SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii
 Materiał przydatny do powtórek przed egzaminem z matematyki.

1. Podstawa programowa z matematyki

2. Egzamin ósmoklasisty z matematyki

4. Propozycje rozwiązań do zadań z arkusza egzaminacyjnego 2019

Egzamin ósmoklasisty 2019 – webinar

5. Arkusze pokazowe z ubiegłego roku:

Arkusze pokazowe

6. Próbny egzamin NOWA ERA 2019

7. Próbny egzamin OPERON 2019

8. Próbny egzamin NOWA ERA 2018

9. Próbny egzamin OPERON 2018

 Proporcjonalność prosta. Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie.

CKE – szybka powtórka przed egzaminem – dzień 5 str. 9 – 12

Podstawa programowa z matematyki:
str. 17 – VII oraz str. 18 i 19 – X

Materiały powtórzeniowe:

Skala
Skala na planach i mapach

Proporcja prosta
Wprowadzenie do stosunku dwóch wielkości

Stosunek dwóch wielkości

Oś liczbowa (liczby naturalne)

Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej

Liczby dziesiętne na osi liczbowej
Liczby ujemne na osi liczbowej
Ujemne liczby dziesiętne na osi liczbowej
Wartość bezwzględna i liczby przeciwne
Układ współrzędnych

Odczytywanie i zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych
(ciekawe zadanie – 5:50)

Długość i środek odcinka w układzie współrzędnych
Punkt kratowy
Zaznacz na osi liczbowej wszystkie liczby spełniające podany warunek

 Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie. Wielokąty.

CKE – szybka powtórka przed egzaminem dzień 6 str. 10 – 13

Podstawa programowa z matematyki:
str. 18 – VIII i IX

Materiały powtórzeniowe:

Wielokąty (5 filmów)
Trójkąty
(7 filmów) – (m.in. pole trójkąta, nierówność trójkąta i przystawanie trójkątów) 
Kąty wierzchołkowe i przyległe
(3 filmy)

Kąty odpowiadające i naprzemianległe

Proste i odcinki
(6 filmów)
Twierdzenie Pitagorasa
(6 filmów)
Wielokąty foremne
(4 filmy)
Pola figur
(10 filmów)

Trójkąt 30, 60, 90
(5 filmów)
Trójkąt 45, 45, 90
(3 filmy)
Dowodzenie w geometrii
(6 filmów)

Można poćwiczyć:

GWO
GWO

MATZOO – Figury płaskie (1 – 12)
MATZOO
– Figury na płaszczyźnie (1 – 7)

 

24.03 Geometria przestrzenna

CKE – szybka powtórka przed egzaminem dzień 7 str. 7 – 10

Podstawa programowa z matematyki:
str. 19 – XI

Materiały powtórzeniowe:

Podręcznik str.168 – 204

Geometria przestrzenna
Figury przestrzenne – wprowadzenie
(6 filmów)

Graniastosłupy
(6 filmów)
Ostrosłupy
(7 filmów)

Można poćwiczyć:

GWO
GWO

MATZOO – Geometria przestrzenna (1 – 8, bez 2)

Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa oraz odczytywanie danych i elementy statystyki opisowej.

Podstawa programowa z matematyki
str. 19 – XII i XIII

CKE – szybka powtórka przed egzaminem dzień 8 str. 12 – 15

Materiały powtórzeniowe:

Prawdopodobieństwo
Obliczenia praktyczne i wykresy

Porządkowanie informacji

Diagramy procentowe
Przykładowe rozwiązanie zadania z egzaminu

Ułamki:

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach

Mnożenie ułamków zwykłych

Dzielenie ułamków zwykłych

MAT – POWTÓRKI – Ułamki – zadania z egzaminu

GWO

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych – opracowania

Ułamki zwykłe – opracowania

Ułamki dziesiętne – opracowania

Potęgi i pierwiastki

Działania na potęgach – podsumowanie

Potęga o wykładniku naturalnym

Pierwiastek sześcienny zadania

Tabliczka pierwiastkowania

Działania na pierwiastkach

Notacja wykładnicza

Notacja wykładnicza

GWO

MAT – POWTÓRKI – Potęgi i pierwiastki – zadania z egzaminu

Potęgi i pierwiastki – opracowania

Równania i zadania tekstowe

Rozwiązywanie równań cz. 1

Rozwiązywanie równań cz. 2

Równania – zadania tekstowe cz. 1

Równania – zadania tekstowe cz. 2

Zadania tekstowe – opracowania – WAŻNE

Podatki

Może ktoś chce zrobić coś więcej:

OLIMPUS – SESJA ZIMOWA
OLIMPUS – SESJA WIOSENNA

***

DOKUMENTY
Archiwa