SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Dnia 28 lutego 2018 r. w Łęgu Probostwie odbył się etap dekanalnego  konkursu biblijnego. Temat konkursu: Ewangelia wg św. Mateusza. Celem Konkursu było ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka. Zachęcenie do lektury Pisma Świętego, a w szczególności Ewangelii według Świętego Mateusza. Wspieranie uczniów z dolnych w rozwijaniu  ich zainteresowań, pogłębianie wiary i właściwe kształtowanie postaw uczniów Chrystusa.
Na etapie dekanalnym   naszą  szkołę  reprezentowali uczniowie:  Magdalena  Szumska  i Adam  Racki. Wyżej  wymienieni   uczniowie  zajęli następujące  miejsca:
I miejsce  – Adam  Racki
III miejsce – Magdalena  Szumska
Uczeń  Adam  Racki zakwalifikował  się  na  kolejny, diecezjalny etap konkursu. Finał diecezjalny konkursu odbędzie się 13 kwietnia 2018 r. w Szkołach Katolickich w Płocku 

Gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów !

Opiekun  M. Maruszewska

***

DOKUMENTY
Archiwa