SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

TROCHĘ Z KART HISTORII SZKOŁY

1918 r. – W Bielsku powstaje Szkoła Gminna pod kierunkiem  Bronisława Kleniewskiego. Mieści się ona na Glinkach i przy ulicy Płockiej.

1924 r. – Bronisław Kleniewski odchodzi na emeryturę, a  szkołą kieruje Stanisław Malinowski.

1929 r.- Kierownikiem szkoły zostaje Wiktor Łebkowski.

1934 r.- Powołano do życia Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Bielsku.

1935 – 1938 r. – Budowa nowego gmachu szkolnego.

10.01.1938 r.
– Otwarcie nowego gmachu  przy ulicy Drobińskiej.

2.01.1939 r.- Wyświęcenie i otwarcie nowo oddanej części szkoły.

1939 – 1945 r. – II wojna światowa, szkoła została w tym czasie zdemolowana, a w 1942 miały miejsce masowe aresztowania nauczycieli.

1.03.1945 r. – Oddanie do celów szkolnych pustego i zrujnowanego budynku.

1956 r. – Powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły.

1961 r. – Ukończenie rozbudowy szkoły.

1.09.1973 r. – Powołanie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Bielsku.

1996 r. – Powołanie Szkoły Podstawowej w Bielsku, dyrektorem zostaje Maria Lewandowska.

1999 – 2002 r. – W gmachu przy ulicy Drobińskiej mieści się Zespół Szkół Nr 1 ( Szkoła Podstawowa i Gimnazjum .

2002 r. -Przeniesienie Gimnazjum do nowego budynku. Dyrektorem Szkoły Podstawowej zostaje Maria Kluge.

21.11.2003 r. – Nadanie Szkole Podstawowej imienia Władysława Broniewskiego.

1.09.2019 r. – Przeniesienie szkoły do budynku po zlikwidowanym gimnazjum.

 

 

Dyrektorzy Szkoły w Bielsku  w latach 1918 – 2019:

1. Bronisław Kleniewski 1918 – 1924   8. Antoni Banaszewski 1975 –
1986
2. Stanisław Malinowski 1924 – 1929   9. Jerzy Jasiński 1986 –
1991
3.Wiktor
Łebkowski
1929 – 1939   10. Franciszek Jasiński 1991 –
1993
4. Maria
Sadowska
1945 – 1949   11. Marianna Lewandowska 1993 –
2002
5. Kazimierz Peciakowski 1949 – 1950   12. Maria Kluge od 2002
6. Henryk Buczkowski 1950 – 1972
7. Stanisława Skomórska 1972 – 1975
***

DOKUMENTY
Archiwa