SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Miesięczne archiwum: sierpień 2022

Rodzic starający się o przyjęcie dziecka do świetlicy, zobowiązany jest o wydrukowanie z internetowej strony szkoły lub odebranie w świetlicy stosownej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy (załącznik 1), wzoru oświadczenia o zatrudnieniu (załącznik 2), informacji o odbieraniu dziecka ze świetlicy (załącznik 3) oraz ważnych informacji (załącznik 4).
Karta zawiera m.in. adnotację o zatrudnieniu rodziców, która jest niezbędna w procesie rekrutacji i musi być wypisana tylko i wyłącznie na druku opracowanym przez wychowawców świetlicy. W przypadku uzupełniania karty komputerowo, bardzo prosimy o zaznaczenie wypełnianych miejsc czytelnym niebieskim kolorem czcionki. Następnie kompletną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz oświadczenie o zatrudnieniu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie – do 15 września do wychowawców świetlicy.
Karty oddane po terminie oraz karty zawierające niepełne, nieaktualne lub nieprawdziwe dane nie będą rozpatrywane. Przypominamy, że należy wypełnić wszystkie pola i udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w karcie. Karta o przyjęcie dziecka do świetlicy dotyczy danego roku szkolnego. Uczniowie obecnie uczęszczający do świetlicy szkolnej, którzy chcą kontynuować pobyt swojego dziecka w świetlicy w przyszłym roku szkolnym ponownie muszą przystąpić do procesu rekrutacyjnego i złożyć kartę.
 
 
 
 
 
 

Pragniemy poinformować, że szkoła nie pośredniczy w ubezpieczeniu uczniów (nie wybiera firmy ubezpieczeniowej ani nie zbiera składek).
Każdy rodzic podejmuje indywidualną decyzję związaną z ubezpieczeniem dziecka, samodzielnie wybiera firmę ubezpieczeniową oraz zgłasza u wybranego ubezpieczyciela wolę wykupienia polisy, podpisuje umowę z firmą oraz sam uiszcza składkę.
Poniżej udostępniamy Państwu listę towarzystw ubezpieczeniowych. Prosimy o zapoznanie się z ich ofertą oraz wybór tej, która najlepiej spełnia Państwa oczekiwania.

>>OFERTA 1<<

>>OFERTA 2<<

>>OFERTA 3<<

>>OFERTA 4<<

>>OFERTA 5<<

>>OFERTA 6<<

>>OFERTA 7<<

>>OFERTA 8<<

>>OFERTA 9<<

>>OFERTA 10<<

***

DOKUMENTY
Archiwa