SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Miesięczne archiwum: kwiecień 2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało ważne informacje dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty w 2022 i 2023 roku:
– rezygnacja z czwartego egzaminu z przedmiotu dodatkowego (ten egzamin wejdzie w życie w 2024 roku);
– przeprowadzenie egzaminu w miesiącu maju;
– zakres wymagań określony na podstawie wytycznych z grudnia 2020 roku dla egzaminu w 2022 roku z mniejszą liczbą zadań.
Więcej informacji na temat egzaminu: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-zewnetrznych-w-latach-2021-2023

19 kwietnia 2021 roku w Szkole Podstawowej im. W. Broniewskiego w Bielsku odbył się konkurs logopedyczno-recytatorski, w którym wzięli udział uczniowie edukacji wczesnoszkolnej z terenu Gminy Bielsk.
Zadaniem uczestników było wyrecytowanie – wcześniej samodzielnie wybranego – wiersza nasyconego trudnymi głoskami. Wszyscy bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniem. Czytaj dalej

W dniach 28, 29 kwietnia 2021 roku zebrania z rodzicami odbędą się poprzez platformę MS Teams według następującego porządku:

27.04.2021 r. (wtorek) klasa I b godz. 16.00
28.04.2021 r. (środa) klasy I-III godz. 16.00
28.04.2021 r. (środa) klasa VI a godz. 17.00
29.04.2021 r. (czwartek) klasy IV-VIII godz. 16.00
29.04.2021 r. (czwartek) klasa VIII a godz. 16.30

Dziś obchodzimy 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas ll wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje od 9 lat akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”. My także pamiętamy i jak co roku dołączamy do tej akcji.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Tradycje Wielkanocne”, organizowanym przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów.
Na tegoroczną edycję nadesłano 1456 prac plastycznych z 97 placówek oświatowych, kulturalnych, wychowawczych oraz 10 zgłoszeń indywidualnych z całego kraju.
Młodzi twórcy wykazali się znajomością tradycji wielkanocnych, a także wielu ciekawych technik plastycznych. Wysoki poziom prac odzwierciedlił się w ilości laureatów. Komisja Konkursowa przyznała 115 nagród. Na wystawę pokonkursową zakwalifikowano 262 prace plastyczne.

Czytaj dalej

***

DOKUMENTY
Archiwa