SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

TOTUS TUUS XX Dzień Papieski 11 października 2020 roku

             W niedzielę 11 października  przeżywaliśmy  XX Dzień Papieski pod hasłem „TOTUS TUUS”. Przypadł  on w roku jubileuszu  stulecia urodzin oraz w piętnastą rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.
Dzień Papieża Jana Pawła II został ustanowiony na 16 października przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w hołdzie Papieżowi – Polakowi. Jednak w Kościele Katolickim święto obchodzi się w niedzielę poprzedzającą ten dzień.
Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego „Totus Tuus” jest blisko związane z Janem Pawłem II. Karol Wojtyła, będąc jeszcze księdzem wybrał to hasło na swoje biskupie zawołanie. Towarzyszyło mu ono aż do śmierci.
„Totus Tuus” oznacza „Cały Twój” i odnosi się do zawierzenia Bogu przez Maryję. ”  Te  dwa  słowa ukształtowały duchowe oblicze  Ojca Świętego.
W trud kształtowania wiary i postawy zawierzenia Maryi u młodego pokolenia Polaków włącza się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Podczas Dnia Papieskiego odbywa się zbiórka na program stypendialny dla  zdolnych uczniów  z niezamożnych  rodzin,  z całej Polski.
Jak co roku  w  dzieło to  włączyła  się nasza społeczność  szkolna  kwestując na terenie szkoły i  parafii.

Wszystkim  darczyńcom, którzy wsparli  podopiecznych  Fundacji  „Dzieło Nowego Tysiąclecia”  serdecznie dziękujemy.

Wolontariat
Samorząd Uczniowski


POMAGAMY  ZOSI

 11 września 2020 r. r. w  naszej  szkole odbyła się zbiórka charytatywna na leczenie Zosi. Akcja została wcześniej poprzedzona kiermaszem zabawek.  Apel o pomoc Zosi spotkał się z dużym odzewem wśród społeczności szkolnej.  Łącznie z kiermaszu i zbiórki uzyskano  2650 zł.  Kwota  została wpłacona dla  Zosi na konto Fundacji.

SERDECZNIE   DZIĘKUJEMY UCZNIOM, RODZICOM GRONU PEDAGOGICZNEMU, PRACOWNIKOM  SZKOŁY I WSZYSTKIM DARCZYŃCOM ZA OKAZANE  SERCE  I WSPARCIE.

Samorząd Uczniowski
Wolontariat wraz z opiekunami


PODZIĘKOWANIA

Szkolny Klub  Wolontariusza otrzymał podziękowania od Fundacji ,,Z Serca Dla Serca” z Kępia Zaleszańskiego za  współpracę i wsparcie finansowe na budowę domu hospicyjnego dla dzieci.

A.M. Maruszewska


Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Jest to święto obchodzone corocznie 5 grudnia ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz wspieranie organizacji pożytku publicznego.
Z tej okazji 5 grudnia w wigilię św. Mikołaja, w celu propagowania idei Wolontariatu, po raz drugi w Naszej Szkole wolontariusze przygotowali i przeprowadzili WIELKĄ LOTERIĘ FANTOWĄ.
Można było nabyć losy w cenie 1,2,3,4,5 złotych oraz wybrać fanty za 0,50 gr w ,,koszu rozmaitości”. Wszystkie fanty rozeszły się błyskawicznie. Dzieci miały ogromną frajdę, ale najważniejszy był charytatywny cel akcji.
Loterię poprzedziła zbiórka zabawek, którą zorganizowano na terenie szkoły.
Wszystkim którzy, pozytywnie odpowiedzieli na nasz apel i włączyli się w zbiórkę szczególnie rodzicom i dzieciom oraz tym, którzy wsparli akcję kupując los na naszej loterii dziękujemy słowami ks. Mieczysława Malińskiego: „Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”

Rada Wolontariatu, członkowie, opiekunowie i sympatycy
M. Maruszewska
Ł. Jędrzejewski
ks. K. Kozakowski


KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

20 listopada w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody 30 rocznicy ustanowienia Konwencji o Prawach Dziecka przygotowane  przez  samorząd  SU, w które włączyły  się nasze wolontariuszki.
Konwencja o prawach dziecka przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
Konwencja to dokument obowiązujący we wszystkich państwach świata. Spisane w niej zostały  wszystkie prawa dziecka.
Konwencja o prawach dziecka  dąży do zapewnienia lepszego wdrażania praw dzieci na całym świecie. Zainspirowała UE i jej państwa członkowskie do zmiany przepisów, polityk i praktyk mających na celu ochronę i promowanie praw dzieci, niezależnie od ich obywatelstwa lub statusu pobytu.
Uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski  w dziedzinie ochrony praw dziecka.
Składa się  ona z preambuły i 54 artykułów. Katalog sformułowano kierując się następującymi zasadami:

  • dobra dziecka,
  • równości (wszystkie dzieci są równe wobec prawa bez względu na pochodzenie, płeć, narodowość, itd.),
  • poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców (państwo respektuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach według określonych procedur),
  • pomocy państwa (państwo zobowiązane jest do podejmowania wszelkich działań ustawodawczo-administracyjnych dla realizacji praw uznanych w konwencji).

Konwencja ustanawia status dziecka oparty na następujących założeniach:

  • dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej,
  • dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności,
  • rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,
  • państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach.

Katalog praw i wolności obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne i w niewielkim zakresie uwzględnia prawa ekonomiczne (dziecko powinno uczyć się, a nie pracować).


13 października 2019 – XIX Dzień Papieski pod hasłem “Wstańcie, chodźmy!”

W niedzielę 13 października odbył się XIX Dzień Papieski. W tym roku był on przeżywany pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”.
Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego „Wstańcie, chodźmy!” odwołuje się do tytułu przedostatniej książki Papieża Polaka. Jego pontyfikat jest jednym wielkim „Wstańcie, chodźmy!” – powiedział kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski i przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
W tym dniu zbierane były do puszek ofiary przeznaczone na stypendia dla dzieci i młodzieży, których rozdziałem zajmuje się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
W XIX Dniu Papieskim Członkowie Szkolnego  Klubu Wolontariusza  naszej  szkoły włączyli się w przykościelną zbiórkę zbierając datki do puszek. W tygodniu poprzedzającym  Dzień  Papieski przeprowadzili również zbiórkę na terenie naszej szkoły.

Zebrane datki  przekazane zostały Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która jest „Żywym Pomnikiem” Jana Pawła II.

Dziękujemy  wszystkim  darczyńcom  i  wolontariuszom.

p. M.Maruszewska
ks. K. Kozakowski


Szczoteczka i pasta do zębów dla dzieci z Czadu

Klub  Wolontariusza  naszej  szkoły  wziął  udziału w akcji „Szczoteczka i pasta do zębów dla dzieci z Czadu”,  którą zorganizował razem z Diakonią Misyjną Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej.  Dar serca  w  postaci   past  i  szczoteczek  przekazany  został dzieciom  pielgrzymującym  do   Rostkowa 14  września,  który  wysłany zostanie  do Mission Catolique Baikoro w Czadzie.  Serdecznie dziękujemy  wolontariuszom, rodzicom i  wszystkim którzy włączyli się w akcję za wparcie i  zrozumienie.

Małgorzata  Maruszewska
Łukasz Jędrzejewski
ks. Kamil  Kozakowski


KAWA czy HERBATA

Szkolny Klub Wolontariusza włączył się w akcję KAWA czy HERBATA organizowaną przez Komitet Społeczny ,,Razem Możemy Wszystko”.
W dniach 24.04 – 24.05.2019r. przeprowadzono na  terenie szkoły zbiórkę kawy i herbaty (nr zbiórki: 2019/1624/KS) z przeznaczeniem dla  rodziców przebywających ze swoimi dziećmi w oddziałach szpitalnych na terenie Płocka i Sierpca.
Produkty składano do Rady Wolontariatu:
Przewodniczący – Sebastian Olejniczak
Wiceprzewodnicząca – Julia  Dymek
Skarbnik – Kuba Rumianek
lub do opiekunów: p.M.Maruszewskiej, p.E.Królikowskiej.
Akcja spotkała się z ogromnym odzewem, zgromadziliśmy bardzo dużo  w/w produktów. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzieli na zbiórkę organizowaną przez członków Wolontariatu.

Organizatorzy i opiekunowie


JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

„Jałmużna Wielkopostna” jest ekumeniczną akcją charytatywną organizowaną przez Caritas Kościoła Katolickiego w okresie Wielkiego Postu. Solidarność międzypokoleniowa przyświeca tegorocznej akcji Caritas „Jałmużna Wielkopostna”, która wystartowała w Środę Popielcową pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Jej celem jest zwrócenie uwagi społecznej i konkretnych ludzi, szczególnie dzieci, na los osób chorych i starszych oraz konkretną pomoc na ich rzecz.  Od roku 1995 kilkaset tysięcy papierowych skarbonek miłosierdzia trafia do dzieci i młodzieży z parafii całej Polski. Niewielkie kwoty zbierane przez młodzież i dzieci do skarbonek, to mała ofiara, która przybiera formę dobrowolnej rezygnacji z przyjemności materialnej na rzecz drugiego człowieka. Zebrane środki trafią do osób starszych i chorych za pośrednictwem diecezjalnej Caritas.
„Dawanie jałmużny może się wydawać rzeczą prostą, ale musimy uważać, aby nie ogołocić tego gestu z wielkiej zawartej w nim treści. Termin „jałmużna” pochodzi z języka greckiego i oznacza właśnie „miłosierdzie”. Zatem jałmużna powinna nieść z sobą całe bogactwo miłosierdzia. A ponieważ miłosierdzie wyraża się na tysiące dróg i tysiące sposobów, to także jałmużna wyraża się na wiele sposobów, aby ulżyć trudnościom osób potrzebujących.”

Papież Franciszek

Wolontariat wraz z PDMD, jak co roku przeprowadził zbiórkę „Jałmużna Wielkopostna”. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli to dzieło.

M.Maruszewska
E.Królikowska


ORSZAK TRZECH KRÓLI


KWESTA NA HOSPICJUM DLA DZIECI

W wyniku współpracy z Fundacją ,,Z Serca Dla Serca” z Kępia Zaleszańskiego Szkolny Klub Wolontariusza przeprowadził w grudniu 2018 roku na terenie szkoły i parafii podczas rekolekcji adwentowych zbiórkę publiczną na rzecz Fundacji ,,Z Serca Dla Serca” na budowę domu hospicyjnego dla dzieci. Suma zebranych środków pieniężnych z kwesty, loterii fantowej i kiermaszu bożonarodzeniowego została przekazana na rzecz w/w fundacji. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Członkowie i opiekunowie Wolontariatu


KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

14 grudnia 2018 r. w naszej szkole miał miejsce Kiermasz Świąteczny zorganizowanym przez Wolontariat przy współpracy z PDMD. Na kiermaszu można było nabyć ozdoby świąteczne, własnoręcznie wykonane przez nasze dzieci na warsztatach kreatywnych przeprowadzonych 7 grudnia 2018 r. Dochód ze sprzedaży przeznaczony został dla Fundacji ,,Z Serca Dla Serca”. Dziękujemy dzieciom za zaangażowanie w przygotowanie kiermaszu i wykonanie ozdób oraz wszystkim, którzy je zakupili i wsparli w/w Fundację.

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza:
M. Maruszewska
E. Królikowska


Zajęcia kreatywne

7 grudnia 2018r. Szkolny Klub Wolontariusza zorganizował na terenie szkoły zajęcia kreatywne. Na każdym etapie życia wymagane jest bycie kreatywnym. W pracy zawodowej sympatyzowane są osoby pomysłowe, z twórczym podejściem. Zatem kiedy, jeśli nie w dzieciństwie mamy obudzić pokłady twórczości? Warsztaty są przeciwnością schematów, nudy i powtarzalności. Zajęcia te nie są jedynie zwykłą zabawą–stymulują rozwój osobowości twórczej, mogą, realizować wiele ważnych zadań i celów. Celem zajęć Wolontariatu było własnoręczne wykonanie ozdób bożonarodzeniowych na Kiermasz Świąteczny, z którego dochód przeznaczony będzie na cel charytatywny, budowę hospicjum dla dzieci.
Wszystkim uczestnikom zajęć serdecznie dziękujemy.

M. Maruszewska


WIELKA LOTERIA FANTOWA

5 grudnia 2018r. w Dzień Wolontariatu, a w przeddzień ,,mikołajek” w naszej szkole Klub Wolontariusza zorganizował Wielką Loterię Fantową. Można było nabyć losy w cenie 1,2,3,4,5 złotych. Losy rozeszły się błyskawicznie. Dzieci miały ogromną frajdę ale najważniejszy był cel. Pieniądze zebrane podczas loterii w kwocie 634 złotych przeznaczone zostały na budowę hospicjum dla dzieci.
Loterię fantową poprzedziła akcja zbiórki zabawek, którą zorganizowano na terenie szkoły.
Wszystkim którzy, pozytywnie odpowiedzieli na nasz apel i włączyli się w zbiórkę zabawek szczególnie rodzicom i dzieciom oraz tym, którzy wsparli akcję kupując los na naszej loterii dziękujemy słowami Czesława Niemena z piosenki ,,Dziwny jest ten świat” – ,,Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim”.

Członkowie i opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza


XVIII Dzień Papieski pod  hasłem ,,Promieniowanie Ojcostwa” 14 października 2018 r.

XVIII Dzień Papieski pod hasłem ,,Promieniowanie Ojcostwa” 14 października 2018 r.
Hasło XVIII Dnia Papieskiego zaczerpnięto bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. Promieniowanie ojcostwa – to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok.
Tegoroczny Dzień Papieski skupiony był wokół dwóch rocznic z życia św. Jana Pawła II:
♥ 60-tej rocznicy sakry biskupiej Karola Wojtyły (w 1958 r. papież Pius XII mianuje ks. Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej)
♥ 40-lecia pontyfikatu Jana Pawła II ( rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową metropolity  krakowskiego 16 października 1978 roku.)
W ramach obchodów Dnia Papieskiego członkowie Wolontariatu wraz z PDMD przeprowadzili zbiórkę pieniężną na „żywy pomnik” Papieża – Polaka: stypendia edukacyjne dla zdolnej młodzieży z mniej zamożnych rodzin, podopiecznych Fundacji  „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy wsparli w/w akcję i przyczynili się do ufundowania stypendiów.

***

DOKUMENTY