SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii
W dniu 6 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się podsumowanie konkursu ornitologicznego „Mój ulubiony ptak” organizowanego przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Płocku. Konkurs ogłoszony został w ramach X edycji Programu ornitologicznego Ligi Ochrony Przyrody „Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas”.
Celem programu jest:
  • poznanie gatunków ptaków i ich siedlisk,
  • zwrócenie uwagi na zagrożenia gatunków ptaków,
  • edukacja ekologiczna w zakresie potrzeby zapewnienia ochrony siedlisk ptaków,
  • zapoznanie z formami ochrony ptaków w Polsce.

Program został objęty honorowym patronatem Starosty Płockiego Mariusza Bieńka. Nagrody dla laureatów za zajęcie I miejsc oraz wyróżnienia ufundował Starosta Płocki, zaś za zajęcie II i III miejsc – Wójt Gminy Bielsk. W wydarzeniu, Powiat Płocki reprezentowały Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Dorota Zakrzewska oraz Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Beata Banaszczak.

Oto nasi laureaci:
grupa wiekowa I-III I miejsce Martyna Szumska kl. II a,
grupa wiekowa IV-VI I miejsce Martyna Badurska – kl. IV b, I miejsce Karol Siemieniec – kl. VI b, II miejsce Michalina Badurska – kl. IV b,
grupa wiekowa VII-VIII I miejsce Magdalena Szumska – kl. VII a, II miejsce Kinga Reszczyńska – kl. VIII b, III miejsce – Weronika Syroczyńska – kl. VII b, III miejsce  Gabriel Paćkowski – kl. VII b.
Gratulujemy!
Koordynatorzy konkursu:
Sławomira Banachowicz
Monika Narkiewicz