SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Miesięczne archiwum: Listopad 2016

W celu uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, grupa uczniów z klubu PTTK przy Szkole Podstawowej im. W. Broniewskiego w Bielsku wzięła udział w rajdzie pieszym. Trasa rajdu prowadziła ulicami Płocka –  szlakiem pamięci narodowej. Uczniowie zapalili znicze  na Kopcu Harcerzy, aby upamiętnić bohaterów poległych w walce o niepodległość.

W klasyfikacji końcowej rajdu nasz  klub PTTK zdobył puchar i dyplom za zajęcie I miejsca w klasyfikacji szkół podstawowych. Czytaj dalej

W tym roku nasza placówka przyłączyła się do Klubu Szkół UNICEF. Jest to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny. Każdego roku harmonogram prac ulega zmianie. Zawsze jednak przyświeca nam ten sam cel – budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej. Opiekunami klubu w naszej szkole są pani Danusia Wysocka i pani Marta Woźniak.

Szkolny Klub Unicef  zaprasza uczniów i rodziców do włączenia się w projekt:

„Wszystkie kolory świata”

W ramach akcji uczniowie będą przygotowywać specjalne, charytatywne laleczki UNICEF. Laleczka ta będzie symbolem niesienia pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów. Każda będzie miała swoje imię, kraj, z którego pochodzi, hobby. Wszystkie te cechy zostaną im nadane przez dzieci, które przystępując do pracy same zdecydują jakiego kraju reprezentantem ma być ich laleczka. Od nich będzie zależało jaki będzie miała kolor skóry, jak będzie ubrana i jakie imię będzie nosić. Tymi informacjami dzieci uzupełnią „akt urodzenia” laleczki. Tu pozostaje pole dla kreatywności uczniów, a także osób im pomagających. Czytaj dalej

W dniu 10 listopada 2016 r. odbył się w sali gimnastycznej 20. minutowy apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Występ artystyczny przygotowali uczniowie naszej szkoły (głównie klas 3a i 3b wraz z chórem szkolnym) pod kierunkiem nauczycieli: F. Czaplińskiej, M. Wereszyńskiej, A. Aleksandrowicza, M. Gretkowskiej, D. Wysockiej oraz M. Siemieńca. Czytaj dalej

W ramach październikowego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych odbyło się kilka szkolnych konkursów czytelniczych.

Wyniki konkursów:

I. Konkurs czytelniczy na najlepszego czytelnika w październiku 2016 r. (organizator: p. Andrzej Aleksandrowicz):
Wyniki indywidualne:
I miejsce – Adam Maranowski, 1b
II miejsce Julia Kujawska, 3b oraz Magdalena Stasiak, 1a
III miejsce – Łukasz Komorowski, 2c oraz Patrycja Krajewska, 3c Czytaj dalej

Dnia 07.11.16 w naszej szkole odbyło się spotkanie z prezesem PTTK w Płocku panem Janem Natkowskim. Celem spotkania było uroczyste wręczenie legitymacji członkom szkolnego koła PTTK.Nasz gość przedstawił historię PTTK w Polsce. Pan prezes wraz z panią dyrektor Marią Kluge zachęcali młodzież do aktywnego udziału w rajdach. Opiekunami koła PTTK w naszej szkole są pani Monika Narkiewicz oraz pani Marta Woźniak. Czytaj dalej

W październiku został zorganizowany konkurs z okazji Dnia Języków Obcych dla klas IV – VI. Chętne osoby napisały własne rymowanki. Pani Marta Woźniak i Pani Sylwia Majewska spośród prac wybrały 3 najbardziej interesujące. I miejsce zajęła Julia Lewandowska, II miejsce Julia Dymek, III miejsce Natalia Kamińska. Osobą wyróżnioną jest Oliwia Dymek, która jako jedyna z młodszych klas przedstawiła swoją propozycję. Gratulujemy reszcie uczestników wspaniałej wyobraźni do tworzenia własnych tekstów. Czytaj dalej