SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

LISTA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

>>> LISTA UCZNIÓW <<<

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIELSKU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

>>> LISTA DZIECI <<<

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. BRONIEWSKIEGO W BIELSKU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

>>> Lista dzieci <<<

Wnioski o przyjęcia dziecka do klasy I w roku szkolny 2018/2019 przyjmowane są w sekretariacie szkoły w terminie od 6 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie woli

Zasady zgłoszeń

Zgłoszenie dziecka