SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Miesięczne archiwum: marzec 2018

W dniu 26 marca 2018 roku w naszej szkole odbył się Wielkanocny Kiermasz przygotowany przez Szkolny Klub Wolontariusza.
Członkowie klubu własnoręcznie wykonali ozdoby na kreatywnych warsztatach przeprowadzonych na terenie szkoły. Uczestnicy zajęć rozwijali swoje  uzdolnienia, poznawali symbole wielkanocne. Dzieci przyczyniły się do kultywowania tradycji świątecznych w środowisku szkolnym i lokalnym oraz rozwijania i promowania postawy bezinteresownego zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy.
W trakcie sprzedaży można było zakupić różnorodne dekoracje świąteczne. Dochód z kiermaszu przeznaczony zostanie na cele charytatywne.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję i zakupili ozdobę wielkanocną. Czytaj dalej

W dniu 23 marca 2018 roku reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku, uczestniczyła w wyjątkowej uroczystości Drogi Krzyżowej w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach. Uczniowie klasy 6a – Adam Racki i Julia Wójcik pod opieką Pani Danuty Wysockiej i Pana Łukasza Jędrzejewskiego aktywnie włączyli się w przebieg uroczystości, czytając rozważania jednej ze stacji.
Nabożeństwu przewodził ksiądz biskup Mirosław Milewski wraz z proboszczem Parafii Ciachcin księdzem Andrzejem Krajewskim. Udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Płockiego i Gminy Bielsk, uczniowie i opiekunowie ze szkół podstawowych w Bielsku, Ciachcinie, Leszczynie Szlacheckim oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Tradycyjnie na czele procesji alejkami zabytkowego parku, Krzyż nieśli strażacy ochotnicy z Goślic w tym druh Łukasz Jędrzejewski. Czytaj dalej

W dniu 22 marca 2018 roku  w Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku odbył się Konkurs recytatorski „Brzechwa dzieciom”. Konkurs ten skierowany był do uczniów klas I – VII z terenu naszej gminy. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele z Bielska, Zągot, Leszczyna Szlacheckiego i Zagroby.
Wszyscy uczestnicy stanęli na wysokości zadania. Nasi uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku zajęli zasłużone miejsca na podium. Czytaj dalej

W dniu 28 lutego 2018 roku nasz nauczyciel historii, Pan Łukasz Jędrzejewski odebrał w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie odznaczenie państwowe “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Pan Łukasz jest wieloletnim krwiodawcą, którego w dowód uznania zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa, Minister Zdrowia nagrodził odznaczeniem.

Serdecznie Gratulujemy!

Czytaj dalej

14 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”.
Naszą Szkołę reprezentował zwycięzca eliminacji gminnych w kategorii wiekowej uczniów szkół podstawowych Adam Racki, który ostatecznie zajął II miejsce minimalnie ustępując zwycięzcy. Adam otrzymał w nagrodę okazały puchar dla Szkoły oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Ponadto w eliminacjach gminnych, które odbyły się 2 marca 2018 roku w Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku II miejsce zajęła Magdalena Szumska, a miejsce tuż za podium zajęła Weronika Syroczyńska. Udział wzięli również: Wiktoria Zglenicka, Julia Lewandowska, Sebastian Olejniczak, Oliwia Sworska, Filip Guzowski i Roksana Staniszewska. Laureaci miejsc nagrodzeni zostali z rąk Wójta Gminy Bielsk druha Józefa Jerzego Rozkosza statuetkami, dyplomami i upominkami, natomiast wszyscy pozostali uczestnicy pamiątkowymi dyplomami uczestnictwa. Czytaj dalej

Jak co roku w marcu wystartowała Gorączka Złota. Pomocników Detektywa Grosika nie mogło zabraknąć również w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku. Zbieramy więc wspólnie monety 1, 2 i 5 groszowe z których ufundowane zostaną wyprawki szkolne i letni wypoczynek dla potrzebujących dzieci.
Akcję zbiórki drobnych monet organizuje Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Płocku. Pieniążki zbieramy do klasowych puszek i przekazujemy szkolnym koordynatorom akcji – Pani Ewie Kosińskiej, Pani Danucie Wysockiej i Panu Łukaszowi Jędrzejewskiemu. Klasy, którym uda zebrać się najwięcej “złota” zostaną nagrodzone. Dodatkowo jeżeli Nasza Szkoła znajdzie się wśród najlepiej zbierających szkół podstawowych powiatu płockiego, otrzyma nagrody i tytuł Pomocnika Detektywa Grosika. Czytaj dalej

W czasie rekolekcji – 19, 20 marca 2018r. (poniedziałek, wtorek) odbędą się cztery pierwsze godziny lekcyjne.
Następnie uczniowie, pod opieką nauczycieli przychodzą na mszę o godzinie 12.00.

Prosimy rodziców o zapewnienie dzieciom bezpiecznego powrotu z kościoła do domu.

Dnia 28 lutego 2018 r. w Łęgu Probostwie odbył się etap dekanalnego  konkursu biblijnego. Temat konkursu: Ewangelia wg św. Mateusza. Celem Konkursu było ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka. Zachęcenie do lektury Pisma Świętego, a w szczególności Ewangelii według Świętego Mateusza. Wspieranie uczniów z dolnych w rozwijaniu  ich zainteresowań, pogłębianie wiary i właściwe kształtowanie postaw uczniów Chrystusa.
Na etapie dekanalnym   naszą  szkołę  reprezentowali uczniowie:  Magdalena  Szumska  i Adam  Racki. Czytaj dalej

Dnia 28 lutego 2018 r. w Łęgu Probostwie odbył się etap dekanalnego konkursu wiedzy religijnej „Benedictus”, nt.:  Św. Stanisław Kostka – życie i przesłanie. Konkurs adresowany był  do uczniów klas VII  szkół  podstawowych i gimnazjów diecezji płockiej. Celem konkursu jest przybliżenie osoby polskiego Świętego Patrona  dzieci i młodzieży   Stanisława  Kostki z  Rostkowa, którego 450-ą  rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku. Udział w  konkursie to inspiracja   do  osobistych  poszukiwań śladów  świętości Stanisława w codzienności,  który  jak  kiedyś  tak i  dziś  zaprasza nas do  wyższych  rzeczy. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z VII klasy:  Weronika  Wiśniewska  i Julia  Dymek. Czytaj dalej

***

DOKUMENTY
Archiwa