SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Plan Pracy Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego PTTK


XXVII Rajd Niepodległości „Szlakami Legionistów Płockich

W naszej szkole trwa konkurs „Zbieraj plastikowe nakrętki”

Akcja trwa do 31 maja 2019 roku.
Nasz placówka wspiera działalność fundacji „Portal FM – Pomagamy Dzieciom” przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 21 w Płocku.
Dla klasy, która zbierze najwięcej plastikowych nakrętek czekają upominki !!!
Konkurs ma na celu włączenie uczniów do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzenie ich świadomości, że stan lokalnego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro.


W naszej szkole trwa konkurs „Zbieraj baterie”

Akcja trwa od 15 października do 15 marca 2019.

Nasza placówka wspiera działalność fundacji dobroczynnej „ PO PIERWSZE RODZINA”, we współpracy z firmą REBA.  Występujemy w grupie POMAGAMY w roli wolontariuszy.

Zebrane przez nas baterie zostaną poddane utylizacji, aby nie szkodziły środowisku.

Dla klasy, która zbierze najwięcej zużytych baterii czekają upominki!!!

Zużyte baterie są odpadem niebezpiecznym dla środowiska – mogą skazić wodę i glebę.

Warto wiedzieć, że jedna wyrzucona na śmietnik zużyta bateria typu paluszek może zanieczyścić 1m3 gleby, a mała bateria zegarkowa skazić od 5 do 50 000 litrów wody.

Baterie są też bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Zawierają metale ciężkie takie jak ołów, kadm, rtęć, cynk, które są toksyczne i mogą wywołać choroby nerek oraz dolegliwości ze strony układu pokarmowego i nerwowego.

Baterii nie wyrzucaj do śmietnika, tylko do specjalnego pojemnika, który jest w naszej szkole.


Rozstrzygnięcie konkursu” Przyroda – Twój Przyjaciel”

8 czerwca nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu ”Przyroda – Twój przyjaciel” z tematem XLI edycji „Mieszkańcy ekosystemów wodnych” w Starostwie Powiatowym w Płocku.
Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca:
II miejsce Magdalena Szumska klasa VI a
II miejsce Weronika Syroczyńska klasa VI b
III miejsce Alicja Ogrodnik klasa VI b
III miejsce Maja Matczak klasa VI b
III miejsce Jakub Sosiński klasa VI a

Gratulujemy!


Podsumowanie konkursu ekologicznego

Konkurs realizowany był w ramach zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu oraz promocja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.4 „Ochrona bioróżnorodności”.
Celem konkursu była edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej w obszarze bioróżnorodności powiatu płockiego, jak również edukacji związanej z obszarami Natura 2000 i promocją lokalnych walorów przyrodniczych.
Przedmiotem konkursu były:
1.Prace fotograficzne w trzech kategoriach tematycznych: flora, fauna, krajobraz powiatu płockiego – konkurs indywidualny dla uczniów szkół podstawowych i średnich z powiatu płockiego – dwie kategorie wiekowe.

2.Prace fotograficzne w trzech kategoriach tematycznych: flora, fauna i krajobraz – konkurs zespołowy – dla dwóch kategorii wiekowych: szkoły podstawowe i średnie powiatu płockiego.
W dniu 7 czerwca 2018r. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs fotograficzny. Na konkurs wpłynęło łącznie 656 prac fotograficznych

15 czerwca 2018r w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Leśnych w Leśniczówce w Miszewie Murowanym odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu płockiego – II etap, w którym uczestniczyli:
– Mariusz Bieniek – Starosta Płocki;
– Dorota Zakrzewska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku;
– Krzysztof Olejnicki – Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku;
– Pracownicy Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku.

Laureaci i wyróżnieni ze Szkoły Podstawowej w Bielsku:

III miejsce w kategorii fauna Paweł Walczak klasa Vb

Wyróżnienie w kategorii fauna Oliwia Kaczmarska klasa III a.

Gratulujemy!


Akcja szkolna „Karma dla psiaka i kociaka

Akcja szkolna „Karma dla psiaka i kociaka” trwała w naszej szkole w miesiącu grudniu. W zbiórce karmy dla zwierząt brała udział cała społeczność szkolna. Uczniowie starszych klas wykonali plakaty zachęcające do udziału w tej akcji. Zorganizowano wystawkę plakatów oraz pogadanki tematyczne dla wszystkich klas. Dzieci z klas: I b, IV a,b,c  przekazały karmę do Schroniska dla zwierząt w Płocku podczas wycieczki, gdzie miały możliwość zapoznania się z warunkami bytowymi zwierząt w schronisku oraz procedurą ich adopcji i wolontariatu. Pracownik schroniska oprowadzał ich i udzielał wyczerpujących odpowiedzi na zadawane mu pytania.

Akcja ta uwrażliwiła uczniów na los porzuconych i niechcianych zwierząt. Wszyscy zadeklarowali dalsze niesienie im  pomocy.


W naszej szkole trwa konkurs „Zbieraj baterie”

Akcja trwa do końca maja 2018. Zebrane przez nas baterie zostaną poddane utylizacji, aby nie szkodziły środowisku.

Dla klasy, która zbierze najwięcej zużytych baterii czekają NAGRODY!!!

Zużyte baterie są odpadem niebezpiecznym dla środowiska – mogą skazić wodę i glebę. Warto wiedzieć, że jedna wyrzucona na śmietnik zużyta bateria typu paluszek może zanieczyścić 1m3 gleby, a mała bateria zegarkowa skazić od 5 do 50 000 litrów wody.

Baterie są też bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Zawierają metale ciężkie takie jak ołów, kadm, rtęć, cynk, które są toksyczne i mogą wywołać choroby nerek oraz dolegliwości ze strony układu pokarmowego i nerwowego.

Baterii nie wyrzucaj do śmietnika, tylko do specjalnego pojemnika, który jest w naszej szkole.

>>>Regulamin <<<


XXXI edycja konkursu: „Mój las”

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny brali udział Ogólnopolskim Konkursie „Mój las”.
Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy przyrodniczo- ekologicznej, poznawanie walorów przyrodniczo-ekologiczno- leśnych, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Młodzież uczestniczyła w II kategorii wiekowej dla szkoły podstawowej IV-VII. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w styczniu w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Płocku.
Oto sukcesy naszych uczniów:
I miejsce – Julia Dymek – ucz. kl. VII b
I miejsce – Karol Siemieniec – ucz. kl. V b
II miejsce – Marta Morzyńska – ucz. kl. V a
II miejsce – Jakub Opolski – ucz. kl. VI a
II miejsce – Weronika Wiśniewska – ucz. kl. VII b
II miejsce Magdalena Szumska – ucz. kl. VI a
III miejsce Adam Racki – ucz. kl. VI a
Prace Julii Dymek oraz Karola Siemieńca zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do
Zarządu Głównego SITLiD. Rozstrzygnięcie na szczeblu centralnym nastąpi w kwietniu w Warszawie.


Podsumowanie konkursu ornitologicznego „Ptaki gatunków drapieżnych”

4 grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku odbyło się podsumowanie konkursu ornitologicznego „Ptaki gatunków drapieżnych” dla laureatów szkół powiatu płockiego. Celem inicjatywy, ogłoszonej w ramach IX edycji projektu LOP „Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas”, było poznanie najpopularniejszych gatunków ptaków żyjących w Polsce, pogłębienie znajomości ich biologii, zasad ochrony oraz wymagań środowiskowych.
Uczniowie naszej szkoły od lat zajmują czołowe miejsca w kolejnych edycjach tego konkursu. Podobnie było w tym roku. I miejsce zdobyła Alicja Ogrodnik – uczennica klasy VI b, II miejsce Magdalena Szumska – uczennica klasy  VI a, II miejsce Martyna Szumska – uczennica kl. I a, II miejsce  Szymon Paćkowski – uczeń klasy VII b, III miejsce  Alicja Dumowska – uczennica klasy V a. Wręczenia nagród dokonali wspólnie Wicestarosta Iwona Sierocka, Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Spraw Społecznych Małgorzata Struzik oraz Prezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Płocku Zbigniew Suchodolski. Uczniowie wykonali prace pod kierunkiem nauczycielek: Sławomiry Banachowicz, Moniki Narkiewicz  i Alicji Wojtunik.


KONKURS EKO – ROWER

Uczennice naszej szkoły Magdalena Szumska, Natalia Rakowska, Martyna Zygmuntowicz, Zuzanna Spadło brały udział w konkursie Eko – Rower organizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku. Przedmiotem konkursu było wykonanie pełnowymiarowego roweru dziecięcego z surowców wtórnych oraz tworzyw naturalnych. Przy ocenie prac brane było pod uwagę: zgodność tematyki, poziom wykorzystania materiałów naturalnych i surowców wtórnych, oryginalność, funkcjonalność i pełnowymiarowość roweru.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 18 listopada w Galerii  Handlowej Wisła, gdzie została zorganizowana wystawa rowerów i wręczono nagrody. Wyróżnienie otrzymały 2 uczennice: Martyna Zygmuntowicz i Zuzanna Spadło.


RAJD „CIŻEMKA”

28 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Rajdzie ‚Ciżemka”. Trasa rajdu była zlokalizowana na terenie Płocka. O godzinie 9 wszystkie druzyny po zameldowaniu się na Starym Rynku, otrzymały zadania do rozwiązania i wyruszyły w trasę. Finał Rajdu nastąpił w L.O. im. Marszałka Małachowskiego. Nasza druzyna zajęła III miejsze.


RAJD PIECZONEGO ZIEMNIAKA

14 października uczniowie z Klubu PTTK przy naszej szkole uczestniczyli w rajdzie Pieczonego Ziemniaka organizowanego przez Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Płocku, przy współudziale Nadleśnictwa Łąck. Nasza grupa miała do pokonania trasę z Płocka do Łącka – 16 km. Po dotarciu na miejsce uczniowie mogli odpocząć przy ognisku, piekąc kiełbaski i zajadając pieczonego ziemniaka. Około godziny 14 zakończono zlot, ogłoszono wyniki, wręczono puchary i dyplomy. Nasza drużyna zajęła II miejsce.


LEKCJA PRZYRODY W ZOO

27 września klasy VI uczestniczyły w lekcji w Ogrodzie Zoologicznym w Płocku. Tematem zajęć były” Płazy i gady”. Uczniowie mogli z bliska przyjrzeć się zwierzętom i  dotknąć ich skóry. W czasie lekcji dzieci poznały przystosowania płazów i gadów do życia w swoich środowiskach. Po zajęciach uczniowie udali się na wycieczkę po ZOO, aby podziwiać innych jego mieszkańców.


POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W piątek 9 czerwca, w Leśniczówce Brwilno, miało miejsce uroczyste wręczenie nagród dla laureatów ekologicznego konkursu fotograficznego, zorganizowanego przez Powiat Płocki.
W wydarzeniu wzięli udział m.in. Starosta Płocki Mariusz Bieniek wraz z dyrekcją Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, zgłoszonych zostało blisko 480 prac fotograficznych!
Laureaci konkursu indywidualnego otrzymali nowoczesne smartfony i tablety, natomiast zwycięzcy w konkursie drużynowym zasilili swoją szkołę w nowe telewizory oraz aparaty fotograficzne. Autorzy 30 wyróżnionych fotografii również mogli liczyć na cenne nagrody, w ich przypadku były to dyski zewnętrzne.

Nasi uczniowie otrzymali wyróżnienia:
Julia Lewandowska – Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku; Tytuł pracy: Gruchające gołąbki
Maja Matczak – Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku; Tytuł pracy: Piękno natury
Paweł Walczak – Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bielsku; Tytuł pracy: Zaskroniec.


XXIV Ogólnopolski Konkurs  „Poznajemy Ojcowiznę”

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w XXIV Ogólnopolskim konkursie  „Poznajemy Ojcowiznę”  organizowanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  oddział w Płocku.  Magdalena Szumska,  Adam Racki i  Jakub Opolski  – uczniowie klasy V a oraz Julia Lewandowska – uczennica klasy VI a zajęli III miejsce w eliminacjach rejonowych.


RAJD STOKROTKI I NIEZAPOMINAJKI

13 maja członkowie PTTK brali udział w Rajdzie Ekologicznym „ Uśmiech Stokrotki i Niezapominajki”. Grupa uczniów wraz z opiekunami wędrowała własną trasą do Leszczyna Szlacheckiego.  Po dotarciu do celu,  wszyscy mogli odpocząć:  piekąc kiełbaski przy ognisku, grając w piłkę oraz biorąc udział w loterii fantowej zorganizowanej przez Szkołę Podstawową  w Leszczynie.  Na zakończenie imprezy zostały ogłoszone wyniki. Nastąpiło wręczenie dyplomów i pucharów za udział w rajdzie. Drużyna naszej szkoły zdobyła I miejsce w kategorii szkół podstawowych.


Konkurs „Mój las”  oraz konkurs „Ptaków gatunków ginących”

Uczniowie naszej szkoły jak co roku aktywnie uczestniczyli w konkursach organizowanych prze Ligę Ochrony Przyrody w Płocku. Grupa uczniów brała udział w konkursie ornitologicznym oraz ogólnopolskim  konkursie „Mój las”.  Nasi uczniowie odnieśli duże sukcesy:

Magdalena Szumska – Nagroda Główna za zajęcie I miejsca w konkursie ornitologicznym „Ptaki gatunków ginących” organizowanego w ramach VIII edycji programu „Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas”

Weronika Syroczyńska – I miejsce w konkursie ornitologicznym „Ptaki gatunków ginących” organizowanego w ramach VIII edycji programu „Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas”

Adam Racki – I miejsce w konkursie ornitologicznym „Ptaki gatunków ginących” organizowanego w ramach VIII edycji programu „Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas”

Adam Racki – I miejsce w Etapie Regionalnym XXX edycji ogólnopolskiego konkursu „MÓJ LAS”

Jakub Opolski – III miejsce w Etapie Regionalnym XXX edycji ogólnopolskiego konkursu „MÓJ LAS”

Magdalena Szumska – III miejsce w Etapie Regionalnym XXX edycji ogólnopolskiego konkursu „MÓJ LAS”


XXXIV Rajd Ekologiczny „Powitanie wiosny”

18 marca uczniowie należący do Szkolnego Klubu PTTK w Bielsku, powitali wiosnę  podczas rajdu ekologicznego. Celem rajdu było upowszechnienie wiedzy o zwyczajach ludowych w Polsce oraz uczczenie roku „Wisła łączy”. Uczniowie wraz z opiekunami  spacerowali szlakiem turystycznym na terenie Płocka, kończąc go w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Płocku. Grupa uczniów podczas rajdu zajęła II miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych.


XXXIV RAJD ZIMA SZLAKAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W dniu 28.01.2017 r. nasz Klub PTTK uczestniczył w Rajdzie Zima „Szlakami Powstania Styczniowego”. Celem rajdu było uczczenie 154 rocznicy Powstania Styczniowego. Podczas marszu grupa poznawała patriotyczną działalność Generała Zygmunta Padlewskiego. Dla upamiętnienia sylwetki Zygmunta Padlewskiego uczniowie zapalili znicze na jego grobie. Wędrówka zakończyła się w Zespole Szkół Technicznych w Płocku, gdzie wszyscy uczestnicy zostali przywitani gorącą grochówką.

Nasz klub zdobył I miejsce w klasyfikacji szkół podstawowych.


Koło PTTK

Dnia 07.11.16 w naszej szkole odbyło się spotkanie z prezesem PTTK w Płocku panem Janem Natkowskim. Celem spotkania było uroczyste wręczenie legitymacji członkom szkolnego koła PTTK.Nasz gość przedstawił historię PTTK w Polsce. Pan prezes wraz z panią dyrektor Marią Kluge zachęcali młodzież do aktywnego udziału w rajdach. Opiekunami koła PTTK w naszej szkole są pani Monika Narkiewicz oraz pani Marta Woźniak.

Życzymy miłych wrażeń na szlakach turystycznych.

——————————————————————————–

XXXVIII Rajd Pieczonego ziemniaka

W sobotę 8 października 2016 roku członkowie SKKT PTTK oraz miłośnicy pieszych wędrówek wzięli udział w XXXVIII Rajdzie Pieczonego Ziemniaka zorganizowanym przez Oddział Miejski PTTK w Płocku. Z takiej formy spędzenia wolnej soboty skorzystało 1080 turystów z róznych szkół. a w tym 20 osób ze SP w Bielsku pod opieką p. Marty Woźniak i p. Moniki Narkiewicz. Uczniowie mieli do pokonania trasę P – 2 Podolszyce-Borowiczki-Liszyno. Podczas marszu uczniowie mogli podziwiać krajobrazy m.in. pomniki przyrody.Cała trasa (około 12 km) została pokonana w ciągu 4 godzin.

Aktywny wypoczynek po nauce i pracy został nagrodzony ogniskiem z pieczeniem kiełbasek oraz upieczonym ziemniakiem z folii dla każdego uczestnika.Szkoła zajęła w rajdzie II miejsce drużynowo.

ekoszkoc582y-logo

——————————————————————————–

Szkolne konkursy ekologiczne – podsumowanie

W naszej szkole jak corocznie odbywały się konkursy dotyczące surowców wtórnych. Odbył się konkurs „Zbieramy baterie”, w którym uczestniczyła większość klas. Konkurs trwał od listopada do maja. Uczniowie gromadzili baterie w swoich pracowniach, następnie 15 maja 2016r. były odbierane przez członków LOP i  ważone. Odbiorem surowca zajmuje się firma REBA.
Podsumowanie nastąpiło na koniec maja. Poniżej przedstawiamy wyniki klas:
I miejsce – klasa I c – 11,7 kg
II miejsce – klasa I a – 10,2 kg
III miejsce – klasa IV a – 10 kg
Wyróżnienie – klasa III b – 9,80 kg
Uczniowie wraz z wychowawcami otrzymali dyplomy wraz z nagrodami.
Ponadto 3 czerwca 2016r. odbyła się zbiórka makulatury, w której wzięła udział cała społeczność szkolna. Zebraliśmy 990 kg. Odpady zostały odebrane przez zakład odzysku surowców wtórnych STORA ENSO POLAND S.A.
Oto wyniki klas:
I miejsce – klasa IV a – 220 kg
II miejsce – klasa III b i klasa VI a – po 195 kg
III miejsce – klasa I c – 125 kg
Dyplomy wraz z upominkami zostały wręczone w klasach.

Nasza szkoła bierze udział także w ogólnopolskiej zbiórce starych telefonów EKOSZKOŁY. Akcja ta pozwala na ponowne wykorzystanie i recykling telefonów komórkowych. Poprzez to redukujemy poziom zagrożenia dla środowiska naturalnego.
Powyższe konkursy miały na celu:

  • zachęcić wszystkich do prowadzenia selektywnej zbiórki surowców wtórnych;
  • wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania;
  • wykształcenie i utrwalenie zachowań proekologicznych;
  • przeciwdziałać zaśmiecaniu najbliższego otoczenia.

——————————————————————————–

Rajd w Leszczynie

22 kwietnia 2010 roku nasza szkoła jak co roku uczestniczyła w rajdzie ekologicznym „Dzieci Ziemi” w Leszczynie. Trasa rajdu przebiegała od szkoły w Leszczynie poprzez las w Gilinie. Przewodnikiem rajdu był pan leśniczy, który odkrywał tajemnice lasu. Następnie każda ze szkół podczas wędrówki otrzymała zadania do rozwiązania. Nasza 3 – osobowa drużyna poradziła sobie bez problemu, zajmując II miejsce. W rajdzie uczestniczyły uczennice z klasy VI a: A. Frydrych, A. Smoleńska, A. Lipińska. Na koniec został rozwiązany konkurs plastyczny pt. „Ptaki naszej okolicy”, w którym  Aleksandra Frydrych uzyskała I miejsce.

——————————————————————————–

WYCIECZKA DO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W PŁOCKU
W październiku 2009 r. klasa Va ponownie odwiedziła schronisko dla zwierząt w Płocku. Pamiętając o zwierzętach, które tam przebywają dzieci należące do LOP same wyszły z inicjatywą zorganizowania takiej wycieczki. Celem tego wyjazdu było głównie przekazanie karmy dla zwierząt.

——————————————————————————–

Wycieczka do Kampinoskiego Parku Narodowego

——————————————————————————–

„Mój las”
Uczennice Malwina Olszewska i Aleksandra Frydrych uczestniczyły w XXII edycji ogólnopolskiego konkursu ‘Mój las”, czego wynikiem było wyróżnienie ich prac. Dziewczynki napisały prace na temat konkursowy dla II kategorii wiekowej ‘Być przyjacielem lasu i przyrody – co przez to rozumiesz?” pod kierunkiem pani Moniki Narkiewicz. Wręczenie nagród odbyło się 12 grudnia 2008 roku w Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku.

——————————————————————————–

WYCIECZKA DO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W PŁOCKU
W listopadzie 2008 r. klasa I c i IV a uczestniczyła w wycieczce do Schroniska dla zwierząt w Płocku. Celem wyjazdu było; zapoznanie się z warunkami bytowymi zwierząt, wysłuchanie prelekcji wygłoszonej przez pracownika schroniska i przekazanie karmy dla zwierząt. Opiekunami wycieczki były wychowawczynie: p. Aneta Skomórska i p. Monika Narkiewicz.

——————————————————————————–
22 kwietnia nasza szkoła brała udział w Rajdzie Ekologicznym Dzieci Ziemi w Leszczynie Szlacheckim.
——————————————————————————–

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
7 grudnia 2007 r. odbyła się wycieczka do Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Wyjazd został zorganizowany dla uczniów należących do Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody (pod opieką p. M. Narkiewicz i p. A. Skomórskiej). uczniowie brali udział w lekcji na temat: „Zdrowa żywność” przeprowadzonej przez pracownika RCEE.

——————————————————————————–
Schronisko dla zwierząt w Płocku
15 listopada  2007r. został zorganizowany wyjazd do schroniska dla zwierząt w Płocku. w wycieczce brali udział uczniowie z klasy Iii i IVa wraz z nauczycielami p. M. Narkiewicz, p. A. Skomórską i p. K. Wochowską. Celem wyjazdu było przekazanie karmy dla zwierząt przebywających w schronisku, jak również wysłuchanie krótkiej prelekcji wygłoszonej przez dyrektora placówki.

——————————————————————————–
Czy ja dbam o środowisko?
Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w roku szkolnym 2006/07 uczestniczyła w realizacji projektu: „Czy ja dbam o środowisko?”. Osobą odpowiedzialną za realizację i koordynację projektu był nauczyciel przyrody p. Monika Narkiewicz z klasą V c. w ramach projektu uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z Edukacji ekologicznej, przeprowadzili ankiety, na podstawie których został opracowany „Program szkoły przyjaznej środowisku”.

Podsumowanie projektu „Czy ja dbam o środowisko?” odbyło się 17 października 2007 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Radzanowie, w czasie którego szkoła otrzymała certyfikat.
Działalność LOP wśród młodzieży jest prowadzona za pośrednictwem szkolnych kół LOP. Są one doskonałą formą pracy pozalekcyjnej z dziećmi i młodzieżą. Dzięki nim poznają zasady ochrony przyrody i jej zasobów. Rozbudzają zainteresowania wybranymi problemami z dziedziny ochrony przyrody i wyrabiają nawyki jej poszanowania.
Życie w zgodzie z naturą, właściwe zachowanie w środowisku, dokonywanie każdego dnia wyborów zgodnie z zasadami ekologów – to nie są działania trudne. Przy odpowiedniej wiedzy, świadomości ekologicznej, dobrych przykładach i nawykach dochodzimy do wniosku, że proekologiczne postępowanie to jedyna słuszna droga do życia w czystszym, zdrowszym środowisku, do zachowania zdrowia i sprawności fizycznej oraz umysłowej przez długie lata.

——————————————————————————–

Koło przyrodnicze LOP przy szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego skupia chętnych uczniów klas IV – VI oraz klasę III c pani Anety Skomórkiej.
Celem koła LOP jest poznanie motywów i sposobów ochrony i kształtowania emocjonalnego do określonych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka.
W ramach koła uczniowie aktywnie uczestniczą w wykładach prowadzonych przez pracowników w Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
Ponadto corocznie klasy są przygotowywane do konkursu „Mój las” organizowanego przez LOP w Płocku
Również uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu ekologii naszego najbliższego środowiska i co roku biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie EKO-PLANETA.
Wiosną uczniowie należący do LOP uczestniczą w zajęciach w terenie – doskonalą prowadzenie obserwacji za pomocą różnych środków dydaktycznych.
Realizując treści programu uczeń ma okazję poznać różne metody pracy i możliwości badań przyrodniczych zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Uczestniczenie w zajęciach koła winno nauczyć go krytycyzmu, dokładności i rzetelności działań, a także odpowiedzialności w pracy przez poznawania problemów ochrony środowiska.

Opiekunem koła LOP w klasach IV– VI jest p. Monika Narkiewicz, zaś klasy III c p. Aneta Skomórska.

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY
CELE:
Głównym celem działalności jest edukacja dzieci w dziedzinie ochrony przyrody i kształtowanie środowiska naturalnego

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Poznawanie motywów i sposobów ochrony i kształtowania środowiska

Wyrabianie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach
Przewidywanie i oceny pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych czynów człowieka
Kształtowanie emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk i obiektów w środowisku człowieka
Formowanie i umacnianie pozytywnych przekonań i postaw wobec określonych zjawisk i obiektów przyrodniczych środowiska człowieka, a także względem czynów podejmowanych przez ludzi, jak również ich zachowań w stosunku do elementów całości tego środowisk

TREŚCI PROGRAMOWE:
Kontynuowanie współpracy z  Zarządem LOP w Płocku.

Zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony przyrody.
Rozwijanie u dzieci i uczniów zdolności rozumienia użyteczności przyrody.
Zaznajomienie z budową i warunkami życia roślin i zwierząt.
Rejestrowanie obiektów i zjawisk przyrodniczych „Przyroda wokół nas”.
Uczenie mądrego korzystania z zasobów przyrody; czynna ochrona przyrody
– wyrabianie nawyku porządkowania w swoim otoczeniu,
– segregowanie odpadów,
– oszczędnego korzystania z zasobów natury (wody, energii, ciepła)
– pomoc i opieka zwierzętom pozostającym na wolności
Organizowanie wystawek tematycznych.
Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej, w szczególności z biblioteczki ekologicznej.
Opracowanie form i środków wspomagających osiąganie pozytywnych postaw wychowanków wobec przyrody.
Eksponowanie twórczości dzieci i młodzieży szkolnej.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
METODY I FORMY PRACY:
Współpraca z LOP

Udział w proponowanych przez organizację imprezach, konkursach, akcjach, projektach itp.
Pielęgnowanie zieleni na terenie szkoły i w ogrodzie szkolnym
Zasadzenie drzewka na terenie ogrodu szkolnego, opieka, pielęgnacja, obserwowanie wzrostu
Pogadanki, rozmowy
Praca z tekstem literackim i czasopismem o charakterze ekologicznym
Gromadzenie okazów przyrodniczych
Popularyzowanie twórczości literackiej – wierszy, opisów, przyrody itp.
Współpraca z gminnym koordynatorem z zakresu ekologii
Organizacja akcji na rzecz ochrony środowiska
Wykonanie gazetek, plakatów, referatów
Budowanie i modernizacja urządzeń użytkowych służących ochronie przyrody: karmniki
Dokarmianie w okresie zimy
Wykonywanie haseł i plakatów propagujących oszczędne korzystanie z zasobów przyrody
Zbiórka i segregacja surowców wtórnych
Obserwacja
Udział w akcji „Sprzątanie świata”
Udział w apelu Dzień Ziemi
Wycieczki do Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

2. ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Tablice plansze poglądowe

Obrazki i ilustracje
Albumy
Mapy
Atlasy
Kalendarze pogody
Filmy video
Nagrania magnetofonowe
Książki i czasopisma przyrodnicze
Teksty literackie i popularnonaukowe
Zielniki
Gry planszowe
Eko-malowanki
Karty pracy
Pakiety edukacyjne

3. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:
Dostrzega piękno przyrody

Wyraża własne obserwacje otaczającego świata w formie plastycznej i muzycznej
Rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego
Wie, w jaki sposób należy zachowywać się w stosunku do roślin i zwierząt
Potrafi obserwować przyrodę
Wie, jak należy opiekować się zwierzętami podczas zimy
Racjonalnie korzysta z zasobów przyrody
Współpracuje chętnie z organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody w środowisku szkolnym i lokalnym
Posługuje się wiedzą z zakresu ochrony środowiska
Przewiduje decyzje i działanie własne i innych wobec środowiska przyrodniczego.