SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

B I B L I O T E K A    S Z K O L N A 

  • Godziny pracy biblioteki: poniedziałek – piątek 800-1400

Zakochaj się w książkach! – walentynki w bibliotece

Z okazji walentynek biblioteka szkolna przygotowała wystawę najpiękniejszych wyznań miłosnych w literaturze. Celem prezentacji było zachęcenie uczniów do czerpania inspiracji z literatury pięknej oraz zaciekawienie i zmotywowanie do zapoznania się z całością dzieła literackiego.


10.01.2018 r. biblioteka szkolna ogłosiła konkurs fotograficzny Sleeveface, czyli ubierz się w książkę.  Sleeveface to zabawa polegająca na dopasowaniu zdjęć  z okładek książek do różnych sytuacji, ludzi i miejsc. Prace konkursowe należało przesłać na adres e-mail biblioteki szkolnej do dn. 01.02.2018r. Konkurs miał zachęcić uczniów do obcowania z książką i pokazać  różne formy kontaktu z nią – także pozaczytelnicze.
Wyniki konkursu:
I miejsce-  Julia Dymek (klasa VII)
II miejsce – Oliwia Sworska (klasa VII)
III miejsce – Oliwia Pryczyńska (klasa III) .

Uczennice otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorkę przedsięwzięcia.

I miejsce

 

II miejsce

 

Uczestniczki konkursu


UWOLNIJ SWOJE KSIĄŻKI! AKCJA BOOKCROSSING W NASZEJ SZKOLE

Od  stycznia 2018 r. uruchamiamy w naszej szkole oficjalną akcję bookcrossingową.  
Bookcrossing
to nowoczesna i oryginalna forma upowszechniania czytelnictwa. Działa na całym świecie. Główną ideą ruchu bookcrossing jest celowe przekazywanie książek lub pozostawianie ich w takich miejscach, aby znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. Jest to „uwalnianie książki”.


BOOKCROSSING
:

  • pozwala dzielić się książkami, a nawet śledzić ich wędrówkę,
  • daje szansę na przeczytanie wymarzonej książki osobom, których nie stać na jej zakup,
  • inspiruje rozmowy i dyskusje, a samotnym i nieśmiałym ułatwia nawiązywanie kontaktów.

Wiele osób posiada w domu książkę, która od dłuższego czasu stoi na półce zakurzona i zapomniana. Zamiast trzymać książkę w kącie własnego pokoju, lepiej podzielić się nią z innymi, którzy chętnie ją przeczytają.

Dzielenie się książką jest lepsze od jej posiadania”

 <regulamin akcji>


 „Listy do …M!” , czyli mikołajki w bibliotece

24.11.2017 r. została ogłoszona akcja promująca czytelnictwo – „Listy do … M!”. Do 06.12.2017 r. uczniowie naszej szkoły mogli pisać listy do św. Mikołaja, prosząc go o wymarzoną książkę. Wszystkie prośby zostały umieszczone w specjalnej skrzynce, z której  08.12.2017 r.  – w obecności p. Feliksy Czaplińskiej oraz p. Bożeny Wójcik – wylosowano jedną z nich. Zwyciężczynią została Amelia Tomczak – uczennica klasy III. Święty Mikołaj obdarował ją książką Opowieści z Narnii.


Klub Przyjaciół Biblioteki

Od 20 września br. w naszej szkole istnieje Klub Przyjaciół Biblioteki. Aktualnie należy do niego 16 uczennic. Spotkania Klubu odbywają się w każdą środę od godz. 1400 do godz. 1500 . Uczestnictwo w Klubie umożliwia zapoznanie się z zasadami funkcjonowania biblioteki, wspólne czytanie ulubionej literatury oraz wykonywanie prac artystycznych. Ponadto – w przerwach międzylekcyjnych – uczestniczki spotkań mogą pełnić dobrowolne dyżury w bibliotece.

Spotkanie KPB. Warsztaty kamishibai

Spotkanie KPB. Warsztaty quillingowe


Ogólnopolska akcja Tysiąc powodów by czytać

W październiku br. biblioteka szkolna wzięła udział w ogólnopolskim konkursie internetowym zorganizowanym przez Empik – Tysiąc powodów by czytać. Założeniem akcji było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu zdjęcia obrazującego wydarzenie z wybranej książki, które mogłoby znaleźć się na jej okładce. Uczniowie naszej szkoły zainscenizowali wątek z lektury szkolnej Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa. Uzyskaliśmy ok. 190 głosów.   Empik zobowiązał się do przekazania każdej bibliotece biorącej udział w konkursie upominku w postaci fotoksiążki.


Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Biblioteka szkolna wzięła udział w corocznych – październikowych – obchodach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. W ramach tej okoliczności przygotowano następujące wydarzenia:

I

Uroczyste powitanie uczniów klas pierwszych w szkolnej społeczności czytelniczej oraz wręczenie specjalnie przygotowanych dyplomów oraz zakładek do książek.

II

Konkurs czytelniczy dla klas  I-III (Co wiesz o postaciach z bajek?) oraz dla klas IV-VII (Co wiesz o lekturzeKajko i Kokosz. Szkoła latania”?). Rozstrzygnięcie konkursów nastąpiło dn. 27.10.2017. Wszystkie uczestniczki otrzymały dyplomy oraz zakładki do książek, natomiast zwyciężczynie dodatkowo otrzymały nagrody książkowe ufundowane przez organizatorów – Annę Majcher, Andrzeja Aleksandrowicza, Feliksę Czaplińską.

Wyniki konkursu dla klas I-III:
I miejsce – Julia Reszczyńska
Wyróżnienia : Martyna Badurska, Michalina Badurska, Zuzanna Łączyńska
Wyniki Konkursu dla klas IV-VII:
I miejsce – Julia Dymek

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.Rozstrzygnięcie konkursów czytelniczych

III

Wręczenie dyplomu uznania klasie IA, która osiągnęła najwyższe wyniki w czytelnictwie w październiku br.