Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku

SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie

Aktywna Tablica

Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania

Zachowaj trzeźwy umysł

Lepsza Szkoła

Z galerii

W związku z Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania – który przypada 29 września – w bibliotece szkolnej zorganizowano spotkanie z uczniami klas pierwszych. Dzieci wysłuchały bajki „Zaczarowany garnuszek”, którą zaprezentowano metodą ‚kamishibai’. Uczniowie pozostałych klas otrzymali za pomocą Systemu Librus propozycje dwóch słuchowisk: „Opowiadania do chichotania” oraz „Skarby śniegu”. Czytaj dalej

W związku z tym, że tylko jedna osoba zgłosiła swoją kandydaturę na przewodniczącego SU oraz spełniła ona wszystkie wymagania, odstąpiono od przeprowadzania wyborów.
Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. W. Broniewskiego w Bielsku w roku szkolnym 2020/2021 zostaje Karolina Kobuszewska z klasy VIIIb.

Serdecznie gratulujemy!

Uprzejmie prosimy rodziców, którzy chcieliby w dniu 21,22,23,24 września 2020 r. skorzystać z konsultacji pedagoga, psychologa, logopedy o wcześniejszą wiadomość wysłaną przez system Librus.
Zapraszamy

Danuta Wysocka
Patrycja Orłowska
Dorota Domeradzka

Społeczności Szkoły Podstawowej im. W. Broniewskiego w Bielsku udało się zebrać aż 2650 zł., które zostały przekazane no konto małej Zosi. Wszystkim serdecznie dziękujemy za wsparcie!!! Jednak zebrana kwota jest niewystarczająca, stać nas na więcej!!!!
Zachęcamy do udziału w licytacjach oraz innych formach pomocy!!! Warto pomagać!
Samorząd Uczniowski
Wolontariat SP Bielsk

Samorząd Uczniowski wraz z Wolontariatem informują, że 11 września 2020 r. w naszej szkole odbędzie się charytatywna zbiórka pieniędzy na wsparcie dla Zosi.
Zachęcamy do udziału całą społeczność szkolną!!!

Samorząd Uczniowski
Rada Wolontariatu
wraz z opiekunami

Samotność, poczucie wykluczenia, brak zrozumienia ze strony bliskich – to niektóre z czynników prowadzących do powstawania myśli samobójczych. Gdy ludzie ich doświadczają, często izolują się od otoczenia, unikają kontaktów i szukania pomocy. Taka sytuacja odbiera im motywację do podejmowania działań pozwalających na pokonanie kryzysu i utrwala fałszywe przekonanie, że nic nie da się zrobić. Dlatego tak ważne są zarówno świadomość społeczna, wrażliwość, jak i niwelowanie poczucia osamotnienia poprzez wychodzenie naprzeciw tym, którzy potrzebują naszej pomocy.

Czytaj dalej

Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do świetlicy, zobowiązani są do wydrukowania z internetowej strony szkoły karty zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz oświadczenia o zatrudnieniu. Karta zawiera m.in. adnotację o zatrudnieniu rodziców, który jest niezbędny w procesie rekrutacji i musi być wypisany tylko i wyłącznie na druku opracowanym przez wychowawców świetlicy. Następnie kompletną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie – do 15 września do wychowawców świetlicy. Kartę zgłoszenia oraz oświadczenie można również przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły (spbielsk@wp.pl). Karty oddane po terminie oraz karty zawierające niepełne, nieaktualne lub nieprawdziwe dane nie będą rozpatrywane.

SPOTKANIA DLA UCZNIÓW W DNIU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września 2020r., godz. 9.00

godz. 8.00 – Msza Święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela w Bielsku.

***

DOKUMENTY