SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

B I B L I O T E K A    S Z K O L N A 

  • Godziny pracy biblioteki: poniedziałek – piątek 800-1400

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI

Dn. 02.04.2019 r – z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci – zaprezentowano przedstawienie pt. Książka na ławie oskarżonych. Inicjatywę skierowano do uczniów klas I-IV. Jej celem była popularyzacja czytelnictwa oraz ukazanie książki jako alternatywy dla współczesnych przekazów medialnych.

Organizatorki przedsięwzięcia:
Kamilla Piątkowska
Anna Majcher
Izabela Chabowska
Dorota Domeradzka
Katarzyna Rajkowska


Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

W dniach 08.05.2018- 15.05.2018 z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w całej Polsce świętowano Tydzień Bibliotek. W związku z powyższym biblioteka szkolna opracowała program szkolnych obchodów Tygodnia Bibliotek. Zgodnie z nim:

8 maja  zorganizowano wystawę promującą czytelnictwo: „Tego nie czytaj! – książki zakazane,

9 maja przeprowadzono warsztaty kamishibai dla klasy II b,

10 maja przygotowano kolorowanki i quizy na podstawie treści lektur szkolnych oraz wydzielono w pomieszczeniu biblioteki  stanowiska, przy których uczniowie mogli korzystać z przygotowanych materiałów,

11 maja przeprowadzono zajęcia biblioterapeutyczne na podstawie bajki Koń i osioł dla klasy III b,

14 maja zorganizowano dla klas IV-VII zabawę detektywistyczną polegającą na odszukaniu „zagubionej” książki na podstawie podanych tropów. Dla zwycięzcy zagwarantowano nagrodę rzeczową,

15 maja przygotowano wystawę kończącą szkolne obchody Tygodnia Bibliotek: „Biblioteki cyfrowe – gdzie online można przeczytać lekturę niedostępną w bibliotece?”

Lekturowe kolorowanie

Lekturowe kolorowanie

Teatrzyk kamishibai – warsztaty w kl. II B

Teatrzyk kamishibai – warsztaty w kl. II B

Teatrzyk kamishibai – warsztaty w kl. II B

Zabawa w książkowego detektywa

Zabawa w książkowego detektywa

Zabawa w książkowego detektywa – zwyciężczyni

Zajęcia biblioterapeutyczne w kl. III B

Zajęcia biblioterapeutyczne w kl. III B


Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczo- logopedycznego „W świecie baśni Andersena”

Konkurs trwał od 09.04.2018 do 13.04.2018r
Celem konkursu było:
– rozwijanie systematyczności,
– kształtowanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
Każdego dnia tygodnia w pierwszej przerwie międzylekcyjnej, przez szkolny radiowęzeł, odczytywany był jeden fragment baśni H.Ch. Andersena. Zadaniem uczestników było rozpoznanie tytułów i zapisanie na karcie odpowiedzi, po czym ostatniego dnia złożenie ich w wyznaczonym miejscu. W konkursie wzięło udział 43 uczniów. Spośród tych, którzy prawidłowo wpisali wszystkie tytuły, zostali wylosowani zwycięzcy:
Magdalena Stasiak klasa IIa
Bartosz Smoliński klasa IVc
Gabriela Grabarczyk klasa IVc
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w innych konkursach.

Nagrody zostały zasponsorowane przez organizatorów.

Organizatorkami konkursu były:
Anna Majcher, Danuta Wysocka


Udział w Ogólnopolskim Konkursie Bibliotecznym Narysuj komiks o Złym Kocurku

W styczniu 2018 r. uczennice III klasy – pod opieką nauczyciela bibliotekarza – wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Bibliotecznym „Narysuj komiks o Złym Kocurku”, zorganizowanym przez Wydawnictwo „Mamania”.

Konkurs został zorganizowany z okazji Światowego Dnia Kota. Jego przedmiotem było wykonanie pracy plastycznej  w formie komiksu o tematyce związanej z przygodami Złego Kocurka, bohatera serii książek autorstwa Nicka Bruela. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu całej Polski.

Za udział w przedsięwzięciu zostaliśmy wyróżnieni dyplomem. Organizatorzy zobowiązali się również do przekazania upominków dla dzieci oraz dla biblioteki.

>> Dyplom Kocurowy <<<


Zakochaj się w książkach! – walentynki w bibliotece

Z okazji walentynek biblioteka szkolna przygotowała wystawę najpiękniejszych wyznań miłosnych w literaturze. Celem prezentacji było zachęcenie uczniów do czerpania inspiracji z literatury pięknej oraz zaciekawienie i zmotywowanie do zapoznania się z całością dzieła literackiego.


10.01.2018 r. biblioteka szkolna ogłosiła konkurs fotograficzny Sleeveface, czyli ubierz się w książkę.  Sleeveface to zabawa polegająca na dopasowaniu zdjęć  z okładek książek do różnych sytuacji, ludzi i miejsc. Prace konkursowe należało przesłać na adres e-mail biblioteki szkolnej do dn. 01.02.2018r. Konkurs miał zachęcić uczniów do obcowania z książką i pokazać  różne formy kontaktu z nią – także pozaczytelnicze.
Wyniki konkursu:
I miejsce-  Julia Dymek (klasa VII)
II miejsce – Oliwia Sworska (klasa VII)
III miejsce – Oliwia Pryczyńska (klasa III) .

Uczennice otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorkę przedsięwzięcia.

I miejsce

 

II miejsce

 

Uczestniczki konkursu


UWOLNIJ SWOJE KSIĄŻKI! AKCJA BOOKCROSSING W NASZEJ SZKOLE

Od  stycznia 2018 r. uruchamiamy w naszej szkole oficjalną akcję bookcrossingową.  
Bookcrossing
to nowoczesna i oryginalna forma upowszechniania czytelnictwa. Działa na całym świecie. Główną ideą ruchu bookcrossing jest celowe przekazywanie książek lub pozostawianie ich w takich miejscach, aby znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. Jest to „uwalnianie książki”.


BOOKCROSSING
:

  • pozwala dzielić się książkami, a nawet śledzić ich wędrówkę,
  • daje szansę na przeczytanie wymarzonej książki osobom, których nie stać na jej zakup,
  • inspiruje rozmowy i dyskusje, a samotnym i nieśmiałym ułatwia nawiązywanie kontaktów.

Wiele osób posiada w domu książkę, która od dłuższego czasu stoi na półce zakurzona i zapomniana. Zamiast trzymać książkę w kącie własnego pokoju, lepiej podzielić się nią z innymi, którzy chętnie ją przeczytają.

Dzielenie się książką jest lepsze od jej posiadania”

 <regulamin akcji>


 „Listy do …M!” , czyli mikołajki w bibliotece

24.11.2017 r. została ogłoszona akcja promująca czytelnictwo – „Listy do … M!”. Do 06.12.2017 r. uczniowie naszej szkoły mogli pisać listy do św. Mikołaja, prosząc go o wymarzoną książkę. Wszystkie prośby zostały umieszczone w specjalnej skrzynce, z której  08.12.2017 r.  – w obecności p. Feliksy Czaplińskiej oraz p. Bożeny Wójcik – wylosowano jedną z nich. Zwyciężczynią została Amelia Tomczak – uczennica klasy III. Święty Mikołaj obdarował ją książką Opowieści z Narnii.


Klub Przyjaciół Biblioteki

Od 20 września br. w naszej szkole istnieje Klub Przyjaciół Biblioteki. Aktualnie należy do niego 16 uczennic. Spotkania Klubu odbywają się w każdą środę od godz. 1400 do godz. 1500 . Uczestnictwo w Klubie umożliwia zapoznanie się z zasadami funkcjonowania biblioteki, wspólne czytanie ulubionej literatury oraz wykonywanie prac artystycznych. Ponadto – w przerwach międzylekcyjnych – uczestniczki spotkań mogą pełnić dobrowolne dyżury w bibliotece.

Spotkanie KPB. Warsztaty kamishibai

Spotkanie KPB. Warsztaty quillingowe


Ogólnopolska akcja Tysiąc powodów by czytać

W październiku br. biblioteka szkolna wzięła udział w ogólnopolskim konkursie internetowym zorganizowanym przez Empik – Tysiąc powodów by czytać. Założeniem akcji było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu zdjęcia obrazującego wydarzenie z wybranej książki, które mogłoby znaleźć się na jej okładce. Uczniowie naszej szkoły zainscenizowali wątek z lektury szkolnej Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa. Uzyskaliśmy ok. 190 głosów.   Empik zobowiązał się do przekazania każdej bibliotece biorącej udział w konkursie upominku w postaci fotoksiążki.


Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Biblioteka szkolna wzięła udział w corocznych – październikowych – obchodach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. W ramach tej okoliczności przygotowano następujące wydarzenia:

I

Uroczyste powitanie uczniów klas pierwszych w szkolnej społeczności czytelniczej oraz wręczenie specjalnie przygotowanych dyplomów oraz zakładek do książek.

II

Konkurs czytelniczy dla klas  I-III (Co wiesz o postaciach z bajek?) oraz dla klas IV-VII (Co wiesz o lekturzeKajko i Kokosz. Szkoła latania”?). Rozstrzygnięcie konkursów nastąpiło dn. 27.10.2017. Wszystkie uczestniczki otrzymały dyplomy oraz zakładki do książek, natomiast zwyciężczynie dodatkowo otrzymały nagrody książkowe ufundowane przez organizatorów – Annę Majcher, Andrzeja Aleksandrowicza, Feliksę Czaplińską.

Wyniki konkursu dla klas I-III:
I miejsce – Julia Reszczyńska
Wyróżnienia : Martyna Badurska, Michalina Badurska, Zuzanna Łączyńska
Wyniki Konkursu dla klas IV-VII:
I miejsce – Julia Dymek

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.Rozstrzygnięcie konkursów czytelniczych

III

Wręczenie dyplomu uznania klasie IA, która osiągnęła najwyższe wyniki w czytelnictwie w październiku br.