SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Hasło XVIII Dnia Papieskiego zaczerpnięto bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. Promieniowanie ojcostwa – to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok. Tegoroczny Dzień  Papieski skupiony był wokół dwóch rocznic z życia św. Jana Pawła II:

♥ 60-tej rocznicy sakry biskupiej Karola Wojtyły (w 1958 r. papież Pius XII mianuje ks. Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej).
♥ 40-lecia pontyfikatu Jana Pawła II  (rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową metropolity krakowskiego 16 października 1978 roku. )
W ramach  obchodów Dnia Papieskiego społeczność  uczniowska wraz z Papieskim Dziełem  Misyjnym  Dzieci:
16 października  przygotowała papieskie rozważania i poprowadziła różaniec w  kościele  parafialnym pw.  Świętego Jana  Chrzciciela.
– przeprowadziła  zbiórkę pieniężną na „żywy pomnik” Papieża – Polaka: stypendia edukacyjne dla zdolnej młodzieży z mniej zamożnych rodzin, podopiecznych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Bardzo dziękujemy tym wszystkim,  którzy wsparli w/w akcję i  przyczynili się  do  ufundowania stypendiów.

Członkowie PDMD

***

DOKUMENTY