SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

13 października 2019 – XIX Dzień Papieski pod hasłem “Wstańcie, chodźmy!”

W niedzielę 13 października odbył się XIX Dzień Papieski. W tym roku był on przeżywany pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”.
Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego „Wstańcie, chodźmy!” odwołuje się do tytułu przedostatniej książki Papieża Polaka. Jego pontyfikat jest jednym wielkim „Wstańcie, chodźmy!” – powiedział kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski i przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
W tym dniu zbierane były do puszek ofiary przeznaczone na stypendia dla dzieci i młodzieży, których rozdziałem zajmuje się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
W XIX Dniu Papieskim Członkowie Szkolnego  Klubu Wolontariusza  naszej  szkoły włączyli się w przykościelną zbiórkę zbierając datki do puszek. W tygodniu poprzedzającym  Dzień  Papieski przeprowadzili również zbiórkę na terenie naszej szkoły.

Zebrane datki  przekazane zostały Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która jest „Żywym Pomnikiem” Jana Pawła II.

Dziękujemy  wszystkim  darczyńcom  i  wolontariuszom.

p. M.Maruszewska
ks. K. Kozakowski


Szczoteczka i pasta do zębów dla dzieci z Czadu

Klub  Wolontariusza  naszej  szkoły  wziął  udziału w akcji „Szczoteczka i pasta do zębów dla dzieci z Czadu”,  którą zorganizował razem z Diakonią Misyjną Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej.  Dar serca  w  postaci   past  i  szczoteczek  przekazany  został dzieciom  pielgrzymującym  do   Rostkowa 14  września,  który  wysłany zostanie  do Mission Catolique Baikoro w Czadzie.  Serdecznie dziękujemy  wolontariuszom, rodzicom i  wszystkim którzy włączyli się w akcję za wparcie i  zrozumienie.

Małgorzata  Maruszewska
Łukasz Jędrzejewski
ks. Kamil  Kozakowski


KAWA czy HERBATA

Szkolny Klub Wolontariusza włączył się w akcję KAWA czy HERBATA organizowaną przez Komitet Społeczny ,,Razem Możemy Wszystko”.
W dniach 24.04 – 24.05.2019r. przeprowadzono na  terenie szkoły zbiórkę kawy i herbaty (nr zbiórki: 2019/1624/KS) z przeznaczeniem dla  rodziców przebywających ze swoimi dziećmi w oddziałach szpitalnych na terenie Płocka i Sierpca.
Produkty składano do Rady Wolontariatu:
Przewodniczący – Sebastian Olejniczak
Wiceprzewodnicząca – Julia  Dymek
Skarbnik – Kuba Rumianek
lub do opiekunów: p.M.Maruszewskiej, p.E.Królikowskiej.
Akcja spotkała się z ogromnym odzewem, zgromadziliśmy bardzo dużo  w/w produktów. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zbiórkę organizowaną przez członków Wolontariatu.

Organizatorzy i opiekunowie


JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

„Jałmużna Wielkopostna” jest ekumeniczną akcją charytatywną organizowaną przez Caritas Kościoła Katolickiego w okresie Wielkiego Postu. Solidarność międzypokoleniowa przyświeca tegorocznej akcji Caritas „Jałmużna Wielkopostna”, która wystartowała w Środę Popielcową pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Jej celem jest zwrócenie uwagi społecznej i konkretnych ludzi, szczególnie dzieci, na los osób chorych i starszych oraz konkretną pomoc na ich rzecz.  Od roku 1995 kilkaset tysięcy papierowych skarbonek miłosierdzia trafia do dzieci i młodzieży z parafii całej Polski. Niewielkie kwoty zbierane przez młodzież i dzieci do skarbonek, to mała ofiara, która przybiera formę dobrowolnej rezygnacji z przyjemności materialnej na rzecz drugiego człowieka. Zebrane środki trafią do osób starszych i chorych za pośrednictwem diecezjalnej Caritas.
„Dawanie jałmużny może się wydawać rzeczą prostą, ale musimy uważać, aby nie ogołocić tego gestu z wielkiej zawartej w nim treści. Termin „jałmużna” pochodzi z języka greckiego i oznacza właśnie „miłosierdzie”. Zatem jałmużna powinna nieść z sobą całe bogactwo miłosierdzia. A ponieważ miłosierdzie wyraża się na tysiące dróg i tysiące sposobów, to także jałmużna wyraża się na wiele sposobów, aby ulżyć trudnościom osób potrzebujących.”

Papież Franciszek

Wolontariat wraz z PDMD, jak co roku przeprowadził zbiórkę „Jałmużna Wielkopostna”. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli to dzieło.

M.Maruszewska
E.Królikowska


ORSZAK TRZECH KRÓLI


KWESTA NA HOSPICJUM DLA DZIECI

W wyniku współpracy z Fundacją ,,Z Serca Dla Serca” z Kępia Zaleszańskiego Szkolny Klub Wolontariusza przeprowadził w grudniu 2018 roku na terenie szkoły i parafii podczas rekolekcji adwentowych zbiórkę publiczną na rzecz Fundacji ,,Z Serca Dla Serca” na budowę domu hospicyjnego dla dzieci. Suma zebranych środków pieniężnych z kwesty, loterii fantowej i kiermaszu bożonarodzeniowego została przekazana na rzecz w/w fundacji. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Członkowie i opiekunowie Wolontariatu


KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

14 grudnia 2018 r. w naszej szkole miał miejsce Kiermasz Świąteczny zorganizowanym przez Wolontariat przy współpracy z PDMD. Na kiermaszu można było nabyć ozdoby świąteczne, własnoręcznie wykonane przez nasze dzieci na warsztatach kreatywnych przeprowadzonych 7 grudnia 2018 r. Dochód ze sprzedaży przeznaczony został dla Fundacji ,,Z Serca Dla Serca”. Dziękujemy dzieciom za zaangażowanie w przygotowanie kiermaszu i wykonanie ozdób oraz wszystkim, którzy je zakupili i wsparli w/w Fundację.

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza:
M. Maruszewska
E. Królikowska


Zajęcia kreatywne

7 grudnia 2018r. Szkolny Klub Wolontariusza zorganizował na terenie szkoły zajęcia kreatywne. Na każdym etapie życia wymagane jest bycie kreatywnym. W pracy zawodowej sympatyzowane są osoby pomysłowe, z twórczym podejściem. Zatem kiedy, jeśli nie w dzieciństwie mamy obudzić pokłady twórczości? Warsztaty są przeciwnością schematów, nudy i powtarzalności. Zajęcia te nie są jedynie zwykłą zabawą–stymulują rozwój osobowości twórczej, mogą, realizować wiele ważnych zadań i celów. Celem zajęć Wolontariatu było własnoręczne wykonanie ozdób bożonarodzeniowych na Kiermasz Świąteczny, z którego dochód przeznaczony będzie na cel charytatywny, budowę hospicjum dla dzieci.
Wszystkim uczestnikom zajęć serdecznie dziękujemy.

M. Maruszewska


WIELKA LOTERIA FANTOWA

5 grudnia 2018r. w Dzień Wolontariatu, a w przeddzień ,,mikołajek” w naszej szkole Klub Wolontariusza zorganizował Wielką Loterię Fantową. Można było nabyć losy w cenie 1,2,3,4,5 złotych. Losy rozeszły się błyskawicznie. Dzieci miały ogromną frajdę ale najważniejszy był cel. Pieniądze zebrane podczas loterii w kwocie 634 złotych przeznaczone zostały na budowę hospicjum dla dzieci.
Loterię fantową poprzedziła akcja zbiórki zabawek, którą zorganizowano na terenie szkoły.
Wszystkim którzy, pozytywnie odpowiedzieli na nasz apel i włączyli się w zbiórkę zabawek szczególnie rodzicom i dzieciom oraz tym, którzy wsparli akcję kupując los na naszej loterii dziękujemy słowami Czesława Niemena z piosenki ,,Dziwny jest ten świat” – ,,Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim”.

Członkowie i opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza


XVIII Dzień Papieski pod  hasłem ,,Promieniowanie Ojcostwa” 14 października 2018 r.

XVIII Dzień Papieski pod hasłem ,,Promieniowanie Ojcostwa” 14 października 2018 r.
Hasło XVIII Dnia Papieskiego zaczerpnięto bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. Promieniowanie ojcostwa – to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok.
Tegoroczny Dzień Papieski skupiony był wokół dwóch rocznic z życia św. Jana Pawła II:
♥ 60-tej rocznicy sakry biskupiej Karola Wojtyły (w 1958 r. papież Pius XII mianuje ks. Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej)
♥ 40-lecia pontyfikatu Jana Pawła II ( rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową metropolity  krakowskiego 16 października 1978 roku.)
W ramach obchodów Dnia Papieskiego członkowie Wolontariatu wraz z PDMD przeprowadzili zbiórkę pieniężną na „żywy pomnik” Papieża – Polaka: stypendia edukacyjne dla zdolnej młodzieży z mniej zamożnych rodzin, podopiecznych Fundacji  „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy wsparli w/w akcję i przyczynili się do ufundowania stypendiów.

***

DOKUMENTY