SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

> REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ <<<


Wyniki konkursu fotograficznego „Jesień w obiektywie”

W październiku w  naszej szkole odbył się  konkurs fotograficzny „Jesień w obiektywie” zorganizowany przez wychowawców świetlicy szkolnej. Zgłoszono w sumie 22 zdjęcia, a spośród ich autorów komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych:
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce: Maja Gajewska 1b

II miejsce: Paweł Maćkiewicz 3b

III miejsce: Marcelina Gawińska 2b

Wyróżnienia:

Maja Zalewska 1c

Przemysław Michalski 3a

Alicja Janikowska 3c

Po powrocie do szkoły dzieci otrzymają dyplomy i nagrody. Bardzo dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do podziwiania nagrodzonych fotografii.


Zmiana rozkładu jazdy autobusów szkolnych

Zmiana obowiązuje od 27.10.2020 r do odwołania w związku z pandemią COVID-19.

>> Rozkład jazdy <<<


Dzień Nauczyciela w Świetlicy

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzieci ze świetlicy szkolnej brały udział w zajęciach poświęconych trudnej i odpowiedzialnej pracy nauczyciela, podczas których uczyły się okazywać szacunek wszystkim osobom pracującym w szkole.
Zapoznały się z historią powstania Dnia Edukacji Narodowej, miały możliwość swobodnych wypowiedzi na temat pracy swoich wychowawców, czytały wiersze o różnych pracownikach szkoły. Podczas zajęć powstały laurki dla nauczycieli i pracowników szkoły.
Mottem przewodnim tegorocznego Dnia Nauczyciela było zdanie „Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!


Konkurs fotograficzny „Jesień w obiektywie”


Jesień w świetlicy

Klon krwa­wy i żół­ta lipa
li­ście, li­stecz­ki sy­pią.
Zrzu­ca je ptak le­cą­cy,
strą­ca osa nie­chcą­cy. 

Wia­tro­wi na płacz się zbie­ra,
że li­ście się po­nie­wie­ra;
cho­dzi do­łem i górą
i zbie­ra je obu­rącz,
i pła­cze nad nimi desz­czem,
po ga­łę­ziach je mo­krych wie­sza.

Nic z tego … Oczy­wi­ście.
Po­tem mó­wią, że wiatr zry­wa li­ście.

Kazimiera Iłłakowiczówna

Jesień to bardzo bogata pora roku. Przynosi nam obfite dary: owoce, warzywa, dary lasu. Jesień zagościła na dobre, nie tylko w otoczeniu, ale również w naszej  świetlicy. Jest ona inspiracją do wykonania przeróżnych prac plastycznych. Dzieci poznają nowe techniki plastyczne, dzięki którym dostrzegają piękno w wytworach przyrody, kształtują i rozwijają swoje uzdolnienia, wyrabiają umiejętność wyrażania swoich myśli i uczuć oraz rozwijają aktywność i ekspresję twórczą.


Jesień to bardzo bogata pora roku. Przynosi nam obfite dary: owoce, warzywa, dary lasu. Jesień zagościła na dobre, nie tylko w otoczeniu, ale również w naszej  świetlicy. Jest ona inspiracją do wykonania przeróżnych prac plastycznych. Dzieci poznają nowe techniki plastyczne, dzięki którym dostrzegają piękno w wytworach przyrody, kształtują i rozwijają swoje uzdolnienia, wyrabiają umiejętność wyrażania swoich myśli i uczuć oraz rozwijają aktywność i ekspresję twórczą.

Zapisy do świetlicy szkolnej

Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do świetlicy, zobowiązani są do wydrukowania z internetowej strony szkoły karty zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz oświadczenia o zatrudnieniu. Karta zawiera m.in. adnotację o zatrudnieniu rodziców, który jest niezbędny w procesie rekrutacji i musi być wypisany tylko i wyłącznie na druku opracowanym przez wychowawców świetlicy. Następnie kompletną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie – do 15 września do wychowawców świetlicy. Kartę zgłoszenia oraz oświadczenie można również przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły (spbielsk@wp.pl). Karty oddane po terminie oraz karty zawierające niepełne, nieaktualne lub nieprawdziwe dane nie będą rozpatrywane.


Prace plastyczne wykonane przez uczniów w ramach zdalnych zajęć świetlicowych prowadzonych przez p.Bożenę Wójcik


Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa” zorganizowany został dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII. Jego celem było kultywowanie tradycji i rozwijanie talentów plastycznych wśród uczniów naszej szkoły. Komisja konkursowa wybrała zwycięskie prace w następujących kategoriach:
I kategoria – uczniowie klas I-III:

I miejsce – Malwina Racka,
II miejsce – Marcelina Gawińska,
III miejsce – Łukasz Tercjak,

II kategoria – uczniowie klas IV- VIII:

I miejsce – Radosław Jankowski,
II miejsce – Karolina Sulińska,
III miejsce – Klaudia Gąsiorowska.

Wyróżnienia otrzymali: Nikola Leszczyńska, Szymon Chorzewski, Julia Chorzewska, Gabriel Dobosz.  Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Organizatorzy konkursu:
Katarzyna Rajkowska
Joanna Sieradzka
Milena Wiśniewska
Bożena Wójcik


ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ…

18 grudnia 2019r. uczniowie szkół podstawowych gminy Bielsk, wchodząc w okres Świąt Bożego Narodzenia, wzięli udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim zatytułowanym „Święta tuż, tuż…”. Uczestników konkursu i  opiekunów przywitała dyrektor szkoły, Pani Maria Kluge.
Celem konkursu była popularyzacja poezji dla dzieci oraz rozwijanie zdolności recytatorskich. W konkursie uczniowie zaprezentowali świąteczne wiersze polskich autorów.

Występy uczestników oceniało jury w składzie: p. Karolina Piechowska, p. Karina Bielicka oraz p. Anna Majcher. Panie oceniały dobór tekstu do możliwości uczestników, interpretację, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny recytatorów.

Decyzją komisji:

I miejsce zajęła Sandra Smutek (SP Bielsk),
II miejsce przyznano Blance Majchrzak (SP Zagroba),
III miejsce wywalczyła Maja Olszewska (SP Zągoty).

Przyznano również wyróżnienia:

Gabrieli Marczewskiej ( SP Bielsk) oraz Julianowi Trzcińskiemu (SP Leszczyn Szlachecki).

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, dyplomy, upominki ufundowane przez Starostę Płockiego p. Mariusza Bieńka. Słodki poczęstunek możliwy był dzięki hojności piekarni p. Piotra Albrechczyńskiego. Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.


Szkolny konkurs czytelniczy „Znawca baśni”

Wychowawcy świetlicy szkolnej zorganizowali konkurs czytelniczy przeznaczony dla uczniów klas II, III oraz IV. Głównym celem konkursu było zapoznanie się z treścią baśni H. Ch. Andersena: „Calineczka”, „Dzielny ołowiany żołnierz”, „Nowe szaty cesarza”, „Słowik”, „Księżniczka na ziarnku grochu”.
Uczestnicy zapoznali się z baśniami przed konkursem, a następnie napisali test pisemny z różnorodnymi typami zadań. Poziom był bardzo wysoki, a jednocześnie wyrównany.

Ostatecznie ilość zdobytych punktów wyłoniła zwycięzców:
I miejsce – Mateusz Kwasiborski, Przemysław Michalski
II miejsce- Antoni Paćkowski, Łukasz Kwasiborski
III miejsce – Alicja Rakowska, Nikola Leszczyńska, Filip Wójcik

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Serdecznie gratulujemy!!!


STROIKI BOŻONARODZENIOWE

W okresie przedświątecznym wychowawcy świetlicy szkolnej wykonywali stroiki bożonarodzeniowe. Potrzebne materiały, ozdoby zostały zakupione z pieniędzy pozyskanych od Rady Rodziców. Stroiki były sprzedawane przez uczniów naszej szkoły. Cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Z pieniędzy pozyskanych ze sprzedaży zostanie wyposażony „Kącik zabaw” świetlicy szkolnej oraz zostaną zakupione piłki, paletki do ping ponga, gumy do ćwiczeń itp.


KONKURS PLASTYCZNY „JESIENNE DRZEWO”

Uczeń naszej szkoły Jakub Dąbkowski (2c) zajął II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Jesienne drzewo”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie.

Gratulujemy!!!


ANDRZEJKI

Przy zapalonej świecy,
Za zamkniętymi drzwiami,
Odgadnąć próbujemy,
Co ukrył los przed nami.
Wróżymy z butów, jabłek,
Lejemy wosk na wodę,
Co nam przyniesie przyszłość?
Kłopoty? Czy przygodę?

29 listopada nasza świetlica zamieniła się w magiczny salon, w którym zgodnie z tradycją, odbyły się różne wróżby i zabawy. Najpierw opowiedzieliśmy sobie o historii andrzejkowych tradycji.  Potem rozpoczęliśmy zabawę z przygotowanymi przez dzieci oraz panie wróżbami.
Oczywiście dzieci wiedzą,  że wszystkie wróżby traktujemy z przymrużeniem oka, jednak  Andrzejki mają niezaprzeczalnie magiczny klimat.


Odwiedziny w schronisku

W dniu 19.11.2019r. „Świetliczaki” razem z uczestnikami Koła LOP odwiedziły Schronisko dla zwierząt w Płocku. Miesiąc przed wyjazdem odbyła się w naszej szkole zbiórka jedzenia dla psów i kotów. Cieszymy się, że dzieci oraz rodzice wykazali się tak dużym zainteresowaniem i chętnie przystali na propozycję zbiórki żywności. Głównym celem wycieczki było uwrażliwienie uczniów na los bezdomnych zwierząt oraz chęć gotowości niesienia pomocy bezbronnym i skrzywdzonym zwierzętom. Podczas wycieczki dzieci dowiedziały się jak funkcjonuje schronisko, zobaczyły jak wyglądają pomieszczenia dla psów i kotów.


Jesienne drzewo

„Świetliczaki” wzięły udział w międzyszkolnym konkursie „Jesienne drzewo”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie. Uczniowie wykonali piękne prace przestrzenne, które zostały wysłane do organizatora konkursu. Za wszystkich trzymamy kciuki i cierpliwie czekamy na wyniki.


Zajęcia świetlicowe na świeżym powietrzu

Słoneczna pogoda zdecydowanie wpłynęła na to, iż wspólnie z uczniami stwierdziliśmy, że świetlicowe zajęcia spędzimy na świeżym powietrzu. Gra w piłkę nożną, spędzanie czasu na placu zabaw, siłowni lub zabawy według własnego pomysłu połączone z obserwacją przyrody zawsze wywołują uśmiech na twarzach „Świetliczaków”.


Wycieczka do ZOO

22.10.2019r. „Świetliczaki” odwiedziły Ogród Zoologiczny w Płocku. Dzieci uczestniczyły w lekcji pt. „Śladami jesiennych zmian w przyrodzie” oraz miały okazję zobaczyć niespotykane na co dzień zwierzęta i ptaki. Przemierzając alejki ogrodu, oglądały z bliska zwierzęta, poznały ich wygląd i tryb życia.Wycieczka okazała się nie tylko wspaniałym przeżyciem, ale również atrakcyjną lekcją przyrody. Ogród zoologiczny jest uroczym miejscem do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, jak i skarbnicą wiedzy przyrodniczej całego świata.

Wychowawcy świetlicy oraz LOP


Światowy Dzień Zwierząt

Światowy Dzień Zwierząt to święto, które obchodzimy corocznie 4 października. Cały październik jest Międzynarodowym Miesiącem Dobroci dla Zwierząt.
Obchody tego święta mają na celu przypomnienie wszystkim ludziom o prawach zwierząt, a przede wszystkim do ich godnego życia, bezpieczeństwa i wolności.
Z tej okazji wykonaliśmy piękne prace plastyczne na temat „Mój pupil” oraz stworzyłyśmy wraz z uczniami, tablicę składającą się z fotografii swoich zwierząt domowych.
Aby przybliżyć problem niechcianych zwierząt, w dniach 01-31.10 w naszej szkole zorganizowałyśmy zbiórkę karmy do schroniska dla zwierząt w Płocku.
Rodzicom, wychowawcom i dzieciom, którzy już włączyli się do akcji na rzecz pomocy zwierzętom serdecznie dziękujemy.

Wychowawcy świetlicy oraz LOP


UWAGA!!! ZBIÓRKA KARMY DO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT!

Wychowawcy świetlicy szkolnej oraz LOP w dniach 01.10 do 31.10 ogłaszają zbiórkę karmy, koców oraz środków czystości dla psów ze schroniska dla zwierząt w Płocku.
Karma: makarony, kasza, sucha karma, karma w puszkach.
Środki czystości: szampony, koce oraz zabawki dla zwierząt.

Pomagasz nam przynosząc:

  • Suchą karmę by brzuszek był pełny
  • Ciepłe koce by nie było zimno
  • Zabawki by choć na chwilę zapomnieć o psim żywocie

Pokarm prosimy przynosić do świetlicy szkolnej. Po zakończeniu akcji zebrane rzeczy zostaną przewiezione do schroniska dla zwierząt w Płocku, ul Parowa 20.


Jesień w świetlicy

Kto powiedział, że jesień jest smutna,
Że ma kolor szarego płótna,
Że jej prawie nie widać we mgle?
Kto to wszystko powiedział?
Ja nie!
Dla mnie jesień to pora wesoła,
Roześmiana i gwarna jak szkoła!
Lśniąca skórką kasztana na trawie,
W odlot ptaka wpatrzona ciekawie.
Jesień – roztargniona malarka
Gubi farby po lasach i parkach,
A ja biegam wciąż za nią z ochotą
I znajduję brąz, czerwień i złoto!

Marek Głogowski „Pora wesoła”Wrzesień jest miesiącem, w którym piękne barwy jesienne powoli pokrywają otaczający nas świat. Czas w naszej świetlicy umilały nam prace  plastyczne inspirowane tą piękną porą roku – „ Jesienne słoneczniki”,
„Jesienne drzewo”.  Kreatywność naszych dzieci jest godna podziwu. Z darów jesieni powstał „Kącik Pani Jesieni”, z którego emanuje brąz, czerwień i złoto, natomiast wychowawczynie świetlicy wykonywały nastrojowe witraże jesiennych liści.


Jasełka 2018

W dniu 19.12.2018r. w naszej szkole odbyły się jasełka, przygotowane przez uczniów klas I-III oraz chór szkolny. Mali aktorzy wraz z opiekunami przygotowali montaż słowno – muzyczny, dotyczący historii narodzenia Bożego Dzieciątka.Wszyscy uczestnicy zostali wprowadzeni w magiczną moc Świąt Bożego Narodzenia oraz napełnienie pokojem i radością.W uroczystości uczestniczyły dzieci edukacji wczesnoszkolnej oraz podopieczni Fundacji Odzyskać Radość, dla której została zorganizowana zbiórka prezentów. Organizatorami uroczystości byli: E.Kosińska, A. Maliszewska, W. Rosmanowska, M. Wiśniewska, B. Wójcik. Opiekę nad zbiórką prezentów dla fundacji objęły Panie Joanna Sieradzka i Pani Eliza Obrębska wraz z klasą Vb.


W naszej szkole trwa konkurs „Zbieraj plastikowe nakrętki”

Akcja trwa do 31 maja 2019 roku.
Nasz placówka wspiera działalność fundacji „Portal FM – Pomagamy Dzieciom” przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 21 w Płocku.
Dla klasy, która zbierze najwięcej plastikowych nakrętek czekają upominki !!!
Konkurs ma na celu włączenie uczniów do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzenie ich świadomości, że stan lokalnego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro.


W POSZUKIWANIU MIKOŁAJA …

22 grudnia w naszej szkole odbyło się  przedstawienie mikołajkowe w wykonaniu uczniów z szkolnego koła teatralnego „Bez barier”. Uczniowie z dużym zaangażowaniem wcielili się w swoje role, tym samym  wprowadzili uczniów z klas I-III w świąteczny nastrój. 🙂


„Święta tuż…tuż…”

„Święta tuż…tuż…” to hasło przewodnie Gminnego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 14 grudnia w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku.
Spotkanie uświetnili swym przybyciem goście honorowi: Wójt Gminy Bielsk – Pan Józef Jerzy Rozkosz, który objął  patronat nad konkursem; Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sztuki –Pani Magdalena Woja oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki –Pani Karolina Piechowska.
W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bielsku, Leszczynie Szlacheckim, Zagroby oraz Zągot swoją artystyczną recytacją wprowadzili wszystkich obecnych w świąteczny nastrój. Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich uczestników. Wiersze były ciekawe i barwnie zaprezentowane.

Jury w składzie: Pani Karolina Piechowska, Pani Magdalena Woja oraz Pani Anna Majcher wyłonili zwycięzców:
I miejsce – Olga Domeradzka – Szkoła Podstawowa w Bielsku
II miejsce – Maja Zarembowska – Szkoła Podstawowa w Zągotach
III miejsce – Julia Włodarska – Szkoła Podstawowa w Zagrobie

Gratulujemy wszystkich zwycięzcom 🙂
Agnieszka Maliszewska
Bożena Wójcik
Ewa Kosińska


WARSZTATY W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W PŁOCKU

5 grudnia Świetliczaki, uczniowie klasy IIa oraz IIb uczestniczyli w warsztatach plastycznych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku. Pod kierunkiem Pań plastyczek uczniowie wykonali piękne choinki oraz ozdoby świąteczne.

Bardzo dziękujemy za twórcze zajęcia 🙂


ŚWIETLICZAKI W PARKU TRAMPOLIN

14 listopada 2017r. Świetliczaki oraz uczniowie klasy IIa spędziły ten dzień aktywnie w Parku Trampolin w Płocku. To jedyny  kompleks trampolin w tym mieście. Skakanie  było nie tylko  wysiłkiem  fizycznym dla uczniów, ale również super zabawą. Mogli zaprezentować swoje umiejętności  akrobatyczne, korzystali ze strefy koszykówki i piłki ręcznej. Uczniowie otrzymali mocną dawkę energii i poprawę samopoczucia.


ŚWIETLICZAKI W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY

5 kwietnia Świetliczaki oraz dzieci z klasy Ia uczestniczyły w warsztatach plastycznych w Młodzieżowym Domu Kultury  im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku.

Pod czujnym okiem Pań plastyczek uczniowie wykonali przepiękne, kolorowe oraz niepowtarzalne kartki wielkanocne.

Bardzo dziękujemy za miłą atmosferę oraz bardzo ciekawe zajęcia 🙂


ŚWIETLICZAKI W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ

Dnia 27 marca dzieci z klasy Ia i świetliczaki pod opieką p. A. Maliszewskiej i p. B. Wójcik odwiedziły bibliotekę pedagogiczną w Płocku. Uruchomiły tam wyobraźnię przedstawiając za pomocą klocków Lego podróż w niezwykły świat literackiej fantazji. Użycie klocków do tekstu „Zielony Nikt” Małgorzaty Strzałkowskiej rozbudziło umiejętność samodzielnej interpretacji tekstu. Metoda wyzwoliła dziecięcą aktywności i twórcze myślenie. Młodzi konstruktorzy żywo dyskutowali, przedstawiając swoje pomysły.


Z ŻYCIA ŚWIETLICY


ŚWIĘTA W MUZYKOLANDII


WARSZTATY PLASTYCZNE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W BIELSKU

WYJAZD DO HAPPYPARKU


MIĘDZYSZKOLNE SPOTKANIE TEATRALNE

14 kwietnia w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie odbyło się Międzyszkolne Spotkanie Teatralne. Dziewczynki z naszej szkoły mogły sprawdzić swoje wiadomości na temat polskich aktorów, zaprezentować umiejętności teatralne oraz wymienić doświadczenia sceniczne między rówieśnikami z różnych szkół. Nikomu nie zabrakło inwencji twórczej oraz kreatywności.
Główny cel spotkania w 100% został zrealizowany – każdemu dopisywał dobry humor i chęć dobrej zabawy.
Bardzo dziękujemy za zaproszenie i dobrą zabawę 🙂


W poszukiwaniu Wiosny

8 kwietnia uczniowie z Świetlicowego Koła Teatralnego „Bez Barier” zaprezentowali swoje talenty w przedstawieniu pt. „W poszukiwaniu Wiosny”. Na występ zostali zaproszeni Nauczyciele oraz koledzy i koleżanki z klas I-III. Wszystkim dopisywał dobry humor i chęć wspólnej zabawy.
Mamy nadzieję, że po takim występie Wiosna na dobre zagości w naszych progach.


Warsztaty w MDKu w Płocku

18 marca Świetliczaki oraz uczniowie klasy IIIb uczestniczyli w warsztatach plastyczno-technicznych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia I w Płocku.
Na początku zajęć Panie prowadzące zapoznały dzieci z tradycjami i obrzędami związanymi z Wielkanocą. Uczniowie mogli zobaczyć własnoręcznie zrobione pisanki oraz kraszanki. Nie zabrakło również wspomnień jak kiedyś przygotowywano się do tego radosnego święta.
Po ciekawej prezentacji pod czujnym okiem Pań plastyczek dzieci wykonały piękne jajka wielkanocne.
Bardzo dziękujemy za przyjazną atmosferą oraz bardzo ciekawe zajęcia.


Z życia świetlicy


Świetliczaki w teatrze


Z życia świetlicy


Spotkanie z Mikołajem

22 grudnia Świetliczaki dla swoich koleżanek i kolegów z klas I-III wstawiły przedstawienie pt. Spotkanie z Mikołajem.


KONKURS RECYTATORKI „ŚWIĘTA TUŻ…TUŻ…”

17 grudnia w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski pt. „Święta tuż… tuż…”
Uczestnicy konkurs prezentowali wiersze o tematyce świątecznej lub noworocznej.
Zwycięzcy konkursu
Klasy I-III
I miejsce: Euzebiusz Woźniak kl. Ia
II miejsce: Milena Turbacz kl. IIa
III miejsce: Karol Siemieniec kl. IIIb
Klasy IV-VI
I miejsce: Adam Racki kl. IVa
II miejsce: Natalia Gralicka kl. IVb


Z życia świetlicy


Wycieczka do skansenu


TEATRZYK „BEZ BARIER” – POWITANIE PIERWSZAKÓW


Z życia świetlicy


Wycieczka do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Leśnych w Miszewie Murowanym

17 kwietnia Świetliczaki oraz uczniowie klasy IVa uczestniczyli w wycieczce do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Leśnych w Miszewie Murowanym. Pod przewodnictwem Pani z Nadleśnictwa dzieci zobaczyły zwierzęta, które znajdowały się w Ośrodku oraz zapoznały się z ich warunkami bytowymi.
Na koniec dla wszystkich uczestników wycieczki zostało zorganizowane pieczenie kiełbasek.
Bardzo dziękujemy Pani Małgorzacie za przeprowadzenie ciekawej lekcji w terenie.


Wiosenne przedstawienie

30 marca w naszej szkole odbyło się przedstawienie dla uczniów klas I – III z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Aktorzy ze szkolnej świetlicy wcielili się w rolę wiosennych bohaterów, a na koniec przedstawienia zaprezentowali swoje umiejętności wokalne.

 


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego – PORTRET PANI WIOSNY

Miejsce I – Wiktoria Reszczyńska – kl. Ib, Julia Wójcik – kl. IIIa

Miejsce II – Julia Kujawska – Ib, Natalia Fabiszewska – IIIa

Miejsce III –  Maja Reszczyńska – Ib, Weronika Zdziarska – Va

Gratulujemy zwycięzcom !!!


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „Szopka betlejemska”

13 grudnia 2014 roku miało miejsce rozstrzygnięcie  konkursu „Szopka betlejemska”, w którym brała udział nasza uczennica WERONIKA ZDZIARSKA z klasy 5a. Był to konkurs ogólnopolski, w którym wzięło udział 67 prac plastycznych. Z radością informujemy, iż  praca naszej Weronika została wyróżniona i nagrodzona. Serdecznie gratulujemy!


Spotkanie Świetliczaków z Mikołajem


Świetliczaki w Młodzieżowym Domu Kultury

12 grudnia Świetliczki z nasze szkoły uczestniczyły w warsztatach plastyczno-technicznych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Króla Maciusia w Płocku. Pod kierunkiem Pani Dąbrowskiej dzieci wykonały piękne, kolorowe bałwanki.


Świetliczaki w oczekiwaniu na zajęcia szkolne


20 listopada – KONWENCJA PRAW DZIECKA

20 listopada – DZIEŃ KONWENCJI PRAW DZIECKA.
W tym dniu Świetliczaki z naszej szkoły przygotowały krótkie przedstawienie dla młodszych kolegów i koleżanek. Podczas przedstawienie zostały przypomniane prawa i obowiązki ucznia. Na zakończenie każde dziecko dostało mały upominek.


JESIENNE PRZEDSTAWIENIE

            22 października Świetliczaki uczęszczające na zajęcia koła teatralnego pod opieką p. Ewy Kosińskiej przygotowały przedstawienie pt.: „JESIENNE KŁÓTNIE”. Występ artystów podziwiali uczniowie z klas I-III.
Wszystkim dzieciom bardzo podobało się przedstawienie, a wyrazem tego były głośne brawa.


Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 640 do 1545  W zajęciach uczestniczą głównie uczniowie dojeżdżający oraz dzieci, których rodzice pracują. Wychowawcami są: p. Milena Wiśniewska, p. Bożena Wójcik i p. Ewa Kosińska. Świetlica pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczą, dydaktyczną oraz w czasie długich (obiadowych) przerw – stołówki szkolnej.

Funkcjonuje ona w oparciu o własny plan pracy, którego głównymi założeniami są:

Sprawowanie opieki oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci zapisanych do świetlicy.

Rozwijanie osobowości wychowanków.

Przygotowywanie wychowanków do wartościowego spędzania czasu wolnego.

Pielęgnowanie uzdolnień i zamiłowań wychowanków.

Kształtowanie umiejętności współżycia w zespole.

Zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do nauki szkolnej.

Kształtowanie nawyków zdrowotnych oraz ukazywanie zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem higieny.

Eliminowanie przemocy i niepożądanych zachowań.

Ukazywanie negatywnych skutków zażywania substancji odurzających.

Jedną z metod pracy dyscyplinującej grupę jest, comiesięczny wybór „Świetliczaka miesiąca”. Uczeń taki za dobre zachowanie zostaje wyróżniony z grona wychowanków.

W ramach pracy opiekuńczo – wychowawczej dla klas I – III przygotowano inscenizację wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”, zaś dla całej społeczności szkolnej – przedstawienie „Mały Książę”. Zorganizowano również wigilię dla dzieci przebywających w świetlicy.

>>> ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ  <<<

***

DOKUMENTY