SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii
Dary dla Hospicjum Domowego dla Dzieci od dzieci ze Szkolnego Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej im.Władysława Broniewskiego w Bielsku.
Dziękujemy Pani Marlenie Godlewskiej za organizację świątecznej akcji.

LOTERIA  FANTOWA

7 grudnia 2023 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, z inicjatywy Szkolnego Klubu Wolontariusza w naszej szkole odbyła się loteria fantowa poprzedzona zbiórką zabawek. Do tego działania włączyły się dzieci, ich rodzice i nauczyciele. W trakcie loterii można było nabyć losy w cenie 1, 2, 3, 4, 5 i 7 złotych.  W wyniku przeprowadzonej akcji uzyskano kwotę 703 złotych.
Dochód z loterii fantowej, ze sprzedaży  losów   przeznaczany jest w całości na realizację określonych celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za przekazane fanty, dzięki którym dzieci miały ogromną frajdę, oraz tym którzy wsparli akcję kupując los na naszej loterii za otwarte serce i wrażliwość na potrzeby innych.

Członkowie i opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza


Loteria fantowa!

Już w najbliższy czwartek, Szkolny Klub Wolontariusza zaprasza do wzięcia udziału w loterii fantowej.


XXIII DZIEŃ PAPIESKI POD HASŁEM “JAN PAWEŁ II CYWILIZACJA ŻYCIA”

W niedzielę 15 października 2023 r. w Polsce i środowiskach polonijnych po raz XXIII obchodzony był Dzień Papieski, któremu w tym roku towarzyszyło hasło: „Jan Paweł II Cywilizacja życia”.
Od początku Dzień Papieski ma cztery wymiary: modlitewny i duchowy, intelektualny, kulturalny i artystyczny oraz charytatywny. Istotą tegorocznych obchodów jest myśl św. Jana Pawła II, która przypomina nam o tym, że życie ludzkie jest święte i ma niezbywalną godność, na wszystkich etapach”. W kontekście nauczania Jana Pawła II dzień ten przypomniał nam, że „życie człowieka nie kończy się nigdy, ponieważ Chrystus przeprowadza nas do życia wiecznego”. To jest najistotniejsza myśl. Jan Paweł II uczył, że wszystkim trzeba pozwolić urodzić się i żyć.
Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy coroczna kościelna i publiczna zbiórka środków na stypendia edukacyjne dla młodych, zdolnych, niezamożnych osób z małych miejscowości. Wolontariusze z naszej szkoły po raz kolejny kwestowali w naszej parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku.
Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy za dar serca.

Rada Wolontariatu i opiekunowie


„Zamieńmy marzenia na pejzaże” – VI edycja Kredkobranie 2023

We wrześniu Szkolny Klub Wolontariusza włączył się w VI ogólnopolską edycję akcji charytatywnej Kredkobranie. Za sprawą krakowskiej Fundacji Ignatianum przez cały wrzesień w szkołach i przedszkolach trwała zbiórka przyborów szkolnych i materiałów plastycznych. Akcja, której w tym roku przewodziło hasło: „Zamieńmy marzenia na pejzaże”, to czas kierowania naszej troski na młodych Kresowian. W całej Polsce w akcję zaangażowanych było ponad 520 placówek: szkół, przedszkoli i instytucji
Wszystkie zebrane dary trafiły na Litwę, Ukrainę i Białoruś – do polskich szkół oraz placówek edukacyjnych, w których uczą się polskie dzieci i młodzież. Akcja miała pokazać zamieszkującym na Kresach naszym rodakom, że pamiętamy o nich i chcemy im pomagać.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom, za udział w akcji i ofiarowane dary.

A.M. Maruszewska
M. Godlewska
ks. G. Makowski


Wybory Rady Szkolnego Klubu Wolontariusza na rok szkolny 2022/2023

Dnia 26.09.2023 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie członków Szkolnego Klubu Wolontariusza. Podczas spotkania dokonano wyboru Rady SKW.
W skład rady weszli:
PRZEWODNICZĄCA – EMILIA WIŚNIEWSKA VII a
ZASTĘPCA – MARTYNA SZUMSKA VII a
SKARBNIK – MAJA ZIÓŁKOWSKA VII a

Gratulujemy! Życzymy owocnej pracy.
Opiekunowie SKW:
A.M. Maruszewska
Ks.G.Makowski


ZBIÓRKA ZABAWEK Z OKAZJI DNIA DZIECKA

W dniach 29-31 maja 2023 roku z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Szkolny Klub Wolontariusza  zorganizował na terenie szkoły zbiórkę zabawek. Zebrane maskotki, puzzle, książeczki przekazane zostały na darmowy kiermasz dla dzieci organizowany z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca przed Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję dla naszych milusińskich.

A.M. Maruszewska
I. Przybylska
G. Makowski


Tydzień  uprzejmości 23”

16 kwietnia 2023 roku przypada Międzynarodowy Dzień Dobrych Uczynków. Jest to dzień celebracji ludzi i ich bezinteresowności i empatii.
Natomiast 22 kwietnia 2023 roku, obchodzimy #DzieńDobra – radosne ŚWIĘTO POMAGANIA, wyjątkowy czas dla wolontariuszy i wszystkich, którzy uczestniczą w dziełach miłosierdzia Caritas! To dzień, w którym szczególnie dostrzegamy, że dobro jest w nas, że #DobraJestWięcej!
Z okazji w/w  ustanowionych dni  od 17.04.23 r. do 21.04.2023 r. w naszej szkole w klasach I-III odbyła się III edycja SZKOLNEGO TYGODNIA UPRZEJMOŚCI.
Akcja miała na celu promocję pozytywnych wzorców zachowania. Propagowanie postawy życzliwości,  szacunku dla drugiego człowieka, przestrzegania  panujących w szkole  norm i zasad.
NOMINOWANI PRZEZ POSZCZEGÓLNE SPOŁECZNOŚCI KLASOWE NA KRÓLA I KRÓLOWĄ UPRZEJMOŚCI zostali:
Klasa 1a: Hanna Sitnik i Aleksander Mielczarek
Klasa 1b: Alicja Paćkowska i Jan Figurski
Klasa 2a:  Alicja Kosińska i Marcel Woja
Klasa 2b: Natalia Gabrysiak i Franciszek Szałkowski
Klasa 3a: Natasza Frankiel i Gabriel Sieradzki
Klasa 3b: Blanka Woźniak i Julian Rutkowski
Klasa 3c: Julia Sobczyńska  i Karol  Marczewski

Dziękujemy wszystkim dzieciom, które przyczyniły się swoją postawą i zachowaniem do tworzenie klimatu społecznego, sprzyjającego dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej. Szczególnie gratulujemy wszystkim parom królewskim za uzyskanie tak zaszczytnego tytułu.

A.M. Maruszewska
R. Dymek
Ks. G. Makowski


AKCJA PALMY WIELKANOCNE

Na przełomie marca i kwietnia 2023 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza wsparli druhów z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Bielska rozprowadzając na terenie szkoły palmy wielkanocne. Druhowie własnoręcznie wykonane palmy rozprowadzali również w sobotę na bielskim rynku i w niedzielę po Mszach Świętych. Cieszymy się, że współpraca tych dwóch młodzieżowych środowisk, mających na celu służbę publiczną przynosi pozytywne rezultaty na rzecz lokalnego środowiska.

Rada Wolontariatu i Opiekunowie


JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA 2023

By zauważyć osoby starsze i potrzebujące…

Pomoc seniorom – osobom starszym, samotnym, ubogim i promocja rozwoju osobistego w duchu miłości do bliźniego – to dwa najważniejsze cele tegorocznej edycji charytatywnej akcji Jałmużna Wielkopostna, która została zainaugurowana pod hasłem „Czas Miłosierdzia”. Kampania jest połączona ze zbiórką środków na pomoc seniorom – grupie, która szczególnie potrzebuje naszego wsparcia. Zbiórki do specjalnie przygotowanych skarbonek są prowadzone w szkołach i parafiach przez cały okres Wielkiego Postu oraz w następującym po nim Tygodniu Miłosierdzia. Jałmużna, to znak miłosierdzia.

Nasza szkoła, jak co roku przyłączyła się do akcji.

Serdecznie dziękujemy  wszystkim  darczyńcom.


WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 2023!

Szkolny Klub Wolontariusza w tym roku włączył się w akcję charytatywną kwestując na terenie szkoły dla naszego lokalnego Sztabu 6188 WOŚP w BIELSKU, prowadzonego przez Gminny Ośrodek Kultury.
Hasło 31. Finału WOŚP /29 stycznia/  „Chcemy wygrać z sepsą!
Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”
, nawiązywało do celu zbiórki tej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.  Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa  zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

Dziękujemy serdecznie za życzliwość i hojność rodzicom, małym darczyńcom, wszystkim uczniom  i pracownikom za  WIELKIE SERCE dla WIELKIEJ ORKIESTRY.

RADA I OPIEKUNOWIE WOLONTARIATU


LOTERIA  FANTOWA

5 grudnia 2022 r. w  Międzynarodowym Dniu Wolontariusza,  z inicjatywy Szkolnego Klubu Wolontariusza  odbyła się loteria fantowa poprzedzona zbiórką zabawek. Ważny był każdy dar: zabawka, książka, gra, puzzle, pluszak… W trakcie loterii można  było  nabyć losy w cenie 1,2,3,4,5 i 7 zł. W wyniku przeprowadzonej akcji uzyskano kwotę 665 złotych. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na cel  charytatywny.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom dzięki, którym dzieci  miały ogromną frajdę, oraz  tym  którzy wsparli akcję kupując los na  naszej loterii za otwarte serce i wrażliwość na potrzeby innych.

Członkowie i opiekunowie  Szkolnego Klubu Wolontariusza


AKCJA ZBIÓRKA ZABAWEK „DAJ PLUSZAKA DLA DZIECIAKA”

W listopadzie 2022 roku Szkolny Klub Wolontariusza  zainicjował akcję   „DAJ PLUSZAKA DLA DZIECIAKA”  Celem akcji była zbiórka książek, puzzli, maskotek, zabawek,  itp… na charytatywną loterię fantową. Akcja zakończyła się powodzeniem. Jak zwykłe nie zawiedliście!!!
Nasi uczniowie oraz ich rodzice są wrażliwi na krzywdę innych i chętnie dzielą się tym co posiadają.
Wszystkim darczyńcom, którzy, pozytywnie odpowiedzieli na  nasz  apel i włączyli  się   w  zbiórkę  zabawek  szczególnie rodzicom, dzieciom, nauczycielom  serdecznie dziękujemy.

Członkowie i opiekunowie  Szkolnego Klubu Wolontariusza


Pokoloruj przyszłość na 5. Kredkobranie 2022

We wrześniu Szkolny Klub Wolontariusza  przystąpił do  ogólnopolskiej  akcji  charytatywnej KREDKOBRANIE.
To piąta edycja zbiórki przyborów szkolnych oraz materiałów plastycznych zainicjowana przez krakowską Fundację Ignatianum.
Celem KREDKOBRANIA była pomoc najmłodszemu pokoleniu Polaków mieszkających na Kresach. Wszystkie zebrane dary trafiły na Litwę, Ukrainę i Białoruś – do polskich szkół oraz placówek edukacyjnych, w których uczą się polskie dzieci i młodzież. Akcja miała pokazać zamieszkującym na Kresach naszym rodakom, że pamiętamy o nich i chcemy im  pomagać.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, uczniom i rodzicom, za udział w akcji i ofiarowane dary.

Członkowie i opiekunowie SKW:
A.M.Maruszewska
Ks.G.Makowski


Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji serdecznie dziękujemy za Wasze zaangażowanie, otwarte serca i bezinteresowną pomoc. Dziękujemy za każdy Wasz uśmiech, bo dzięki Wam świat staje się piękniejszy. Życzymy Wam spełnienia marzeń oraz energii do dalszego działania. Pamiętajcie, że każdy Wasz dobry uczynek, każdy uśmiech i każde słowo zmienia świat na lepsze i dobro zawsze wraca.  Słowa podziękowania kierujemy również do Waszych opiekunów. 


XXII Dzień Papieski pod hasłem “Blask Prawdy” – Niedziela, 16 października 2022

W niedzielę 16 października 2022 r. obchodziliśmy w Polsce XXII Dzień Papieski, organizowany przez Fundację “Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło “Blask Prawdy”, które nawiązywało do encykliki św. Jana Pawła II “Veritatis splendor” z 1993 r. Dzień Papieski to czas, w którym wyrażamy wdzięczność za pontyfikat  Papieża Polaka. Wydarzenie przypada zawsze w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową zaś w tym roku dokładnie w 44. rocznicę wyboru. Tego dnia w całej Polsce jest organizowana zbiórka na rzecz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Nasi  Wolontariusze włączyli się w zbiórkę na rzecz fundacji kwestując na terenie szkoły i parafii. Dziękujemy wolontariuszom za poświęcony czas i darczyńcom za ofiarność w tym szlachetnym dziele.

Rada Wolontariatu  i opiekunowie:
AM.Maruszewska
ks.G.Makowski


Wybory Rady Szkolnego Klubu Wolontariusza na rok szkolny 2022/2023

Dnia 28.09.2022 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie członków  Szkolnego Klubu Wolontariusza. Podczas spotkania dokonano wyboru Rady SKW.

RADA- WOLONTARIATU:
PRZEWODNICZĄCA – ZUZANNA  PIETRZYK VIII a
ZASTĘPCA – DAMIAN  RESZCZYŃSKI VII a
SKARBNIK – ANNA  SULKOWSKA VII b

Gratulujemy!  Życzymy owocnej pracy.

Opiekunowie   SKW:
A.M. Maruszewska
Ks.G.Makowski


AKCJA ,,GORĄCZKA ZŁOTA”

Szkolne Koło Wolontariatu przeprowadziło na przełomie maja i czerwca 2022r. zbiórkę „złotych” monet o nominałach: 1 grosz, 2 grosze, 5 groszy w ramach akcji charytatywnej Polskiego Czerwonego Krzyża ,,GORĄCZKA ZŁOTA” i konkursu o tytuł i statuetkę dla  szkoły „Największego zbieracza złota 2022”.

W ramach zbiórki wyłonieni zostali również NAJWIĘKSI SZKOLNI ZBIERACZE ZŁOTA:

I miejsce – Damian Reszczyński  kl. VI a
II miejsce – Szymon Jędrzejczuk  kl. III b
III miejsce Zuzanna Badurska     kl. VII a
Wyróżnienia: Natalia Narkiewicz kl. III a, Oliwia Pryczyńska kl.VII b.

Dziękujemy wszystkim o wielkich  sercach za  udział w zbiórce „grosiaków”.
Organizatorzy:
A.M.Maruszewska
Ł. Jędrzejewski
ks. G. Makowski


„PODARUJ KSIĄŻCE DRUGIE ŻYCIE”

Wolontariat, Biblioteka i Samorząd Uczniowski zorganizowali akcję: „PODARUJ KSIĄŻCE DRUGIE ŻYCIE”.
Akcja trwała przez cały kwiecień i polegała na zbiórce ciekawych, przeczytanych i niezniszczonych książek. Na początku maja zorganizowany został kiermasz zebranych książek, którym podarowano „drugie życie”.
Uczniowie chętnie włączyli się w  akcję zarówno w zbiórkę jak i zakup używanych książek.
Dochód z kiermaszu książki  /261,79 zł/ oraz z kiermaszu zabawek /460 zł/ zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 3 grudnia 2021 r. został przeznaczony na pomoc chorej dziewczynce Lilii Pietraszek za pośrednictwem Fundacji: Pomoc Dzieciom i Osobom Chorym ”Kawałek Nieba” Wspólnie udało nam zasilić konto Lili kwotą 721,79 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w w/w akcje.
ORGANIZATORZY


„Jałmużna Wielkopostna 2022”

Jałmużna to „datek dla biednych i potrzebujących”, uczynek miłosierny. W ramach Jałmużny Wielkopostnej 2022 od Środy Popielcowej przez 40 dni wielkiego postu dzieci składały ofiary do skarbonek.
Złożone ofiary to wyraz osobistej rezygnacji z drobnych przyjemności na rzecz drugiego człowieka. Zebrane środki trafią do osób starszych i chorych za pośrednictwem diecezjalnej Caritas.

Dziękujemy dzieciom za ten wyraz  miłosierdzia.


POMAGAMY UKRAINIE!

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, Szkolny Klub Wolontariusza zorganizował zbiórkę darów rzeczowych  dla obywateli Ukrainy poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego.

Zbieraliśmy:
♥ produkty żywnościowe o długim terminie przydatności do spożycia,
♥ artykuły higieniczne i środki czystości,
♥ materiały opatrunkowe.

Nie pozostaliśmy obojętni ! Dziękujemy za pomoc, solidarność, każdy odruch serca. Jesteście wspaniali  !  Dziękujemy!

A.M. Maruszewska
ks.G. Makowski
M. Godlewska


POMOC DLA UKRAINY

APELUJEMY O PILNE WSPARCIE  !

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, Szkolny Klub Wolontariusza organizuje zbiórkę darów rzeczowych  dla obywateli Ukrainy poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego.

Zbieramy:
♥ produkty żywnościowe o długim terminie przydatności do spożycia,
♥ artykuły higieniczne i środki czystości,
♥ materiały opatrunkowe.

Dary należy składać do 4 marca 2022r. do wychowawców lub opiekunów Wolontariatu: p. A. Maruszewskiej ks. G. Makowskiego.

Nie pozostańmy obojętni ! Bądźmy solidarni z Ukrainą!


Tydzień  uprzejmości” pod hasłem „Uprzejmość promujesz życzliwość zyskujesz, w klasie królujesz”

W dniach 31.01 – 04.02. 2022r. w naszej szkole w klasach I-III odbyła się II edycja SZKOLNEGO  TYGODNIA UPRZEJMOŚCI. Akcja miała na celu promocję pozytywnych wzorców zachowania.
Propagowanie postawy życzliwości,  szacunku dla drugiego człowieka, przestrzegania  panujących w szkole  norm i zasad.

Nominowani  przez poszczególne społeczności klasowe na Króla i Królową Życzliwości  zostali:

Klasa  1a: Julia Piwońska, Michał Komorowski
Klasa  1b: Maja Betkowska, Franciszek Szałkowski
Klasa  2a:   Kornelia Frankiel, Gabriel Sieradzki
Klasa  2b:  Aleksandra Dymek, Julian Rutkowski
Klasa  2c:  Zuzanna  Paćkowska, Adrian Grabowski
Klasa  3a:   Aleksandra Marczewska, Gabriel Dobosz
Klasa  3b:  Aleksandra  Żuchniewicz,  Wojciech Sarnecki

Dziękujemy wszystkim dzieciom, które przyczyniły się swoją postawą i zachowaniem do tworzenie klimatu społecznego, sprzyjającego dobremu samopoczuciu całej społeczności szkolnej. Szczególnie gratulujemy wszystkim  parom  królewskim  za uzyskanie tak zaszczytnego tytułu.

A.M. Maruszewska
R. Dymek
R. Maszenda


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2022! 

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia. Hasło 30. Finału WOŚP – 30 stycznia  „Przejrzyj na oczy” –  nawiązywało do celu zbiórki.
W tej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy celem zbiórki  była pomoc polskiej okulistyce dziecięcej. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego zapewnieni najwyższy standard diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci w Polsce. Wzrok, to najważniejszy zmysł dla rozwijającego się organizmu.

Nasz Szkolny Klub Wolontariusza włączył się w akcje WOŚP kwestując w tym roku  dla dwóch sztabów.
Od połowy stycznia  „graliśmy” – kwestowaliśmy na terenie szkoły dla naszego lokalnego sztabu w Bielsku.
Natomiast podczas 30. Finału WOŚP 30 stycznia kwestowaliśmy  w płockim sztabie. Podczas kwest spotkaliśmy się z dużą życzliwością i hojnością. Wszystkim darczyńcom dziękujemy, za nie tylko „świąteczne” WIELKIE  SERCE dla Wielkiej Orkiestry.

RADA  I  OPIEKUNOWIE  WOLONTARIATU


AKCJA KALENDARZE

W grudniu 2021r. wolontariusze wsparli naszych druhów z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej propagując i rozprowadzając na terenie szkoły kalendarze strażackie. Pozyskane środki druhowie przeznaczą na zakup umundurowania i wyposażenia dla członków Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP w Bielsku.
Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć szlachetną akcję, która poprawi skuteczność działań ratowniczych i przyczyni się do bezpieczeństwa naszej społeczności.

Rada Wolontariatu i Opiekunowie


II EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ „SZKOŁO POMÓŻ I TY”

W I semestrze 2001/2022 roku nasza szkoła pod patronatem Szkolnego Klubu Wolontariusza po raz drugi wzięła udział w akcji charytatywnej ,,Szkoło, Pomóż i Ty”. Organizatorem akcji była Fundacja na rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych.
Tegoroczna akcja miała na celu pomóc w zakupie specjalistycznego oprogramowania choremu 10-letniemu podopiecznemu fundacji, Kacprowi Pawłowskiemu.
Przedstawiciele Wolontariatu w swoich klasach rozprowadzali cegiełki- pomoce edukacyjne do wszystkich przedmiotów.  Ze sprzedaży pomocy udało się  zebrać  kwotę 660 złotych.  Szkolny  Klub  Wolontariusza  uzyskaną kwotę przekazał  na konto  Fundacji ,,Pomóż i Ty”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej  woli, którzy wsparli akcję, w  szczególności dzieciom i ich rodzicom.

Rada Wolontariatu  i  Opiekunowie


DZIEŃ CZAPKI MIKOŁAJA

Dzień 6 grudnia w naszej szkole obchodzony jest jako Dzień Czapki Mikołaja. Wszyscy uczniowie, którzy mieli mikołajkowe czapki, mogli je nosić przez cały dzień, na każdej lekcji, dzięki czemu byli zwolnieni z odpytywania. Tego dnia  z uwagi na udział każdej klasy w jasełkach on-line wszyscy uczniowie mieli przyjść świątecznie, bożonarodzeniowo ubrani  / w sweterki, sukieneczki, getry, gadżety, opaski..itp /. Mamy nadzieję, że św. Mikołaja będziemy naśladować nie tylko w wyglądzie, ale również w jego dobroczynnej działalności. Dziękujemy za piękne świętowanie. A oto efekty…

Wolontariat
Samorząd  Uczniowski


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA 5 grudnia 2021

Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego.  Praca, którą wykonują za darmo, z potrzeby serca, jest bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić sobie wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.

W celu uczczenia Międzynarodowego Dnia Wolontariusza dnia 3 grudnia 2021 r. w naszej szkole zorganizowana została loteria fantowa, poprzedzona zbiórką zabawek. Ze sprzedaży losów uzyskano dochód w wysokości 552,00 zł., który  przekazany  zostanie  na  cele charytatywne.

Wszystkim którzy, pozytywnie odpowiedzieli na nasz apel i włączyli się w zbiórkę zabawek oraz  loterię  szczególnie dziękujemy.

Rada Wolontariatu, członkowie, opiekunowie
A.M. Maruszewska
ks. G.Makowski


XXI Dzień Papieski pod hasłem ,,Nie lękajcie się” 10 października 2021 r.

W niedzielę 10 października 2021r. obchodziliśmy XXI Dzień Papieski, pod hasłem: „Nie lękajcie się”.
To ogólnopolskie wydarzenie, miało na celu przybliżenie polskiemu społeczeństwu nauczania św. Jana Pawła II. Tradycyjnie  nasi  wolontariusze w szkole i w kościele zbierali ofiary do puszek na wsparcie Fundacji  „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która jest żywym pomnikiem ku czci św. Jana Pawła. Uzyskane fundusze przeznaczono na stypendia dla zdolnej  młodzieży.

Wszystkim  darczyńcom, którzy wsparli  podopiecznych  Fundacji  „Dzieło Nowego Tysiąclecia”  serdecznie dziękujemy.

A.M.Maruszewska
Ks. G.Makowski


Wybory Rady Szkolnego Klubu Wolontariusza na rok szkolny 2021/2022

Dnia 24.09.2021r. w naszej szkole odbyło się spotkanie członków Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Klubu Wolontariusza. Podczas spotkania dokonano wyboru Rady SKW. W głosowaniu wzięły udział 64 osoby.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Przewodnicząca –Katarzyna   Strzelecka VIII b
Zastępca – Julia  Bylińska VIII c
Skarbnik – Julia Kujawska VIII b
Sekretarz – Zuzanna Pietrzyk  kl. VII a

Gratulujemy!  Życzymy owocnej pracy.

                                                                                Opiekunowie   SKW i  SU


Zbiórka dla Jakuba

W dniach 20 – 24 września 2021 r. Szkolny Klub Wolontariusza wraz z Samorządem Uczniowskim przyłączył się do zbiórki publicznej nr 2020/2032/OR przeprowadzonej na rzecz  Fundacji Votum dla Jakuba Zawadzkiego. Kuba będzie potrzebował intensywnej i długoterminowej rehabilitacji, która jest  bardzo kosztowna. Jedyną szansą, by mógł z niej skorzystać,  jest solidarna  pomoc  Nas Wszystkich. Zbiórka przeprowadzona  została na terenie szkoły wśród uczniów oraz podczas zebrań z rodzicami.Akcja charytatywna  „Dla Jakuba”  spotkała się z dużym odzewem. W wyniku zbiórki uzyskano kwotę  1350 złotych.  

Wszystkim  darczyńcom dziękujemy serdecznie  za okazane  serce  i wsparcie.

Opiekunowie  Wolontariatu:  A.M.Maruszewska,  ks. G.Makowski
Opiekunowie  Samorządu  Uczniowskiego:  M.Woźniak.  D.Wysocka


KWIATKI DLA MATKI

W dniach 20 – 21 maja 2021 r. Szkolny Klub Wolontariusza przy współpracy z Samorządem Uczniowskim zorganizował  na terenie szkoły  akcję charytatywną „KWIATKI DLA MATKI”.  Akcja poprzedzona została  zajęciami kreatywnymi, na których członkowie Wolontariatu wykonywali  słodkie upominki w postaci kwiatków z krepiny z cukierkami. Akcja miała charakter charytatywny. Dzieci wykonywały upominki na Dzień Matki, propagowały i wspierały akcje charytatywną, zdobywały nowe umiejętności, ucząc się robić kwiaty z krepiny oraz zagospodarowywały swój czas wolny.  W sumie  nasi wolontariusze sprzedali ponad 250 kwiatków uzyskując kwotę 815 zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję, a NASZYM KOCHANYM MAMOM życzymy wszystkiego dobrego nie tylko w dniu ich święta, ale w KAŻDYM DNIU.

Opiekunowie wolontariatu:
A. M. Maruszewska
ks. K. Kozakowski
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
D. Wysocka
D. Domeradzka


,,KARTKA   ŚWIĄTECZNA  DLA  SENIORA”

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA zorganizował przed świętami  wielkanocnymi akcję ,,KARTKA  ŚWIĄTECZNA DLA SENIORA”.
Akcja polegała na wykonaniu przez członków wolontariatu kartek świątecznych i dostarczeniu ich do samotnych osób z naszej gminy.


Tydzień  uprzejmości”- promocja pozytywnych wzorców kultury

W dniach  25 -29 stycznia 2021 r. Wolontariat wraz z Samorządem Uczniowskim zorganizował w naszej szkole pierwszą edycję
SZKOLNEGO TYGODNIA UPRZEJMOŚCI.

W realizację zaangażowali się wszyscy uczniowie i nauczyciele. Akcja miała na celu promocję pozytywnych, kulturalnych wzorców zachowania, w różnych sytuacjach życiowych. Okazywanie szacunku  poprzez stosowanie i  utrwalanie form i zwrotów grzecznościowych, poszanowanie mowy ojczystej.
Ze względu na pandemię obchody tygodnia uprzejmości ograniczone zostały do ustalenia zasad klasowego plebiscytu na Króla/Królową Życzliwości”.
Zasady  klasowego plebiscytu na „Króla/Królową Życzliwości”

„Klasowy Król/ Królowa Życzliwości”:

 • To jest ktoś, kogo wszyscy bardzo lubią.
 • To jest ktoś, kto żyje w zgodzie z innymi.
 • To jest ktoś, kto często jest uśmiechnięty.
 • To jest ktoś, kto uprzyjemnia życie w grupie.
 • To jest ktoś, kto potrafi rozweselać.
 • To jest ktoś, kto pomaga innym.
 • To jest ktoś, kto jest zdyscyplinowany.
 • To jest ktoś, na kim zawsze można polegać.
 • To jest ktoś, kto staje w obronie słabszych.
 • To jest ktoś, kto wzbudza zaufanie.  

Dziękujemy wszystkim dzieciom, które starały się, aby  w naszej szkole w tych  dniach zagościły w sposób szczególny: uśmiech, ciepłe spojrzenia i miłe słowa. Gratulujemy szczególnie dzieciom, które zostały wybrane przez społeczności klasowe królową i królem uprzejmości oraz ich rodzicom.
PAMIĘTAJMY O UŚMIECHU I MIŁYCH SŁOWACH NIE TYLKO W TYM   TYGODNIU ALE  ZAWSZE!!!

A.M.Maruszewska


Akcja  Charytatywna „Szkoło Pomóż i Ty”

W I semestrze 2000/2021 roku nasza szkoła pod Patronatem Szkolnego Klubu  Wolontariusza po raz pierwszy przystąpiła do akcji  charytatywnej  ,,Szkoło, Pomóż i Ty”. Organizatorem  akcji  była  Fundacja na rzecz  Osób Niewidomych  i  Niepełnosprawnych.  Tegoroczna  akcja miała  na celu wspomóc rehabilitację  chorego Błażeja.
Przedstawiciele Wolontariatu w  swoich klasach  rozprowadzali cegiełki- pomoce edukacyjne do wszystkich przedmiotów.  Ze sprzedaży pomocy udało się  zebrać  kwotę 1000 złotych. Szkolny Klub Wolontariusza  uzyskaną kwotę przekazał  na konto Fundacji ,,Pomóż i Ty”.  

Dziękujemy za ofiarność i wrażliwość  szczególnie dzieciom i ich rodzicom oraz wszystkim ludziom dobrej  woli, którzy wsparli akcję.

Opiekunowie Wolontariatu:
A.M.Maruszewska
ks  K.Kozakowski


Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia


TOTUS TUUS XX Dzień Papieski 11 października 2020 roku

             W niedzielę 11 października  przeżywaliśmy  XX Dzień Papieski pod hasłem „TOTUS TUUS”. Przypadł  on w roku jubileuszu  stulecia urodzin oraz w piętnastą rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.
Dzień Papieża Jana Pawła II został ustanowiony na 16 października przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w hołdzie Papieżowi – Polakowi. Jednak w Kościele Katolickim święto obchodzi się w niedzielę poprzedzającą ten dzień.
Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego „Totus Tuus” jest blisko związane z Janem Pawłem II. Karol Wojtyła, będąc jeszcze księdzem wybrał to hasło na swoje biskupie zawołanie. Towarzyszyło mu ono aż do śmierci.
„Totus Tuus” oznacza „Cały Twój” i odnosi się do zawierzenia Bogu przez Maryję. ”  Te  dwa  słowa ukształtowały duchowe oblicze  Ojca Świętego.
W trud kształtowania wiary i postawy zawierzenia Maryi u młodego pokolenia Polaków włącza się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Podczas Dnia Papieskiego odbywa się zbiórka na program stypendialny dla  zdolnych uczniów  z niezamożnych  rodzin,  z całej Polski.
Jak co roku  w  dzieło to  włączyła  się nasza społeczność  szkolna  kwestując na terenie szkoły i  parafii.

Wszystkim  darczyńcom, którzy wsparli  podopiecznych  Fundacji  „Dzieło Nowego Tysiąclecia”  serdecznie dziękujemy.

Wolontariat
Samorząd Uczniowski


POMAGAMY  ZOSI

 11 września 2020 r. r. w  naszej  szkole odbyła się zbiórka charytatywna na leczenie Zosi. Akcja została wcześniej poprzedzona kiermaszem zabawek.  Apel o pomoc Zosi spotkał się z dużym odzewem wśród społeczności szkolnej.  Łącznie z kiermaszu i zbiórki uzyskano  2650 zł.  Kwota  została wpłacona dla  Zosi na konto Fundacji.

SERDECZNIE   DZIĘKUJEMY UCZNIOM, RODZICOM GRONU PEDAGOGICZNEMU, PRACOWNIKOM  SZKOŁY I WSZYSTKIM DARCZYŃCOM ZA OKAZANE  SERCE  I WSPARCIE.

Samorząd Uczniowski
Wolontariat wraz z opiekunami


PODZIĘKOWANIA

Szkolny Klub  Wolontariusza otrzymał podziękowania od Fundacji ,,Z Serca Dla Serca” z Kępia Zaleszańskiego za  współpracę i wsparcie finansowe na budowę domu hospicyjnego dla dzieci.

A.M. Maruszewska


Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Jest to święto obchodzone corocznie 5 grudnia ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz wspieranie organizacji pożytku publicznego.
Z tej okazji 5 grudnia w wigilię św. Mikołaja, w celu propagowania idei Wolontariatu, po raz drugi w Naszej Szkole wolontariusze przygotowali i przeprowadzili WIELKĄ LOTERIĘ FANTOWĄ.
Można było nabyć losy w cenie 1,2,3,4,5 złotych oraz wybrać fanty za 0,50 gr w ,,koszu rozmaitości”. Wszystkie fanty rozeszły się błyskawicznie. Dzieci miały ogromną frajdę, ale najważniejszy był charytatywny cel akcji.
Loterię poprzedziła zbiórka zabawek, którą zorganizowano na terenie szkoły.
Wszystkim którzy, pozytywnie odpowiedzieli na nasz apel i włączyli się w zbiórkę szczególnie rodzicom i dzieciom oraz tym, którzy wsparli akcję kupując los na naszej loterii dziękujemy słowami ks. Mieczysława Malińskiego: „Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”

Rada Wolontariatu, członkowie, opiekunowie i sympatycy
M. Maruszewska
Ł. Jędrzejewski
ks. K. Kozakowski


KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

20 listopada w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody 30 rocznicy ustanowienia Konwencji o Prawach Dziecka przygotowane  przez  samorząd  SU, w które włączyły  się nasze wolontariuszki.
Konwencja o prawach dziecka przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
Konwencja to dokument obowiązujący we wszystkich państwach świata. Spisane w niej zostały  wszystkie prawa dziecka.
Konwencja o prawach dziecka  dąży do zapewnienia lepszego wdrażania praw dzieci na całym świecie. Zainspirowała UE i jej państwa członkowskie do zmiany przepisów, polityk i praktyk mających na celu ochronę i promowanie praw dzieci, niezależnie od ich obywatelstwa lub statusu pobytu.
Uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski  w dziedzinie ochrony praw dziecka.
Składa się  ona z preambuły i 54 artykułów. Katalog sformułowano kierując się następującymi zasadami:

 • dobra dziecka,
 • równości (wszystkie dzieci są równe wobec prawa bez względu na pochodzenie, płeć, narodowość, itd.),
 • poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców (państwo respektuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach według określonych procedur),
 • pomocy państwa (państwo zobowiązane jest do podejmowania wszelkich działań ustawodawczo-administracyjnych dla realizacji praw uznanych w konwencji).

Konwencja ustanawia status dziecka oparty na następujących założeniach:

 • dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej,
 • dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności,
 • rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,
 • państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach.

Katalog praw i wolności obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne i w niewielkim zakresie uwzględnia prawa ekonomiczne (dziecko powinno uczyć się, a nie pracować).


13 października 2019 – XIX Dzień Papieski pod hasłem “Wstańcie, chodźmy!”

W niedzielę 13 października odbył się XIX Dzień Papieski. W tym roku był on przeżywany pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”.
Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego „Wstańcie, chodźmy!” odwołuje się do tytułu przedostatniej książki Papieża Polaka. Jego pontyfikat jest jednym wielkim „Wstańcie, chodźmy!” – powiedział kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski i przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
W tym dniu zbierane były do puszek ofiary przeznaczone na stypendia dla dzieci i młodzieży, których rozdziałem zajmuje się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
W XIX Dniu Papieskim Członkowie Szkolnego  Klubu Wolontariusza  naszej  szkoły włączyli się w przykościelną zbiórkę zbierając datki do puszek. W tygodniu poprzedzającym  Dzień  Papieski przeprowadzili również zbiórkę na terenie naszej szkoły.

Zebrane datki  przekazane zostały Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która jest „Żywym Pomnikiem” Jana Pawła II.

Dziękujemy  wszystkim  darczyńcom  i  wolontariuszom.

p. M.Maruszewska
ks. K. Kozakowski


Szczoteczka i pasta do zębów dla dzieci z Czadu

Klub  Wolontariusza  naszej  szkoły  wziął  udziału w akcji „Szczoteczka i pasta do zębów dla dzieci z Czadu”,  którą zorganizował razem z Diakonią Misyjną Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej.  Dar serca  w  postaci   past  i  szczoteczek  przekazany  został dzieciom  pielgrzymującym  do   Rostkowa 14  września,  który  wysłany zostanie  do Mission Catolique Baikoro w Czadzie.  Serdecznie dziękujemy  wolontariuszom, rodzicom i  wszystkim którzy włączyli się w akcję za wparcie i  zrozumienie.

Małgorzata  Maruszewska
Łukasz Jędrzejewski
ks. Kamil  Kozakowski


KAWA czy HERBATA

Szkolny Klub Wolontariusza włączył się w akcję KAWA czy HERBATA organizowaną przez Komitet Społeczny ,,Razem Możemy Wszystko”.
W dniach 24.04 – 24.05.2019r. przeprowadzono na  terenie szkoły zbiórkę kawy i herbaty (nr zbiórki: 2019/1624/KS) z przeznaczeniem dla  rodziców przebywających ze swoimi dziećmi w oddziałach szpitalnych na terenie Płocka i Sierpca.
Produkty składano do Rady Wolontariatu:
Przewodniczący – Sebastian Olejniczak
Wiceprzewodnicząca – Julia  Dymek
Skarbnik – Kuba Rumianek
lub do opiekunów: p.M.Maruszewskiej, p.E.Królikowskiej.
Akcja spotkała się z ogromnym odzewem, zgromadziliśmy bardzo dużo  w/w produktów. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zbiórkę organizowaną przez członków Wolontariatu.

Organizatorzy i opiekunowie


JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

„Jałmużna Wielkopostna” jest ekumeniczną akcją charytatywną organizowaną przez Caritas Kościoła Katolickiego w okresie Wielkiego Postu. Solidarność międzypokoleniowa przyświeca tegorocznej akcji Caritas „Jałmużna Wielkopostna”, która wystartowała w Środę Popielcową pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Jej celem jest zwrócenie uwagi społecznej i konkretnych ludzi, szczególnie dzieci, na los osób chorych i starszych oraz konkretną pomoc na ich rzecz.  Od roku 1995 kilkaset tysięcy papierowych skarbonek miłosierdzia trafia do dzieci i młodzieży z parafii całej Polski. Niewielkie kwoty zbierane przez młodzież i dzieci do skarbonek, to mała ofiara, która przybiera formę dobrowolnej rezygnacji z przyjemności materialnej na rzecz drugiego człowieka. Zebrane środki trafią do osób starszych i chorych za pośrednictwem diecezjalnej Caritas.
„Dawanie jałmużny może się wydawać rzeczą prostą, ale musimy uważać, aby nie ogołocić tego gestu z wielkiej zawartej w nim treści. Termin „jałmużna” pochodzi z języka greckiego i oznacza właśnie „miłosierdzie”. Zatem jałmużna powinna nieść z sobą całe bogactwo miłosierdzia. A ponieważ miłosierdzie wyraża się na tysiące dróg i tysiące sposobów, to także jałmużna wyraża się na wiele sposobów, aby ulżyć trudnościom osób potrzebujących.”

Papież Franciszek

Wolontariat wraz z PDMD, jak co roku przeprowadził zbiórkę „Jałmużna Wielkopostna”. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli to dzieło.

M.Maruszewska
E.Królikowska


ORSZAK TRZECH KRÓLI


KWESTA NA HOSPICJUM DLA DZIECI

W wyniku współpracy z Fundacją ,,Z Serca Dla Serca” z Kępia Zaleszańskiego Szkolny Klub Wolontariusza przeprowadził w grudniu 2018 roku na terenie szkoły i parafii podczas rekolekcji adwentowych zbiórkę publiczną na rzecz Fundacji ,,Z Serca Dla Serca” na budowę domu hospicyjnego dla dzieci. Suma zebranych środków pieniężnych z kwesty, loterii fantowej i kiermaszu bożonarodzeniowego została przekazana na rzecz w/w fundacji. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Członkowie i opiekunowie Wolontariatu


KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

14 grudnia 2018 r. w naszej szkole miał miejsce Kiermasz Świąteczny zorganizowanym przez Wolontariat przy współpracy z PDMD. Na kiermaszu można było nabyć ozdoby świąteczne, własnoręcznie wykonane przez nasze dzieci na warsztatach kreatywnych przeprowadzonych 7 grudnia 2018 r. Dochód ze sprzedaży przeznaczony został dla Fundacji ,,Z Serca Dla Serca”. Dziękujemy dzieciom za zaangażowanie w przygotowanie kiermaszu i wykonanie ozdób oraz wszystkim, którzy je zakupili i wsparli w/w Fundację.

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza:
M. Maruszewska
E. Królikowska


Zajęcia kreatywne

7 grudnia 2018r. Szkolny Klub Wolontariusza zorganizował na terenie szkoły zajęcia kreatywne. Na każdym etapie życia wymagane jest bycie kreatywnym. W pracy zawodowej sympatyzowane są osoby pomysłowe, z twórczym podejściem. Zatem kiedy, jeśli nie w dzieciństwie mamy obudzić pokłady twórczości? Warsztaty są przeciwnością schematów, nudy i powtarzalności. Zajęcia te nie są jedynie zwykłą zabawą–stymulują rozwój osobowości twórczej, mogą, realizować wiele ważnych zadań i celów. Celem zajęć Wolontariatu było własnoręczne wykonanie ozdób bożonarodzeniowych na Kiermasz Świąteczny, z którego dochód przeznaczony będzie na cel charytatywny, budowę hospicjum dla dzieci.
Wszystkim uczestnikom zajęć serdecznie dziękujemy.

M. Maruszewska


WIELKA LOTERIA FANTOWA

5 grudnia 2018r. w Dzień Wolontariatu, a w przeddzień ,,mikołajek” w naszej szkole Klub Wolontariusza zorganizował Wielką Loterię Fantową. Można było nabyć losy w cenie 1,2,3,4,5 złotych. Losy rozeszły się błyskawicznie. Dzieci miały ogromną frajdę ale najważniejszy był cel. Pieniądze zebrane podczas loterii w kwocie 634 złotych przeznaczone zostały na budowę hospicjum dla dzieci.
Loterię fantową poprzedziła akcja zbiórki zabawek, którą zorganizowano na terenie szkoły.
Wszystkim którzy, pozytywnie odpowiedzieli na nasz apel i włączyli się w zbiórkę zabawek szczególnie rodzicom i dzieciom oraz tym, którzy wsparli akcję kupując los na naszej loterii dziękujemy słowami Czesława Niemena z piosenki ,,Dziwny jest ten świat” – ,,Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim”.

Członkowie i opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza


XVIII Dzień Papieski pod  hasłem ,,Promieniowanie Ojcostwa” 14 października 2018 r.

XVIII Dzień Papieski pod hasłem ,,Promieniowanie Ojcostwa” 14 października 2018 r.
Hasło XVIII Dnia Papieskiego zaczerpnięto bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. Promieniowanie ojcostwa – to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok.
Tegoroczny Dzień Papieski skupiony był wokół dwóch rocznic z życia św. Jana Pawła II:
♥ 60-tej rocznicy sakry biskupiej Karola Wojtyły (w 1958 r. papież Pius XII mianuje ks. Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej)
♥ 40-lecia pontyfikatu Jana Pawła II ( rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową metropolity  krakowskiego 16 października 1978 roku.)
W ramach obchodów Dnia Papieskiego członkowie Wolontariatu wraz z PDMD przeprowadzili zbiórkę pieniężną na „żywy pomnik” Papieża – Polaka: stypendia edukacyjne dla zdolnej młodzieży z mniej zamożnych rodzin, podopiecznych Fundacji  „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy wsparli w/w akcję i przyczynili się do ufundowania stypendiów.

***

DOKUMENTY
Archiwa