SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Miesięczne archiwum: maj 2019

W dniu 30 maja 2019 r. w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku odbyła się XI edycja Powiatowego Konkursu Historycznego „Polskie powstania 1794-1944”.
Celem konkursu było kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia poprzez upowszechnienie wiedzy historycznej z zakresu polskich powstań oraz uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
W konkursie udział wzięły szkoły podstawowe i gimnazjalne z powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 7a: Adam Racki i Jakub Opolski wraz z opiekunem nauczycielem historii Panem Łukaszem Jędrzejewskim. Czytaj dalej

W zawiązku z ustanowieniem roku 2019 rokiem Stanisława Moniuszki p. Renata Dymek, p. Wiesława Rosmanowska i p. Aneta Skomórska zorganizowały w naszej szkole konkurs plastyczny dla uczniów klas 5 – 8. Formą pracy był plakat.
Celem konkursu było: rozwijanie postawy patriotycznej, przybliżenie postaci Stanisława Moniuszki, pobudzanie uczniów do aktywności twórczej na forum szkoły, rozwijanie zdolności plastycznych.
Komisja oceniająca brała pod uwagę: zgodność z tematyką, pomysłowość i ciekawe ujęcie tematu oraz estetykę pracy.
Skład komisji: p. Milena Wiśniewska, p. Katarzyna Rajkowska, p. Bożena Wójcik.
Miejsca nagrodzone: Maja Kurek klasa 7a – 1 miejsce, Julia Dymek klasa 8b – 2 miejsce, Zofia Jakubowska klasa 2b – 3 miejsce.
Uczniowie nagrodzeni otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Szkolny konkurs przeznaczony był dla uczniów klas pierwszych. Został przeprowadzony w dniach 20 i 22 maja 2019r. Wzięło w nim udział 21 uczniów. Celem konkursu było rozwijanie zdolności i zainteresowań językowych dzieci, motywowanie ich do uczenia się języka angielskiego oraz rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych.
Uczestnicy konkursu rozwiązywali test. Polecenia oraz warianty odpowiedzi były czytane przez nauczyciela. O zwycięstwie w konkursie zadecydowała suma punktów uzyskanych przez uczestnika za rozwiązanie testu. Czytaj dalej

W dniu 24 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej im Władysława w Bielsku odbyły się warsztaty  dla uczniów klasy I pt. „Mały Ratownik”. Spotkanie z zakresu udzielania PIERWSZEJ POMOCY zostało przeprowadzone przez uczniów klasy VIII: Weronikę Wiśniewską, Julię Dymek i Patryka Zawalich  w ramach realizacji projektu z Edukacji dla bezpieczeństwa.
Podczas zajęć dzieci poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia, gdy osoby dorosłe są nieobecne. Utrwalały numery alarmowe, wzywanie pomocy,  jak również kolejność podejmowania działań. Dowiedzieli się jak postępować w przypadku omdlenia, zadławienia, krwotoku z nosa, oparzenia, skaleczenia, wychłodzenia.Największe emocje wśród pierwszaków wzbudził pokaz czynności resuscytacji wykonany na fantomie.
Po części  teoretycznej nadszedł czas na praktykę. Dzieci pod okiem prowadzących samodzielnie wykazywały się znajomością udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczyły w parch układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Zadaniem młodych ratowników było założenie opatrunku i wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na pluszowych misiach. Czytaj dalej

W dn. 08.05.2019 r. – 15.05.2019 r. biblioteka szkolna uczestniczyła w corocznych obchodach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. W ramach tego wydarzenia zainicjowano różnorodne działania popularyzujące czytelnictwo: przygotowano wystawę „Książki zakazane” poświęconą publikacjom, które na przestrzeni wieków podlegały ocenzurowaniu; przeprowadzono zajęcia biblioteczne dla klas pierwszych, podczas których zaprezentowano bajkę w wersji polsko-angielskiej z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai oraz zorganizowano konkurs „Plastyczna interpretacja wybranej baśni”,  którego laureatami zostali Nikola Brudzyńska (1. miejsce), Zofia Jakubowska (2. miejsce), Gabriel Maćkiewicz (3. miejsce), Zuzanna Łączyńska (wyróżnienie) oraz Ksawery Kwasiborski (wyróżnienie). Czytaj dalej

W ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie w naszej szkole powstała wystawa prac uczniów klas I-IV pt. „Zdrowy uśmiech”. Jest to jedna z form utrwalenia wiedzy jaką nasi mali uczniowie zdobyli podczas wizyty w gabinecie stomatologicznym p. B. Przybysz w Płocku „Panorama Uśmiechu”. Czytaj dalej

W piątek 17 maja miało miejsce uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie historyczno-plastycznym. Uczniowie przygotowywali prace plastyczne, które były ocenianie w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-V oraz VI – VIII.
W każdej kategorii wiekowej wpłynęło kilkanaście prac, z których komisja konkursowa wybrała zwycięzców oraz wyróżnienia. Nagrodzone prace wystawione zostały na specjalnie przygotowanych tablicach, które można oglądać na dolnym korytarzu. Nagrody wręczyli organizatorzy wraz z Panem Dyrektorem Artura Zdziarskiego, a pozyskano je ze środków Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Mazowieckiego. Czytaj dalej

13 kwietnia w SOSW nr 1 w Płocku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Pisanka Wielkanocna”. Konkurs adresowany był dla uczniów klas I-III. Naszą szkołę reprezentowali: Ksawery Kwasiborski, Wiktor Borowski oraz Natalia Kowalczyk.
Bardzo nam miło, ponieważ każdy z uczniów został nagrodzony. Natalia Kowalczyk za swoją pracę otrzymała I miejsce, zaś Wiktor i Ksawery otrzymali wyróżnienie.
Po rozstrzygnięciu konkursowym uczniowie wraz z rodzicami mogli uczestniczyć w bardzo ciekawych warsztatach plastyczno-technicznych. Czytaj dalej

***

DOKUMENTY
Archiwa