SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

W związku z koniecznością zwrotu podręczników ustalone zostały zasady przekazania ich do szkoły.
W tym roku szkolnym to rodzice będą odpowiedzialni za zwrot książek.

Podręczniki przyjmowane będą przez wychowawców klasowych na dolnym korytarzu według następującego harmonogramu:

15 czerwca, godz. 8.00 – 9.00  – podręczniki do klasy I, II, III
godz. 10.00 -11.00 – podręczniki do klasy IV

19 czerwca, godz. 8.00 – 9.00 – podręczniki do klasy V
godz. 11.00 – 12.00 – podręczniki do klasy VI

22 czerwca, godz. 8.00 – 9.00 – podręczniki do klasy VII
godz. 11.00 – 12.00 – podręczniki do klasy VIII

Bardzo proszę o terminowość. Jest to bardzo ważne ze względu na wymogi sanitarne, jakie obecnie panują w szkołach.

Jeśli ktoś z rodziców nie będzie mógł przybyć danego dnia proszę o wysłanie kogoś w zastępstwie. Proszę również o zwrot wszystkich kompletów książek ucznia, a także o sprawdzenie czy są one podpisane.

Dyrektor szkoły Maria Kluge

***

DOKUMENTY