SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Pragniemy poinformować, że szkoła nie pośredniczy w ubezpieczeniu uczniów (nie wybiera firmy ubezpieczeniowej ani nie zbiera składek).
Każdy rodzic podejmuje indywidualną decyzję związaną z ubezpieczeniem dziecka, samodzielnie wybiera firmę ubezpieczeniową oraz zgłasza u wybranego ubezpieczyciela wolę wykupienia polisy, podpisuje umowę z firmą oraz sam uiszcza składkę.
Poniżej udostępniamy Państwu kilka przykładowych ofert ubezpieczenia dla ucznia.

>>OFERTA 1<<

>>OFERTA 2<<

>>OFERTA 3<<

>>OFERTA 4<<

>>OFERTA 5<<

>>OFERTA 6<<

***

DOKUMENTY
Archiwa