SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

28 września 2018 r. uczniowie klasy IV a i IV c wzięli udział w aktywnych zajęciach edukacyjnych pt. ,,Dlaczego giną”, w trakcie których rozmawiali z prowadzącym o konieczności i sposobach ochrony zagrożonych gatunków zwierząt oraz o roli ZOO w ich ratowaniu. Zajęciom towarzyszył pokaz żywych zwierząt oraz zwiedzanie wystawy fotograficznej National Geographic: ,,Największa wystawa zagrożonych gatunków”.

Uczniowie zostali zapoznani z materiałami filmowymi z podróży Joela Sartore, znanego fotografa ginących gatunków zwierząt. Na koniec oglądając w jaki sposób zwierzęta są dokarmiane, wszyscy zwiedzali ZOO.Po takich zajęciach uczniowie inaczej patrzą na mieszkańców ogrodu zoologicznego.

Sławomira Banachowicz
Monika Narkiewicz
Alicja Wojtunik

 

***

DOKUMENTY