SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

W naszej szkole jak co roku odbył się konkurs zbiórki baterii. Szkoła uczestniczyła w czwartej edycji Ogólnopolskiego Konkursu ”Edukujemy – Pomagamy” ogłoszonego przez REBA S,A. .Szkoła wspierała Stowarzyszenie „Po pierwsze Rodzina”.
W szkole konkurs miał charakter wewnątrzszkolny. Klasy zbierały przez kilka miesięcy w swoich pracowniach baterie, następnie oddawały w terminie ustalonym w regulaminie.
Oto podsumowanie:
I miejsce klasa V c – 13 kg
II miejsce klasa III a – 9 kg
III miejsce klasa IV a- 8,5 kg
Wyróżnienie – klasa V b – 8 kg
Świetlica szkolna – 7,5 kg
Klasa II b – 7 kg
Klasa III b – 6 kg
Klasa V a – 5 kg
Klasa VI b – 2 kg
Klasa VII b – 4,3 kg

Dziękujemy wychowawcom i uczniom za aktywny udział w akcji
LIGA OCHRONY PRZYRODY

***

DOKUMENTY