SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Listy uczniów klas I w roku szkolnym 2019/2010

KLASA Ia

KLASA Ib

Lista dzieci przyjętych do klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. W. Broniewskiego w Bielsku
w roku szkolnym 2019/2020

>>> Lista dzieci <<<

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. W. Broniewskiego w Bielsku w roku szkolnym 2019/2020

>>> Lista dzieci <<<

Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I w roku szkolny 2019/2020 przyjmowane są w sekretariacie szkoły.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie woli

Zasady zgłoszeń

Wniosek rodziców

***

DOKUMENTY