SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

W okresie od 16 września do 30 listopada 2018 roku uczestniczyliśmy w programie edukacyjnym KLIMAT TO TEMAT ! , którego organizatorem było Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
Celem programu było:

  • ustalenie, czym są zmiany klimatu,
  • poznanie przyczyn i skutków zmiany klimatu,
  • opracowanie sposobów ograniczenia skutków zmiany klimatu,
  • poznanie możliwości wpływania na swoją przyszłość.

Dzięki udziałowi w programie uczniowie uświadomili sobie, że zmiany klimatu następują cały czas i dotyczą nas wszystkich. Zrozumieli, że zmiana klimatu jest globalnym wyzwaniem i każdy ma na nią wpływ.

W ramach programu:

  • odbyły się zajęcia warsztatowe w oparciu o scenariusze przygotowane przez organizatora
  • wykonaliśmy prace plastyczne przedstawiające ,,Świat za 20 lat” i przygotowaliśmy wystawę prac dla uczniów naszej szkoły
  • przygotowaliśmy gazetkę i ulotki informujące o skutkach zmian klimatu
  • przeprowadziliśmy głosowanie na najbardziej skuteczną metodę ograniczenia zmian klimatu
  • poznaliśmy przyczyny i skutki działania smogu na organizm człowieka.

Koordynatorzy programu:
Sławomira Banachowicz
Monika Narkiewicz