SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Miesięczne archiwum: sierpień 2021

SPOTKANIA DLA UCZNIÓW W DNIU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1 września 2021r., godz. 9.00

godz. 8.00 – Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela w Bielsku.

Pragniemy poinformować, że od roku szkolnego 2021/2022 szkoła nie pośredniczy w ubezpieczeniu uczniów (nie wybiera firmy ubezpieczeniowej ani nie zbiera składek).
Każdy rodzic podejmuje indywidualną decyzję związaną z ubezpieczeniem dziecka, samodzielnie wybiera firmę ubezpieczeniową oraz zgłasza u wybranego ubezpieczyciela wolę wykupienia polisy, podpisuje umowę z firmą oraz sam uiszcza składkę.
Poniżej udostępniamy Państwu listę towarzystw ubezpieczeniowych. Prosimy o zapoznanie się z ich ofertą oraz wybór tej, która najlepiej spełnia Państwa oczekiwania.

>>> OFERTA 1 <<<

>>> OFERTA 2 <<<

>>> OFERTA 3 <<<

>>> OFERTA 4 <<<

>> OFERTA 5 <<<

>>> OFERTA 6 <<<

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 usługę przygotowywania i dowożenia obiadów będzie świadczył Rolniczy Zakład Aktywizacji Zawodowej z siedzibą w Stanisławowie 9, 09 – 210 Drobin.
Firma ta została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.
Koszt posiłku dla ucznia wynosi 9 złotych i 39 groszy.
Zapisy na obiady będą obywały się w świetlicy szkolnej od 1 do 3 września. Rodzice, którzy zdeklarowali korzystanie dziecka z tej oferty, indywidualnie podpisują umowę z wykonawcą usługi (RZAZ w Stanisławowo). O terminie i miejscu podpisania umowy będziecie Państwo poinformowani w późniejszym terminie.
Obiady w szkole będą wydawane od 6 września w świetlicy szkolnej.

KLASA 1a

 

KLASA 1b

 

Uwaga! Aktualne plany zajęć dla pozostałych klas dostępne są po zalogowaniu się do dziennika elektronicznego Librus Synergia.

Rodzic starający się o przyjęcie dziecka do świetlicy, zobowiązany jest o wydrukowanie z internetowej strony szkoły lub odebranie w świetlicy stosownej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy (załącznik 1), wzoru oświadczenia o zatrudnieniu (załącznik 2), informacji o odbieraniu dziecka ze świetlicy (załącznik 3) oraz ważnych informacji (załącznik 4)
Karta zawiera m.in. adnotację o zatrudnieniu rodziców, która jest niezbędna w procesie rekrutacji i musi być wypisana tylko i wyłącznie na druku opracowanym przez wychowawców świetlicy. W przypadku uzupełniania karty komputerowo, bardzo prosimy o zaznaczenie wypełnianych miejsc czytelnym niebieskim kolorem czcionki. Następnie kompletną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz oświadczenie o zatrudnieniu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie – do 15 września do wychowawców świetlicy.
Karty oddane po terminie oraz karty zawierające niepełne, nieaktualne lub nieprawdziwe dane nie będą rozpatrywane. Przypominamy, że należy wypełnić wszystkie pola i udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w karcie. Karta o przyjęcie dziecka do świetlicy dotyczy danego roku szkolnego. Uczniowie obecnie uczęszczający do świetlicy szkolnej, którzy chcą kontynuować pobyt swojego dziecka w świetlicy w przyszłym roku szkolnym ponownie muszą przystąpić do procesu rekrutacyjnego i złożyć kartę.
 
 
 
 
 
 
 
***

DOKUMENTY
Archiwa