SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii


Początki
Nasza szkoła podjęła starania o udział w programie Sokrates Comenius 1.W ramach projektu szkolnego Comeniusa grupy partnerskie z różnych krajów europejskich pracują wspólnie według uzgodnionego planu. Projekty stwarzają uczniom i nauczycielom możliwość wspólnej pracy nad wybranym tematem w ramach zajęć szkolnych, wymiany doświadczeń, badania różnych aspektów europejskiej różnorodności kulturowej, środowiskowej, społecznej i ekonomicznej. Efektem każdego projektu powinien być konkretny „produkt” – np. wydawnictwo, film, CD itp.

W październiku 2003 r. nasza szkoła nawiązała kontakt z Gesamtschule Mettlach Orscholz w Niemczech ( Saarland ), która pełni rolę szkoły koordynującej w projekcie szkolnym Comeniusa pt.: „Dlaczego Europa powinien nadal fascynować się Zeusem?”. Projekt odnosi się do greckiego mitu o Zeusie i fenickiej księżniczce Europie, która dała imię naszemu kontynentowi. Głównym celem projektu jest zachęcenie członków partnerskich społeczności szkolnych do odkrywania kulturalnego, ekonomicznego, przyrodniczego i intelektualnego bogactwa poszerzonej Europy. Prawie całe spektrum możliwości szkoły może być włączone w ramy tego projektu. Chęć udziału w realizacji powyższego programu zgłosiło 9 szkół z Niemiec, Grecji, Bułgarii, Włoch, Hiszpanii, Węgier i Polski.
W lutym 2004 r. złożyliśmy oficjalny wniosek do Agencji Narodowej Socratesa w Warszawie. W lipcu został on ostatecznie zaakceptowany i przyznano nam środki finansowe na realizację projektu. Niestety przez etap weryfikacji wniosków w swoich narodowych agencjach Socratesa zdołały przejść tylko cztery szkoły: z Niemiec, Grecji, liceum ze Świdnicy i nasza. Być może jednak pozostałym szkołom uda się oficjalnie dołączyć do projektu w kolejnych latach jego realizacji lub będą współpracowały na zasadach nieoficjalnych.
W związku z przygotowaniami do realizacji projektu dyrektor Gesamtschule Mettlach Orscholz, Klaus Schwarz, zorganizował w dniach 17 – 21 marca 2004 r. konferencję przygotowawczą , połączoną z Europejskim Dniem Wiosny i 15 – leciem tamtejszej szkoły. W konferencji wzięły udział wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w projekcie ( z 7 państw ). Szkołę Podstawową im. W.Broniewskiego w Bielsku reprezentowali: dyrektor szkoły, Maria Kluge oraz szkolny koordynator projektu, Andrzej Aleksandrowicz. W trakcie wielu dyskusji panelowych uszczegółowiono główne cele projektu i opracowano dokładny plan działania w I roku trwania programu ( rok szkolny 2004/2005 ). Konferencję zakończyły uroczyste obchody Europejskiego Dnia Wiosny 21 marca.

Zadania 04/05
W związku z realizowanym przez szkołę programem Dlaczego Zeus powinien nadal fascynować się Europą nasi uczniowie podjęli realizację trzech zadań w ramach projektu na rok 2004/05. Pierwszym jest stworzenie Papirusu dla Zeusa, w którym uczniowie przedstawią Zeusowi informacje o swoim regionie, mieście i szkole. Preferowane przedstawienia w formie plastycznej ( rysunki, zdjęcia, hafty itp. ). Teksty w języku angielskim. Papirus zostanie po zakończeniu prac przekazany do kolejnej szkoły uczestniczącej w projekcie, gdzie będzie kontynuowany. Drugi projekt stanowi przygotowanie przedstawienia muzyczno-teatralnego Olimpiada. Myślą przewodnią spektaklu jest: rywalizacja ludzi odzwierciedleniem rywalizacji bogów. Scenografię i ubiory przygotowują uczniowie przy tylko niezbędnej pomocy dorosłych. Akcja przedstawienia będzie się toczyła równolegle w świecie greckich bogów oraz współczesnej rywalizacji sportowej. Głównymi formami przekazu treści i emocji będzie gest, ruch i muzyka. Na spotkanie w Grecji w kwietniu 2005 r. nasi uczniowie przygotują pokaz regionalnych pieśni i tańca ( piosenka Kukułeczka oraz taniec Polka ).

Bielsk 2004
W dniach 9-13 grudnia 2004 r. odbyło się w naszej szkole pierwsze oficjalne spotkanie szkół partnerskich w ramach projektu Socrates Comenius. Razem z całą społecznością Bielska gościliśmy uczniów, rodziców i nauczycieli z Gesamtschule Mettlach – Orscholz (Niemcy), Gymnasio Velissariou ( Janina, Grecja) oraz II Liceum ze Świdnicy.
Kadra dydaktyczna wszystkich szkół przybyła na spotkanie z wieloma nowymi pomyśłami na dalszą realizację projektu w roku bieżącym i latach następnych.
Podczas konferencji rozpoczął rozpoczął się też oficjalnie pierwszy całkowicie wspólny w realizacji projekt Papirus dla Zeusa. Pierwsza część papirusu, wykonana przez uczniów naszej szkoły, została przekazana oficjalnie do liceum w Świdnicy, gdzie będzie kontynuowana. W lutym 2005 r. papirus zostanie przekazany ze Świdnicy do szkoły w Orscholz w celu wzbogacenia go o część wykonaną przez niemieckich uczniów.
W trakcie spotkanie uczniowie zaprezentowali również program kulturalny dla swoich zagranicznych rówieśników, innych gości z zagranicy, władz lokalnych i przybyłych na pokazy Bielszczan. Głównymi punktami tego programu były przedstawienie taneczno-teatralne uczniów z Orscholz pt. Zimne serce oraz pokazy gimnastyczno-taneczne uczniów naszej szkoły. Krótkie video z występów dostępne jest na oficjalnej stronie projektu.
Nasi uczniowie oraz ich zagraniczni rówieśnicy wzięli również udział we wspólnych zajęciach plastycznych pt. Plastelinowy Zeus. Goście odwiedzili także Płock i Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Orscholz 2005
W dniach 7-13 marca 2005 r. odbyło się w Gesamtschule Mettlach Orscholz w Niemczech drugie oficjalne spotkanie szkół partnerskich w ramach programu Socrates Comenius, połączone z Europejskim Dniem Wiosny 2005. Orscholz gościło uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Bielsku ( Polska ) oraz z Gymnasio Velissariou ( Janina, Grecja ).
Uczniowie zamieszkali na miejscu u niemieckich rodzin goszczących. Tygodniowy pobyt był urozmaicony wieloma atrakcjami. Bez wątpienia największe chyba wrażenie na wszystkich zrobiła wizyta w Parlamencie Europejskim w Strasburgu na zaproszenie niemieckiej posłanki, Pani Doris Pack, notabene twórczyni idei programu Socrates. Uczniowie zadali Pani poseł wiele konkretnych pytań dotyczących pracy parlamentu i funkcjonowania programu Comenius. Młodzież miała także szansę obserwowania przez godzinę przebieg obrad oraz głosowanie. Wizyta zakończyła się lunchem, który sponsorowała posłanka Pack.
Równie atrakcyjne było zwiedzanie malowniczych okolic Orscholz i wycieczka do jednego z najstarszych niemieckich miast, Trewiru.
Oczywiście pobyt w Niemczech nie ograniczał sił do samych wycieczek. Poza codziennymi dyskusjami panelowymi kadr dydaktycznych szkół partnerskich, odbywały się także zajęcia integracyjne dla uczniów.
Idei zbliżenia młodzieży najbardziej przysłużyły się zajęcia taneczno-sportowe poprowadzone wspólnie przez polsko-niemiecki duet nauczycieli WF oraz wieczór spędzony w kuźni-restauracji, gdzie uczniowie ze wszystkich trzech krajów świetnie się wspólnie bawili przy karaoke, tańcach i zawodach w wykonywaniu różnych prac kowalskich na czas ( np. zaginanie okucia na koło ). Z innych ciekawych zajęć warto wspomniec o projekcie techniczno-plastycznym Homework machine. Młodzież miała za zadanie przygotować robota, który odrabia sam prace domowe. Robot ten zajął później I miejsce w lokalnym konkursie.
Kulminacyjnym momentem pobytu były jednak pokazy artystyczne w miejscowym teatrze ( Cloef-Atrium ) z okazji Europejskiego Dnia Wiosny 2005. Uczniowie z Bielska przedstawili spektakl teatralno taneczny pt. Olimpiada. Gospodarze zaprezentowali przedstawienie teatralno-taneczne Zimne serce oraz skecz i kilka układów tanecznych. Goście z Grecji zaprezentowali swoje dwa narodowe tańce m. in. Zorbę. Wszystkie występy stały na bardzo wysokim poziomie i były gorąco przyjmowane przez miejscową publiczność.
Wizyta w Niemczech to dla młodych ludzi wspaniała przygoda. Najważniejszym jednak jej aspektem jest z pewnością możliwość obcowania z kulturą europejską oraz poczucie wspólnoty z mieszkańcami starego kontynentu.
Wyjazd ten odbył się dzięki grantowi otrzymanemu przez szkoły z programu Sokrates Comenius.

Janina 2005
W dniach 13-18 kwietnia 2005 r. odbyło się w Gymnasio Velissariou w Janinie ( Grecja ) trzecie oficjalne spotkanie szkół partnerskich w ramach programu Socrates Comenius. Janina gościła uczniów i nauczycieli z naszej szkoły, z Gesamtschule Mettlach-Orscholz ( Niemcy ) oraz z II Liceum w Świdnicy ( Polska ).  Uczniowie zamieszkali na miejscu u greckich rodzin goszczących. Kilkudniowy pobyt był urozmaicony wieloma atrakcyjnymi wycieczkami. Z najciekawszych można wymienić zwiedzanie malowniczych okolic Janiny, jaskini w Perama, starożytnej wyroczni Zeusa w Dodoni czy cytadeli tureckiej w Janinie. Oczywiście wszyscy byliśmy również pod wrażeniem piękna Akropolu i panoramy Aten. Pobyt w Grecji nie ograniczał się do samych wycieczek. Kadry dydaktyczne szkół partnerskich dyskutowały o planach na kolejny rok projektu. Dokonano również ewaluacji I roku trwania programu. Kulminacyjnym momentem pobytu były pokazy artystyczne w jednym z miejscowych teatrów. Nasi uczniowie zaprezentowali pokaz regionalnych pieśni i tańca ( piosenka Kukułeczka; i taniec Polka ). Gospodarze przedstawili ludowe zwyczaje, tańce oraz przedstawienie oparte luźno na tematyce Iliady. Goście z Niemiec zaprezentowali przedstawienie teatralno-taneczne Arachne. Nasi rodacy ze Świdnicy przygotowali również pokaz regionalnych ( śląskich ) pieśni i tańca. Na zakończenie wieczoru uczniowie naszej szkoły oraz liceum ze Świdnicy zaśpiewali wspólnie Barkę dla uczczenia pamięci Ojca Świętego. Wszystkie występy stały na bardzo wysokim poziomie i były gorąco przyjmowane przez miejscową publiczność. Wyjazd ten mógł się odbyć dzięki grantowi otrzymanemu przez szkoły z programu Sokrates. Uczestniczyło w nim 7 uczniów naszej szkoły.

Zadania 05/06
W związku z realizowanym przez szkołę programem Dlaczego Zeus powinien nadal fascynować się Europą nasi uczniowie podjęli realizację czterech zadań w ramach projektu na rok 2005/06. Pierwszym jest przygotowanie krótkiej scenki teatralnej Problemy z planetą Ziemią, w której uczniowie zaprezentują Zeusowi dwie wielkie teorie astronomiczne: geocentryczną Ptolemeusza i heliocentryczną Kopernika. Preferowaną formą przedstawienia będzie pantomima. Scenka będzie stanowić część większego projektu Podróż po Europie z Zeusem, który zostanie zaprezentowany w całości podczas spotkania roboczego w Świdnicy. Drugi projekt stanowi przygotowanie przedstawienia muzyczno-teatralnego Nasza Odyseja. Myślą przewodnią spektaklu jest: każdy ma swoją odyseję. Scenografię i ubiory przygotowują uczniowie przy tylko niezbędnej pomocy dorosłych. Akcja przedstawienia będzie swobodną interpretacją Odyseji, której osią jest podróż uczniów do celu poprzez kolejne etapy nauki. Głównymi formami przekazu treści i emocji będzie gest, ruch i muzyka. Premiera spektaklu będzie miała miejsce podczas Europejskiego Dnia Wiosny 2006 w Orscholz. Trzeci projekt, który będzie realizowany przez naszych uczniów to Rzeźbienie Zeusa. Zadanie będzie wykonywane w ciągu całego roku projektowego. Końcowe efekty, czyli plaskorzeźby Zeusa i innych postaci mitologicznych, zostaną wystawione w szkolnej galerii oraz przekazane do szkół partnerskich w celu prezentacji. Czwartym zadanie będzie przygotowanie przez uczniów pokazów regionalno-tanecznych na spotkanie szkół partnerskich w Bielsku w czerwcu 2006.

Świdnica 2005
W połowie listopada 2005 r. odbyło się w II LO w Świdnicy czwarte oficjalne spotkanie szkół partnerskich w ramach programu Socrates Comenius. Świdnica gościła uczniów i nauczycieli z naszej szkoły, z Gesamtschule Mettlach-Orscholz ( Niemcy ) oraz z Gymnasio Velissariou ( Janina, Grecja ).  W wizycie wzięło udział ponad trzydziestu gości ze szkół partnerskich ( w tym 7 z naszej szkoły ). Podczas pobytu w Świdnicy zwiedzono miasto i okolice, poznano historię Świdnicy i szkoły. Pięć dni upłynęło pod znakiem wspólnych wycieczek, projektów artystycznych i naukowych. Polscy uczniowie uczestniczyli w spotkaniach, podczas których poznali systemy edukacyjne Niemiec i Grecji. Jak co roku, efektem finalnym stało się przedstawienie teatralne, w którym uczestniczyły wszystkie szkoły partnerskie. W piątkowe popołudnie II LO zamieniło się teatr. Korytarze i sale lekcyjne stały się scenami, na których młodzi aktorzy odegrali krótkie etiudy opowiadające o najważniejszych, najciekawszych wydarzeniach, mających wpływ na współczesny kształt Europy. Uczniowie wcielili się w role filozofów, polityków i naukowców. Widzowie mogli wejść na starannie skonstruowany statek, by na nim obejrzeć scenę ilustrującą zdobycze europejskich podróżników, mogli przenieść się na dwór Henryka VIII, by stać się świadkami historii miłosnej prowadzącej do utworzenia kościoła anglikańskiego. W końcu mogli podziwiać niezwykłą urodę Kleopatry czy poznać dokonania Gutenberga i Kopernika. Wszystkich widzów prowadził Zeus, gdyż to on jest tytułowym patronem projektu. Aktorzy, scenografowie, muzycy, ekipy techniczne oraz ich koordynatorzy nauczyciele dokonali rzeczy niezwykłej. Ponad 200 osób obejrzało w ciągu godziny siedem symultanicznie rozgrywanych scenek, obserwując podczas przejść między salami dorobek europejskiej sztuki. Widzom towarzyszyła muzyka najsławniejszych twórców, obrazy najznamienitszych malarzy. Na korytarzach rozgrywały się sceny pantomimiczne, taneczne. Był nawet teatr cieni. Największe wzruszenie wywołała scena finałowa nawiązująca do idei olimpijskiej. Przekazywanie ognia olimpijskiego i zapalenie znicza wywołało wśród publiczności nie tylko burzę oklasków, ale również wzruszenie i łzy. Pod koniec na scenę wyszli wszyscy aktorzy: młodzież grecka, niemiecka, polska. Ten widok uświadomił wszystkim, jak wielkim przedsięwzięciem było stworzenie tak niezwykłego przedstawienia. Kolejne spotkanie w Świdnicy za rok. Na podstawie tekstu Pani Aleksandry Królak-Wąsowicz ( z niewielkimi zmianami).

Orscholz 2006
W dniach 21-26 marca 2006 r. odbyło się w Gesamtschule Mettlach-Orscholz w Niemczech piąte oficjalne spotkanie szkół partnerskich w ramach programu Socrates Comenius. Orscholz gościło uczniów i nauczycieli z naszej szkoły, z Gymnasio Velissariou ( Janina, Grecja ) oraz z II Liceum w Świdnicy ( Polska ).  Uczniowie zamieszkali na miejscu u niemieckich rodzin goszczących. Kilkudniowy pobyt był urozmaicony wieloma atrakcjami. Z najciekawszych można wymienić zwiedzanie Trewiru czy też muzeum firmy ceramicznej Villeroy & Bosch. Pobyt w Orscholz nie ograniczał się do samych wycieczek. Kadry dydaktyczne szkół partnerskich dyskutowały o przebiegu spotkania i dalszych planach. Uczniowie brali udział we wspólnych zajęciach lekcyjnych z gotowania i tańca. Odbyły się również zajęcia, na których polscy i niemieccy uczniowie zapoznali się z popularną poezją dziecięcą polską i niemiecką. Kulminacyjnym momentem pobytu były pokazy artystyczne z okazji Europejskiego Dnia Wiosny 2006 w Cloef Atrium. Wspólnym tematem wszystkich pokazów była Odyseja. Nasi uczniowie zaprezentowali przedstawienie Nasza Odyseja, w którym przedstawili podróże Odysa w swobodnej interpretacji, jako podróż ucznia przez kolejne etapy nauki.Gospodarze zaprezentowali taneczno-muzyczną interpretację pobytu Odysa na wyspie Lotofagów. Goście z Janiny i Świdnicy przygotowali pokaz końcowych przygód Odyseusza już po powrocie na Itakę. Wszystkie występy stały na bardzo wysokim poziomie i były gorąco przyjmowane przez miejscową publiczność. Wyjazd ten mógł się odbyć dzięki grantowi otrzymanemu przez szkoły z programu Sokrates. Uczestniczyło w nim 15 uczniów naszej szkoły.

Bielsk 2006
W dniach 2-6 czerwca 2006 r. odbyło się w naszej szkole szóste oficjalne spotkanie szkół partnerskich w ramach programu Socrates Comenius. Bielsk gościł uczniów i nauczycieli z Gesamtschule Mettlach-Orscholz (Niemcy), z Gymnasio Velissariou ( Janina, Grecja ) oraz z II Liceum w Świdnicy ( Polska ).
Uczniowie zamieszkali w Bielsku u rodzin goszczących. Kilkudniowy pobyt był urozmaicony wieloma atrakcjami. Z najciekawszych można wymienić zwiedzanie Płocka, Torunia (gdzie szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziła wizyta w Planetarium) i Ciechocinka. Trzeba też podziękować naszym, bielskim, rodzinom, które gościły w swoich progach uczniów ze szkół partnerskich i zapewniły im wiele dodatkowych atrakcji we własnym zakresie.
Głównymi jednak celami tego spotkania były ewaluacja dotychczasowych działań oraz ustalenie szczegółowych planów na, niestety, ostatni rok wspólnej realizacji programu. Właśnie 4-godzinna konferencja kadr dydaktycznych szkół partnerskich była kulminacyjnym momentem wizyty. Ustalono, że w roku 2006/07 odbędą się dwa spotkania robocze: w Świdnicy (połączone z obozami w terenie) oraz w Grecji. Być może odbędzie się również wizyta studyjna w Orscholz. Jeśli chodzi o produkty projektu, podjęto decyzję, że priorytet mają wydawnictwa albumowe podsumowujące całość realizacji projektu i połączone z prezentacjami multimedialnymi.
Warto też dodać, że szkoła z Grecji przywiozła z sobą na spotkanie ostatnią część „Papirusu dla Zeusa”. Projekt ten został w związku z tym zakończony.

***

DOKUMENTY
Archiwa