Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku

SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie

Aktywna Tablica

Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania

Zachowaj trzeźwy umysł

Lepsza Szkoła

Z galerii

W tym roku również włączyliśmy się w obchody XII edycji Narodowego Czytania organizowanego pod patronatem Pary Prezydenckiej. 9 września w Ogrodzie Saskim zostały zaprezentowane fragmenty „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Z okazji wydarzenia uczniowie naszej szkoły  poznali  ciekawe fakty z życia pisarki, mieli okazję przeczytać fragmenty jej powieści i obejrzeć okolicznościową wystawę.

Czytaj dalej

W dniu dzisiejszym przeprowadzona została próbna ewakuacja szkoły. Podczas ćwiczeń, symulowana była akcja gaszenia pożaru kotłowni.
Podziękowania kierujemy do uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły za sprawne wykonanie zadania oraz szczególnie dziękujemy za współpracę zaprzyjaźnionym druhom z OSP Bielsk.
 

Czytaj dalej

Rodzic starający się o przyjęcie dziecka do świetlicy, zobowiązany jest o wydrukowanie z internetowej strony szkoły lub odebranie w świetlicy stosownej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy (załącznik 1), wzoru oświadczenia o zatrudnieniu (załącznik 2).

Karta zawiera m.in. adnotację o zatrudnieniu rodziców, która jest niezbędna w procesie rekrutacji i musi być wypisana tylko i wyłącznie na druku opracowanym przez wychowawców świetlicy. W przypadku uzupełniania karty komputerowo, bardzo prosimy o zaznaczenie wypełnianych miejsc czytelnym niebieskim kolorem czcionki. Następnie kompletną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz oświadczenie o zatrudnieniu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  do 15 września do wychowawców świetlicy.

Czytaj dalej

Pragniemy poinformować, że szkoła nie pośredniczy w ubezpieczeniu uczniów (nie wybiera firmy ubezpieczeniowej ani nie zbiera składek).
Każdy rodzic podejmuje indywidualną decyzję związaną z ubezpieczeniem dziecka, samodzielnie wybiera firmę ubezpieczeniową oraz zgłasza u wybranego ubezpieczyciela wolę wykupienia polisy, podpisuje umowę z firmą oraz sam uiszcza składkę.
Poniżej udostępniamy Państwu kilka przykładowych ofert ubezpieczenia dla ucznia.

Czytaj dalej

***

DOKUMENTY

Archiwa