SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Psycholog Izabela Krajenta

Godziny pracy:

Poniedziałek – 11.45 – 15.00
Wtorek – 8.00 – 15.00
Środa – 11.45 – 15.00
Czwartek – 8.00 – 15.00
Piątek – 8.00 – 15.00

Konsultacje dla rodziców:

Wtorek – 9.40 – 10.40
Środa – 14.15 – 15.15
Czwartek – 10.40 – 11.40

Pedagog, Pedagog specjalny Ewa Kosińska – Gagat

Godziny pracy:

Poniedziałek – 8.00 – 13.30
Wtorek – 8.00 – 12.40
Środa – 8.00 – 14.10
Czwartek – 8.00 – 13.30
Piątek – 8.00 – 13.00

Konsultacje dla rodziców:

Poniedziałek – 7.00 – 8.00
Wtorek – 11.30 – 12.30
Czwartek – 8.45 – 9.45

Gabinet pedagoga znajduje się na I piętrze, przy sali gimnastycznej pokój nr 10.

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jeśli macie problem:

 • z nauką,
 • z adaptacją w szkole,
 • w kontaktach z rodzicami,
 • w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami,
 • jesteście w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcecie komuś pomóc, ale nie wiecie jak,
 • macie problemy ze zdrowiem,
 • potrzebujecie rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znaleźliście…
 • macie ciekawe pomysły, którymi chcielibyście się podzielić…
  … przyjdźcie do Psychologa Szkolnego i Pedagoga

PRZYJDŹCIE RÓWNIEŻ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ SAMI NIE POTRAFICIE SOBIE PORADZIĆ.

Nie mamy czarodziejskiej różdżki, która sprawi, że wszystkie problemy znikną.
Nie twierdzimy, że rozwiążemy wszystkie Wasze problemy, ale:

 • możemy Wam pomóc przemyśleć różne sprawy
 • możemy wspólnie opracować strategię naprawy sytuacji
 • możemy wspólnie opracować taki sposób działania, który będzie dla Was  zadowalający.

PRZYDATNE MATERIAŁY:

Depresja – jak pomóc dziecku?

Jak radzić sobie z małym buntownikiem?

Warto przeczytać

Depresja – porozmawiajmy o niej

O wychowaniu…

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Płocku

***

DOKUMENTY
Archiwa