SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Miesięczne archiwum: sierpień 2020

Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do świetlicy, zobowiązani są do wydrukowania z internetowej strony szkoły karty zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz oświadczenia o zatrudnieniu. Karta zawiera m.in. adnotację o zatrudnieniu rodziców, który jest niezbędny w procesie rekrutacji i musi być wypisany tylko i wyłącznie na druku opracowanym przez wychowawców świetlicy. Następnie kompletną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie – do 15 września do wychowawców świetlicy. Kartę zgłoszenia oraz oświadczenie można również przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły (spbielsk@wp.pl). Karty oddane po terminie oraz karty zawierające niepełne, nieaktualne lub nieprawdziwe dane nie będą rozpatrywane.

SPOTKANIA DLA UCZNIÓW W DNIU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września 2020r., godz. 9.00

godz. 8.00 – Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela w Bielsku.

31 lipca 2020 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ogłosiła wyniki egzaminu ósmoklasisty. Tegoroczni Absolwenci naszej szkoły oraz ich Nauczyciele i Rodzice mają powód do dumy. Mimo trudnych warunków, w jakich przebiegały w tym roku nauka i egzaminy, Uczniowie naszej szkoły osiągnęli bardzo dobre wyniki, co świadczy o tym, że poziom nauczania w naszej szkole jest wysoki, a nasza Młodzież wykazała się bardzo dużą dojrzałością i odpowiedzialnością.
Średni wynik egzaminu z języka polskiego w naszej szkole wyniósł 68% i jest on wyższy niż wynik ogólnopolski (59%), wynik szkół z województwa mazowieckiego (62%), wynik szkół z powiatu płockiego (56%) oraz wynik szkół z Płocka (61%).
Wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki w naszej szkole to 49%. Jest on prawie taki sam jak wynik szkół z województwa mazowieckiego  (51%) oraz wyższy niż wyniki ogólnopolskie (46%), wyniki szkół z powiatu płockiego (41%) oraz szkół z Płocka (47%).
Podobnie jest wynikami egzaminu z języka angielskiego. W naszej szkole wyniosły one 59% i są na tym samym poziomie, co placówki z województwa mazowieckiego. Uzyskaliśmy jednak wyższy wynik niż szkoły w całej Polsce (54%), w powiecie płockim (45%) i w samym Płocku (57%).

Czytaj dalej

***

DOKUMENTY
Archiwa