SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Miesięczne archiwum: wrzesień 2017

Z okazji Dnia Chłopaka najserdeczniejsze życzenia, abyście zawsze mieli wiele powodów do radości i zawsze, z tą samą konsekwencją, uparcie dążyli do celu. Byście nigdy nie wątpili w piękno życia i zawsze wierzyli we własne możliwości.

Z uwagi na brak miejsc zostanie utworzona lista osób oczekujących na terapię logopedyczną. O miejscu na liście decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać dzieci do logopedy- Danuty Wysockiej w dniach:

26.09.2017r. (wtorek)-  15.15 do 16.00

29.09. 2017r. (piątek)-  7.10-13.30

W załączeniu karta zgłoszenia

KARTA ZGŁOSZENIOWA

***

DOKUMENTY
Archiwa