SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Miesięczne archiwum: sierpień 2023

Rodzic starający się o przyjęcie dziecka do świetlicy, zobowiązany jest o wydrukowanie z internetowej strony szkoły lub odebranie w świetlicy stosownej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy (załącznik 1), wzoru oświadczenia o zatrudnieniu (załącznik 2).

Karta zawiera m.in. adnotację o zatrudnieniu rodziców, która jest niezbędna w procesie rekrutacji i musi być wypisana tylko i wyłącznie na druku opracowanym przez wychowawców świetlicy. W przypadku uzupełniania karty komputerowo, bardzo prosimy o zaznaczenie wypełnianych miejsc czytelnym niebieskim kolorem czcionki. Następnie kompletną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz oświadczenie o zatrudnieniu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  do 15 września do wychowawców świetlicy.

Czytaj dalej

Pragniemy poinformować, że szkoła nie pośredniczy w ubezpieczeniu uczniów (nie wybiera firmy ubezpieczeniowej ani nie zbiera składek).
Każdy rodzic podejmuje indywidualną decyzję związaną z ubezpieczeniem dziecka, samodzielnie wybiera firmę ubezpieczeniową oraz zgłasza u wybranego ubezpieczyciela wolę wykupienia polisy, podpisuje umowę z firmą oraz sam uiszcza składkę.
Poniżej udostępniamy Państwu kilka przykładowych ofert ubezpieczenia dla ucznia.

Czytaj dalej

***

DOKUMENTY
Archiwa