Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku

***

Szkoła Promująca Zdrowie

Mistrzowie kodowania

Zachowaj trzeźwy umysł

Lepsza Szkoła

Z galerii

Facebook

22 września- dzień bez samochodu!
Z tej okazji w Naszej szkole odbył się konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III pod hasłem „ Ekologiczny pojazd przyszłości”, którego organizatorkami były Panie: Marta Woźniak, Sylwia Karpińska i Danuta Wysocka.
Uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością podczas przygotowywania swoich prac, serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 10.10.2017r. oto zwycięzcy: Czytaj dalej

Idźmy naprzód z nadzieją!” – pod takim hasłem obchodziliśmy  XVII Dzień Papieski. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego zaczerpnięte z listu apostolskiego św. Jana Pawła II „Novo millennio ineunte” wydanego na zakończenie Roku Jubileuszowego 2000 – jest zaproszeniem do tego, by poprzez Dzień Papieski docierać do głębi nauczania Papieża-Polaka. Czytaj dalej

W dniu 29 września 2017 roku  w ramach akcji wolontariackiej GIVING BACK TO SCHOOLS zorganizowana grupa 24 pracowników firmy Lewis wykonała ogrodowe prace porządkowe w ogrodzie przyszkolnym, terenie wokół budynku oraz pomagała w sprzątaniu sal lekcyjnych i innych pomieszczeń. Czujemy się zaszczyceni, że firma ze Stanów Zjednoczonych nawiązała współpracę z naszą szkołą dzięki inicjatywie i ogromnemu zaangażowaniu Dyrekcji i Rady Rodziców w życie placówki, do której uczęszczają ich dzieci. Dzięki tej akcji otrzymamy 2000 dolarów, za które będziemy mieli możliwość wzbogacenia szkoły w nowe środki dydaktyczne niezbędne do sprostania wymaganiom wynikającym z  założeń reformy systemu edukacji w Polsce. Uczyni to naszą szkołę jeszcze bardziej nowoczesną, otwartą na potrzeby młodzieży. Czytaj dalej

29 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyborach mogli wziąć udział wszyscy uczniowie klas V-VII pod warunkiem uzyskania minimum 50 głosów. Spośród uczniów wyłoniło się czworo kandydatów chętnych do wstąpienia do Samorządu Uczniowskiego. Byli to: Julia Dymek, Oliwia Sworska, Dawid Rączkowski i Adam Racki. Przed wyborami odbyło się spotkanie uczniów, na którym kandydaci  przedstawiali swoje programy wyborcze i zachęcali kolegów, żeby na nich głosowali. W głosowaniu brali udział uczniowie klas IV-VII pod warunkiem okazania ważnej legitymacji szkolnej. Czytaj dalej

27 września w naszej szkole odbyło się spotkanie dla uczniów klas I-III z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Podczas spotkania prowadząca przypomniała dzieciom zasady ruchu drogowego oraz zwróciła uwagę uczniów na elementy odblaskowe. Na zakończenie chętne osoby mogły zobaczyć jak wygląda samochód policyjny. Czytaj dalej

Z okazji Dnia Chłopaka najserdeczniejsze życzenia, abyście zawsze mieli wiele powodów do radości i zawsze, z tą samą konsekwencją, uparcie dążyli do celu. Byście nigdy nie wątpili w piękno życia i zawsze wierzyli we własne możliwości.

Z uwagi na brak miejsc zostanie utworzona lista osób oczekujących na terapię logopedyczną. O miejscu na liście decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać dzieci do logopedy- Danuty Wysockiej w dniach:

26.09.2017r. (wtorek)-  15.15 do 16.00

29.09. 2017r. (piątek)-  7.10-13.30

W załączeniu karta zgłoszenia

KARTA ZGŁOSZENIOWA