SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Miesięczne archiwum: luty 2021

W świetlicy szkolnej obchodziliśmy Dzień Dinozaura. Uczniowie mogli zapoznać się z gazetką tematyczną dotyczącą tego nietypowego święta, wykonaną przez ucznia klasy 2a – Filipa Gapińskiego. Odbyły się również zajęcia plastyczne, na których chętni uczniowie mogli wykonać swojego dinozaura.

Czytaj dalej

Są różne, białe, czarne, pręgowane, rude, rasowe, dachowce, lecz łączy je to, że wszystkie mruczą, łaszą się i miauczą. Kto? Oczywiście koty… Już od kilku lat w Polsce obchodzony jest Światowy Dzień Kota. Tradycja tego święta wywodzi się ze starożytnego Rzymu, gdzie miłośnicy kotów spotykali się 17 lutego, aby oddać cześć tym niezwykłym zwierzętom.
W świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia mające na celu rozwijanie empatii oraz uwrażliwienie dzieci na potrzeby wszystkich zwierząt. Najmłodsi uczniowie wykonali pracę plastyczną, której bohaterem był kot.

Czytaj dalej

Biblioteka szkolna włączyła się w ogólnopolskie obchody walentynkowe, organizując na terenie szkoły kilka inicjatyw. Uczniom edukacji wczesnoszkolnej zaproponowano lekcje biblioteczne, które miały na celu pobudzenie do refleksji na temat bezinteresownej miłości. Podczas nich m.in. wyjaśniono etymologię słowa „walentynki” oraz odczytano opowiadanie „Miłość za nic” i baśń „Piękna i bestia”. Dla uczniów klas IV-VIII ogłoszono konkurs polegający na ułożeniu wiersza z tytułów przeczytanych książek, a także zachęcono ich do obejrzenia wirtualnej wystawy pt. „Jak okazywali miłość nasi dziadkowie?”

Czytaj dalej

W dniach  25 -29 stycznia 2021 r. Wolontariat wraz z Samorządem Uczniowskim zorganizował w naszej szkole pierwszą edycję
SZKOLNEGO TYGODNIA UPRZEJMOŚCI.

W realizację zaangażowali się wszyscy uczniowie i nauczyciele. Akcja miała na celu promocję pozytywnych, kulturalnych wzorców zachowania, w różnych sytuacjach życiowych. Okazywanie szacunku  poprzez stosowanie i  utrwalanie form i zwrotów grzecznościowych, poszanowanie mowy ojczystej.
Ze względu na pandemię obchody tygodnia uprzejmości ograniczone zostały do ustalenia zasad klasowego plebiscytu na Króla/Królową Życzliwości”.
Zasady  klasowego plebiscytu na „Króla/Królową Życzliwości” Czytaj dalej

W I semestrze 2000/2021 roku nasza szkoła pod Patronatem Szkolnego Klubu  Wolontariusza po raz pierwszy przystąpiła do akcji  charytatywnej  ,,Szkoło, Pomóż i Ty”. Organizatorem  akcji  była  Fundacja na rzecz  Osób Niewidomych  i  Niepełnosprawnych.  Tegoroczna  akcja miała  na celu wspomóc rehabilitację  chorego Błażeja.
Przedstawiciele Wolontariatu w  swoich klasach  rozprowadzali cegiełki- pomoce edukacyjne do wszystkich przedmiotów.  Ze sprzedaży pomocy udało się  zebrać  kwotę 1000 złotych. Szkolny Klub Wolontariusza  uzyskaną kwotę przekazał  na konto Fundacji ,,Pomóż i Ty”.   Czytaj dalej

W roku szkolnym  2020/2021 jest  realizowana  innowacja pedagogiczna ,,Drama na cześć Pana”. Innowacją są objęte klasy  komunijne. W pierwszym  półroczu  innowacja realizowana była na lekcjach religii  i na zajęciach dodatkowych.
Wdrażana innowacja ma na celu:
*  poznanie i zrozumienie przekazywanych prawd  ewangelicznych;
*  zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia  ze  szczególny zwróceniem uwagi na  kształtowanie  postaw moralnych i nabywanie kluczowych kompetencji w oparciu o prawdy objawione;
* przełożenie poznanej wiedzy na praktykę życia moralno-religijnego;
* zachęcenie  dzieci do  uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
Potrzeba wdrożenia innowacji wynikała z troski o jakość katechezy, która dzisiaj jest niezwykle wymagająca zarówno na lekcjach religii w szkole, jak i w duszpasterstwie katechetycznym. Czytaj dalej

W naszej świetlicy dało się poczuć zimową aurę. Bałwanki opanowały salę i to bez znaczenia, że były z papieru, bo i tak wywołały uśmiechy na twarzach podopiecznych.
Podczas zajęć świetlicowych dzieci wykonywały prace plastyczne przedstawiające zimowe miasteczko, choinki, ptaki w karmnikach. Słuchały opowiadań, bajek i baśni nawiązujących do obecnej pory roku. Dzieci przypomniały sobie również zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu. Czytaj dalej

***

DOKUMENTY
Archiwa