalazła się praca naszej uczennicy Moniki Maliszewskiej.

1
Autorka pracy: M. Maliszewska

Wszystkie prace przedstawiono na wystawie z okazji 25 lecia Caritas Diecezji Płockiej oraz na stronach Caritas.
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie z wielkim zaangażowaniem, niezwykłą wrażliwością i pomysłowością przelali swoje uczucia empatii na swoje „dzieła”.

M. Maruszewska


Konkurs  historyczny nt. ,,Święty Stanisław Kostka odkryty na nowo.”

Dnia 28 marca 2015 roku  w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym  w Sikorzu odbył się konkurs historyczny nt.:  „Święty  Stanisław Kostka odkryty na nowo”
Konkurs   adresowany był  do uczniów klas VI  szkół  podstawowych.
Jego celem było  zgłębianie wiedzy na temat życia i kultu Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży Diecezji Płockiej oraz propagowanie idei naśladowania świętego.
Naszą szkołę reprezentowało pięć uczennic: Anna Bielińska, Aleksandra Chrobot, Zuzanna Jędrzejewska,  Arlena Józefowicz,  Wiktoria Piechowska.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach:
I  Etap – test pisemny
II Etap– odpowiedź ustna /dla wyłonionych w wyniku testu 10 osób, które uzyskały najwyższą ilość punktów/.
Do drugiego etapu zakwalifikowały się cztery uczennice  z naszej szkoły tj.: Aleksandra Chrobot, Zuzanna Jędrzejewska, Arlena Józefowicz,  Wiktoria Piechowska.
Z pośród uczestników II etapu, którzy łącznie z obydwu etapów uzyskali  największą ilość punktów wyłoniono troje  laureatów.
Wśród laureatów znalazły się dwie uczennice z naszej szkoły uzyskując:
I miejsce – Aleksandra Chrobot,
III miejsce – Arlena Józefowicz
Oprócz dyplomów i nagród rzeczowych organizatorzy konkursu wystosowali do rodziców laureatek  listy gratulacyjne. W uznaniu  sukcesów oraz w ramach wyróżnienia i uhonorowania,  tak zdolnych uczennic dyrektor ks. M. Oryl  zaproponował  laureatkom  naukę w Niepublicznym Gimnazjum Katolickim w Sikorzu oraz zwolnienie z opłat w roku szkolnym 2015/2016     / czesne w w/w  szkole wynosi 270 zł. miesięcznie /
Wyniki i zdjęcia  oraz  informacje o konkursie  można znaleźć na stronie Katolickiego  Liceum Ogólnokształcącego  w Sikorzu: www.liceumkostka.pl
Gratulujemy! Życzymy dalszych osiągnięć!
Uczennice  do w/w konkursu przygotowywała  p. Maruszewska.


Dekanalny Konkurs Biblijny dla szkół podstawowych 2014/2015

4 marca 2015 r. w Staroźrebach odbył się dekanalny konkurs biblijny dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Tematem konkursu była ,,Ewangelia według św. Łukasza”.
Celem konkursu było:

 • ukazanie Biblii jako źródła wiary i zachęta do indywidualnej lektury Pisma  Świętego,
 • rozpoznawanie zainteresowań  i  uzdolnień uczniów,
 • wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu  umiejętności, poszerzaniu zainteresowań oraz kompetencji,
 • podejmowanie różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym

Po  I etapie  szkolnym i  II etapie  parafialnym do III etapu dekanalnego zakwalifikowało się dwoje uczniów z naszej szkoły, którzy reprezentowali  parafię św. Jana Chrzciciela w Bielsku tj.: Dominika Dymek i Michał Maszenda.
Na  III etapie dekanalnym w/w uczniowie uzyskali następujące miejsca:II msc.- Dominika Dymek, III msc – Michał Maszenda
Tym samym uczennica Dominika Dymek zakwalifikowała się do finału ostatniego IV etapu diecezjalnego konkursu biblijnego i będzie reprezentowała dekanat bielski.
Gratulujemy osiągnięć naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów!

M. Maruszewska


Podziękowanie Jego Świątobliwości Papieża Franciszka za życzenia ze Szkoły Podstawowej

Z okazji  drugiej rocznicy Pontyfikatu Papieskie Dzieło  Misyjne Dzieci wysłało do Ojca Świętego życzenia, w których złożyło obietnicę  modlitwy i  bukiet serdecznych życzeń: zdrowia, matczynej opieki  Maryi,  Bożej mocy i  siły  w pokonywaniu tak trudnej drogi, jaką  wyznaczył Jego Świątobliwości Wszechmogący Bóg w dalszym życiu i papieskim posługiwaniu.
W odpowiedzi otrzymaliśmy z Watykanu pismo z Sekretariatu Stanu i obrazek z wizerunkiem papieża i podpisem.


„Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym.

Kard. Stefan Wyszyński

Takie motto przyświecało tegorocznej  akcji „DZIECI DZIECIOM”
przeprowadzonej  w naszej szkole.  Akcja polegała  na zorganizowaniu wśród  dzieci zbiórki produktów  żywnościowych  dla  dzieci  z rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej. Akcja trwała od listopada  2014 r.  do stycznia 2015 r.
Celem akcji było kształtowanie dobrowolnej, bezinteresownej i świadomej  pracy na rzecz innych. Zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych, mających na celu rozwiązywanie problemów ludzkich. Promowanie pozytywnych zachowań i postaw  uczniów na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego.
Uwrażliwienie  na pomoc innym, wspieranie  inicjatyw  społecznych, organizacji, instytucji, akcji charytatywnych …
Zbiórkę przeprowadziły koła działające na terenie szkoły ,,Wolontariat”,  ,,Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci”. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, dzięki czemu   kilkanaście rodzin uzyskało wsparcie w postaci paczek żywnościowych  na czas ferii zimowych, kiedy to nasi uczniowie nie korzystają z dożywiania w szkole.
Wszystkim zaangażowanym dzieciom, a zwłaszcza rodzicom dziękujemy za zrozumienie  i  okazaną  pomoc.

„Człowiek  jest  wspaniałą  istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”

Święty  Jan  Paweł  II

    Dziękujemy
M. Maruszewska,  E. Królikowska


JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE

,,Zbliża  się  czas  przez  wszystkich  oczekiwany.
Przez  proroków  od  wieków  ogłaszany.
Czas  wielkich  nadziei  i  wielkiego  święta.”
Takimi słowami uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku dn.18.12.2014 r.o godz. 16.00 rozpoczęli przedstawienie bożonarodzeniowe pod hasłem  „Urbi et Orbi – Miastu i Światu”
Przybyłych  gości serdecznie powitała  pani  wicedyrektor Aldona  Olejniczak,  wprowadzając w nastrój uroczystości opowiadaniem o czterech świecach, które zakończyła puentą:  Niech nigdy w naszych sercach nie gaśnie Nadzieja i każdy z nas, niech będzie narzędziem, gotowym swoją Nadzieją zawsze rozpalić Wiarę, Pokój i Miłość.
Przedstawienie  miało wymiar  religijny,  historyczny,  edukacyjny, artystyczny…
Błogosławieństwo papieskie „Urbi et Orbi – Miastu i Światu” stało się  inspiracją przesłania jasełek.
Urbi – to znaczy temu Miastu, które dzięki posłudze świętych apostołów Piotra i Pawła w szczególny sposób «ujrzało» Zbawiciela świata.
Orbi – czyli całemu światu, bo Dobra Nowina o zbawieniu rozeszła się szeroko i dotarła do najdalszych krańców ziemi.  Radość Bożego Narodzenia stała się w ten sposób udziałem niezliczonych ludów i narodów.
Tę radość i prawdę o Bożym Narodzeniu uczniowie wyrazili w widowisku, które  było niezwykle  innowacyjne,  oparte przede wszystkim na ruchu scenicznym,  gestach, mimice, elementach tańca, pantomimy. Efekt spotęgowało wykorzystanie najnowszych technik multimedialnych  przy pomocy, których przedstawiono między innymi wizje piekła i nieba. Prezentacje multimedialne były tłem i dopełnieniem, gry młodych aktorów, którzy z pełnym zaangażowaniem wczuli się w swoje role, zachwycając kunsztem aktorskim i oratorskim rodziców i zaproszonych gości.
Uczniowie przedstawili w sposób bardzo realistyczny rzeczywistość panującą w świecie, ukazując walkę dobra ze złem, w którą to  rzeczywistość wkracza Dziecię Jezus- Zbawiciel świata, wskazując współczesnemu człowiekowi  drogę  zbawienia.
Sceny przeplatane były kolędami w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem p. M. Siemieniec.
Gromada  Zuchów  pod  opieką  p.E. Obrębskiej i  D. Ogrodowskiej przekazała na ręce pani Dyrektor Marii Kluge Betlejemskie Światło Pokoju, jako znak symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Ten symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei  Dyrektor Szkoły  przekazała Wójtowi Gminy Bielsk Józefowi Rozkosz, proboszczowi parafii Jana Chrzciciela ks.Józefowi Różańskiemu, dyrektorom i przedstawicielom szkół leżących na terenie gminy Bielsk.
Bogata scenografia, wzruszająca oprawa muzyczna, kolorowe stroje, piękne kolędy i pastorałki przy nastrojowym  oświetleniu  wprowadziły wszystkich w klimat najpiękniejszych i najbardziej rodzinnych ze wszystkich świąt – Świąt Bożego Narodzenia, oraz dostarczyły wielu refleksji i głębokich wzruszeń.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali: Wójt  Gminy Józef  Rozkosz, ks. kanonik  Józef  Różański, którzy pogratulowali dzieciom występu i złożyli życzenia świąteczne.  Miłym i podtrzymującym tradycję akcentem było wręczenie przez nasze ,,aniołki” przybyłym gościom symbolicznych upominków.
Za  przygotowanie   uroczystości  odpowiedzialni  byli:   J.Siemieniec,
M.Maruszewska, E.Królikowska, R.Dymek, E.Kosińska, M.Siemieniec, T.Piechowski
Składamy serdeczne podziękowania szczególnie rodzicom i  wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób  okazali pomoc i włączyli się w przygotowanie  uroczystości.  Dziękujemy również wszystkim przybyłym gościom, którzy uświetnili uroczystość i swoją obecnością sprawili wielką radość młodym artystom.

M. Maruszewska, E. Królikowska


XXXII  Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa

20 wrześniowa odbyła się XXXII Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa pod hasłem Jestem dzieckiem Boga!
Pielgrzymka z okazji wspomnienia św. Stanisława Kostki  patrona dzieci i młodzieży podobnie jak w latach ubiegłych  cieszyła się  bardzo dużym zainteresowaniem ze strony naszych dzieci i ich rodziców. Po przybyciu do Przasnysza dzieci spotkały się  na placu przed kościołem farnym. Po zawiązaniu wspólnoty, poprowadzonym przez zespół Made in Heaven z parafii Miłosierdzia Bożego w Pułtusku-Popławach, pieszo wyruszyły do Rostkowa. Po pokonaniu 6 km, doszły do miejsca urodzin świętego, gdzie przeszły przez Bramę im. Stanisława Kostki w Rostkowie. Następnie na placu przy sanktuarium św. Stanisława Kostki, uczestniczyły w Eucharystii, której  przewodniczył J. E. Piotr Libera – Biskup Płocki. W pielgrzymce wzięło udział około 11 tysięcy osób z diecezji płockiej i diecezji sąsiednich.
Serdecznie dziękujemy dzieciom i młodzieży z naszej szkoły i parafii za udziału w pielgrzymce do miejsc związanych ze św. Stanisławem Kostką.

M. Maruszewska,  E. Królikowska


Dekanalny Konkurs Biblijny dla szkół podstawowych 2013/2014

6 Marca 2014 r. w Łęgu Probostwie odbył się dekanalny konkurs biblijny dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Tematem konkursu była ,,Ewangelia według świętego Mateusza”.
Konkurs miał na celu:

 • zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębienia znajomości Pisma Świętego i uczynienia z Niego Księgi Życia
 • propagowanie wartości moralno-etycznych wpisanych w Biblii
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej
 • stworzenie dzieciom możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania swoich uzdolnień
 • promocja najzdolniejszych i najbardziej pracowitych dzieci, ich katechetów oraz szkół, które reprezentują.

W wyniku udziału naszych uczniów w konkursie biblijnym w etapie szkolnym i parafialnym, do konkursu na etapie dekanalnym zakwalifikowało się dwoje uczniów z naszej szkoły Dominika Dymek i Michał Maszenda.
Na etapie dekanalnym uczniowie ci uzyskali następujące miejsca Michał Maszenda I msc., Dominika Dymek III msc.
Tym samym Michał zakwalifikował się do ostatniego etapu konkursu biblijnego tj, diecezjalnego.
Gratulujemy osiągnięć naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów!


„Św. Stanisław Kostka odkryty na nowo.”

Dnia 29 marca 2014 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym  w Sikorzu odbył się konkurs nt.:  „Św. Stanisław Kostka odkryty na nowo.”
Konkurs był adresowany do uczniów klas VI szkół podstawowych.
Jego celem było:

 • Zapoznanie się biografią świętego Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży Diecezji Płockiej
 • Zgłębianie wiedzy na temat kultu Stanisława Kostki
 • Propagowanie idei naśladowania świętego

Do konkursu przystąpiło dwoje uczniów z naszej szkoły Ola Kozakiewicz  i Adam Kalinowski
Konkurs przebiegał w dwóch etapach:
• Etap I – test pisemny
• Etap II – odpowiedź ustna (dla wyłonionych w wyniku testu 10 osób, które uzyskały najwyższą ilość punktów).
Do drugiego etapu zakwalifikowało się dwoje uczestników z naszej szkoły tj. Ola Kozakiewicz na miejscu V i Adam Kalinowski na miejscu IX
Z pośród uczestników II etapu, którzy łącznie z obydwu etapów uzyskali  najwięcej punktów wyłoniono trzech  laureatów.
Wyniki, zdjęcia naszych uczniów i informacje o konkursie zamieszczono na stronie Katolickiego  Liceum Ogólnokształcącego  w Sikorzu: >>TU<<
www.liceumkostka.pl
Wyniki konkursu z dnia 29 marca 2014r.
Konkurs o św. Stanisławie Kostce:
1 miejsce – Szymon Majewski ze SP w Polesiu
2 miejsce – Sylwia Bakuła ze SP w Mławie
3 miejsce – Adam Kalinowski ze SP w Bielsku
Uczeń naszej szkoły uplasował się na III miejscu. Gratulujemy! Życzymy dalszych osiągnięć!
Uczniów do w/w konkursów przygotowywała p. A. Maruszewska.


AKCJA   ŚWIĘCONKA

Nasza szkoła w kwietniu 2014 roku włączyła się w akcję charytatywną Caritas Diecezji Płockiej „Święconka”- kartka wielkanocna z życzeniami dla potrzebujących, samotnych i bezdomnych.
Akcja Caritas wspiera potrzebujących, samotnych i bezdomnych podczas Świąt Wielkanocnych. Polegała ona na wykonaniu przez dzieci kartek wielkanocnych z życzeniami, które Caritas przekazała osobom biednym, samotnym i bezdomnym w okresie Świąt Wielkanocnych.
Celem akcji było uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, inspirowanie dzieci do aktywnej pomocy potrzebującym, rozwijanie empatii i rozumienia, a także nawiązanie długoterminowej współpracy Caritas z placówkami szkolnymi w Płocku i powiecie płockim. ,,Chodzi o to, aby osoby potrzebujące, biedne i bezdomne wspierać nie tylko materialnie ale   duchowo i  emocjonalnie”,  poinformował ks. Szczepan Bugaj, dyrektor Caritas Diecezji Płockiej.
Nasi uczniowie chętnie włączyli się w to przedsięwzięcie. Przebieg akcji koordynowały p. Maruszewska  i  p. Pilichowska.
Kartki oraz relację z przebiegu akcji można oglądać na Faceboku na stronie  Caritas Diecezji Płockiej.

***

DOKUMENTY
Archiwa