SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Miesięczne archiwum: grudzień 2011

20 grudnia w naszej szkole, o godzinie 16.00, obyło się przedstawienie jasełkowe. Zaproszeni zostali przedstawiciele gminy Bielsk, proboszcz parafii Bielsk oraz rodzice i dzieci. Pani dyrektor Maria Kluge przywitała wszystkich zebranych gości, życząc im spokojnych, pogodnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Przedstawienie było bardzo piękne, a dzieci doskonale wcieliły się w odgrywane role. Śpiewane były kolędy, składane były życzenia i przekazane zostało Betlejemskie Światło Pokoju. Boże Narodzenie to czas, w którym zapominamy o waśniach i nieporozumieniach, czas pełen radości i ciepła przy wigilijnym stole, a jasełka w bielskiej szkole przypomniały wszystkim piękno tych świąt.

Uroczyste przekazanie Światła Betlejemskiego innym szkołom miało miejsce 12 grudnia, w poniedziałek, w Kościele św. Jana Chrzciciela w Bielsku podczas rekolekcji. Przybyło siedem delegacji szkolnych ze sztandarami: Gimnazjum w Bielsku, oraz szkoły podstawowe z Ciachcina, Machcina, Leszczyna Szlacheckiego, Zagroby, Zągot i Śmiłowa. Zuchy z Bielska uroczyście wniosły Światło, które postawiły przy ołtarzu. Druhna Monika Wereszyńska wygłosiła przemówienie na temat znaczenia i symboliki Betlejemskiego Światła Pokoju, następnie pani dyrektor Maria Kluge ze szkoły w Bielsku, wraz z druhną Dorotą Latkowską i zuchami przekazała lampiony ze Światełkiem Pokoju Wójtowi Gminy Bielsk Panu Józefowi Rozkoszowi, proboszczowi parafii Bielsk ks. Józefowi Różańskiemu oraz przedstawicielom zaproszonych szkół z terenu naszej gminy. W ten sposób, Światło Betlejemskie – symbol życia, nadziei, braterstwa i pojednania – trafił do szkół i domów w naszej gminie napełniając je ciepłem i spokojem w czas Świąt Bożego Narodzenia.

Dorota Latkowska

Betlejemskie Światło Pokoju to symbol wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, które gości w domach napełniając je ciepłem i poczuciem bezpieczeństwa. Jest znakiem nadziei i życia pozbawionego  konfliktów oraz waśni. Po to właśnie światełko wybrały się zuchy ze Szkoły Podstawowej w Bielsku. Uroczyste przekazanie światełka odbyło się 11 grudnia w  Sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach. Przekazania dokonali skauci słowaccy. W to wyjątkowe miejsce zjechali się harcerze i przedstawiciele chorągwi z całej Polski. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem modlitwy harcerskiej.

Dorota Latkowska

***

DOKUMENTY
Archiwa