SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Miesięczne archiwum: październik 2018

Akcja trwa do 31 maja 2019 roku.
Nasz placówka wspiera działalność fundacji „Portal FM – Pomagamy Dzieciom” przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 21 w Płocku.
Dla klasy, która zbierze najwięcej plastikowych nakrętek czekają upominki !!!
Konkurs ma na celu włączenie uczniów do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzenie ich świadomości, że stan lokalnego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro.

22 października 2018 r. w rocznicę inauguracji pontyfikatu papieża Polaka – obchodzoną w kalendarzu liturgicznym jako Wspomnienie św. Jana Pawła II, odbył się w Gimnazjum im. C.K. Norwida w Bielsku gminny konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II pod hasłem: ,,40 rocznica pontyfikatu Papieża Jana Pawła II”
Konkurs poprzedziła Msza św. w kościele parafialnym p/w Świętego Jana Chrzciciela w Bielsku. Adresowany był do uczniów klas VI-VIII Szkoły Podstawowej oraz III klas Gimnazjum. Jego celem było:
Czytaj dalej

Hasło XVIII Dnia Papieskiego zaczerpnięto bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. Promieniowanie ojcostwa – to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok. Tegoroczny Dzień  Papieski skupiony był wokół dwóch rocznic z życia św. Jana Pawła II:

♥ 60-tej rocznicy sakry biskupiej Karola Wojtyły (w 1958 r. papież Pius XII mianuje ks. Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej).
♥ 40-lecia pontyfikatu Jana Pawła II  (rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową metropolity krakowskiego 16 października 1978 roku. )
Czytaj dalej

Akcja trwa od 15 października do 15 marca 2019.

Nasza placówka wspiera działalność fundacji dobroczynnej „ PO PIERWSZE RODZINA”, we współpracy z firmą REBA.  Występujemy w grupie POMAGAMY w roli wolontariuszy.

Zebrane przez nas baterie zostaną poddane utylizacji, aby nie szkodziły środowisku.

Dla klasy, która zbierze najwięcej zużytych baterii czekają upominki!!!

Czytaj dalej

28 września 2018 r. uczniowie klasy IV a i IV c wzięli udział w aktywnych zajęciach edukacyjnych pt. ,,Dlaczego giną”, w trakcie których rozmawiali z prowadzącym o konieczności i sposobach ochrony zagrożonych gatunków zwierząt oraz o roli ZOO w ich ratowaniu. Zajęciom towarzyszył pokaz żywych zwierząt oraz zwiedzanie wystawy fotograficznej National Geographic: ,,Największa wystawa zagrożonych gatunków”.

Uczniowie zostali zapoznani z materiałami filmowymi z podróży Joela Sartore, znanego fotografa ginących gatunków zwierząt. Na koniec oglądając w jaki sposób zwierzęta są dokarmiane, wszyscy zwiedzali ZOO.Po takich zajęciach uczniowie inaczej patrzą na mieszkańców ogrodu zoologicznego. Czytaj dalej

W związku z uroczystymi obchodami stulecia istnienia Szkoły Podstawowej w Bielsku w dn. 01.10.2018 – 05.10.2018 społeczność szkolna czynnie uczestniczyła w szeregu inicjatyw zorganizowanych przez nauczycieli.

1 października ustanowiono Dniem Literackim. Podczas uroczystości rozstrzygnięto i wręczono nagrody w konkursie poetyckim “100 wierszy na stulecie szkoły”, skierowanym do uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Laureatami najlepszych prac o tematyce „Moja szkoła” zostali: Przemysław Michalski, Martyna Szumska, Olga Domeradzka.

Tego samego dnia odbył się konkurs recytatorski dla klas IV-VIII “Polubić poezję Władysława Broniewskiego. Czytaj dalej

***

DOKUMENTY
Archiwa