SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Miesięczne archiwum: Kwiecień 2018

W dniu 17 kwietnia 2018 roku uczniowie klas VI – VII naszej szkoły wraz z opiekunami: Panią Justyną Joniak, Ewą Kosińską, Danutą Wysocką oraz Panem Damianem Gagatem i Łukaszem Jędrzejewskim, uczestniczyli w wycieczce do Warszawy.
Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta pod płockim pomnikiem wzniesionym ku czci Żydów zamordowanych w hitlerowskich obozach zagłady. Członkowie samorządu uczniowskiego złożyli pod pomnikiem bukiet żonkili – kwiatów symbolu męczeństwa narodu żydowskiego oraz zapalili znicz pamięci. Uczestnicy wycieczki wysłuchali ponadto historii Żydów płockich oraz samego odwiedzanego miejsca, którą przedstawił nauczyciel historii Pan Łukasz Jędrzejewski. Czytaj dalej

12 kwietnia uczniowie klas I-IV uczestniczyli w spektaklu pt. „Babcia mówi pa,.pa”, który był wystawiany w Teatrze RAMPA w Warszawie. Sztuka teatralna w niebanalny i zabawny sposób pomogła dzieciom odkryć ważne prawdy i oswoić się z tematem przemijania. Po spektaklu uczniowie uczestniczyli w godzinnych warsztatach podczas których integrowali się oraz przełamywali barierę mówienia oraz wstydu. Czytaj dalej

W naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pod tytułem „Irena Sendlerowa – Człowiek Roku 2018”. Celem konkursu było rozpropagowanie bohaterskiej działalności Ireny Sendlerowej, ratującej od śmierci w czasie okupacji 1939 – 1945r. tysiące dzieci żydowskich. Hasło „Każdemu trzeba pomóc kto tego potrzebuje” stało się motywem przewodnim konkursu.
Konkurs przeznaczony był dl uczniów klas 6 i 7. Nauczyciele historii i wychowawcy przybliżyli uczniom postać dzielnej kobiety. Czytaj dalej

Uczniowie biorący udział w konkursie EkoMonster mieli za zadanie stworzyć  instalację, rzeźbę, która będzie przedstawiała cztery podstawowe rodzaje zanieczyszczenia powietrza: palenie papierosów, spaliny samochodowe, pyły petrochemiczne i przemysłowe, zanieczyszczenia z palenisk domowych.

Czytaj dalej

Dnia 23 marca 2018 roku w naszej szkole odbył się konkurs, który miał za zadanie szerzenie wiedzy na temat HIV i  AIDS, a także promowanie wśród młodzieży dojrzałych postaw odpowiedzialności za stan własnego zdrowia oraz rozpowszechnianie postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.
Do konkursu mógł przystąpić każdy uczeń klasy VII. W konkursie wzięło udział 10 uczniów z klasy VII a i  VII b.
Uczniowie rozwiązywali test sprawdzający wiedzę na temat problematyki AIDS/HIV. Wiedza na temat tego, czym jest AIDS/HIV pozwoli zrozumieć uczniom, jakie zachowania są ryzykowne i jak pomóc osobom zakażonym. Czytaj dalej

Dn. 20.03.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku – w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie – ogłoszono konkurs plastyczny „Jak wyobrażasz sobie warzywa z wiersza Na straganie Jana Brzechwy?”.  Głównym celem przedsięwzięcia była promocja zdrowego stylu życia, który symbolizują warzywa. Za pozostałe założenia konkursu przyjęto: popularyzację bogatej twórczości Jana Brzechwy, rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych  oraz naukę rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 06.04.2018. Wzięło w nim udział 15 uczniów.  Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy, natomiast laureaci I, II oraz III miejsca (w każdej grupie wiekowej) dodatkowo otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorki:  Annę Majcher, Renatę Dymek, Kamillę Piątkowską, Anetę Skomórską. Czytaj dalej

W dniu 5 kwietnia 2018 roku reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku w składzie: Adam Racki, Jakub Opolski i Magdalena Szumska pod opieką nauczyciela historii Łukasza Jędrzejewskiego, wzięła udział i odniosła ogromny sukces w jubileuszowym X Powiatowym Konkursie Historycznym “Polskie powstania 1794 – 1944”.
W finałowym etapie międzyszkolnego turnieju wiedzy historycznej, organizowanego przez Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku pod patronatem Starosty Płockiego Pana Mariusza Bieńka, zwyciężył Adam Racki. Trzecie miejsce na podium zajął Jakub Opolski. Dobry wynik uzyskała również trzecia reprezentantka szkoły Magdalena Szumska. Warto ponadto zaznaczyć, że nasi reprezentanci to najmłodsi uczestnicy konkursu, który skierowany był do uczniów klasy 7 szkoły podstawowej i gimnazjum. Tym bardziej należy docenić ich wysiłek i sukces oraz to, że zostawili w pokonanym polu wielu starszych kolegów. Czytaj dalej