SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Miesięczne archiwum: marzec 2014

REKRUTACJA na rok 2014/2015 do klasy I Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego w Bielsku będzie trwała od 4 marca do 27 marca 2013r.
Wnioski można pobierać w Samorządowym Przedszkolu  w Bielsku, w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Bielsku lub ze strony internetowej: www.spbielsk.pl
Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach od 9.00 do 14.00.
W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkowi szkolnego do pierwszej klasy podlegają dzieci urodzone w 2007 r.(siedmiolatki) oraz urodzone od 1 stycznia do końca czerwca 2008r. (sześciolatki). Natomiast dzieci urodzone w drugiej połowie 2008r. będą mogły rozpocząć naukę na prośbę rodziców.

WNIOSEK

***

DOKUMENTY
Archiwa