SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Nasza szkoła brała udział w międzypowiatowym konkursie ekologicznym „Mazowsze Czysta Kraina” – VII edycji organizowanej prze Fundację „Portal FM –Pomagamy Dzieciom” przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 21 w Płocku.
Głównym celem konkursu jest włączenie młodych mieszkańców Płocka i Powiatów do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzenie ich świadomości, że stan lokalnego środowiska  jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro.
Konkurs polegał na przeprowadzeniu zbiórki surowców wtórnych – plastikowe nakrętki. Patronat honorowy nad konkursem objęli:
Prezydent Miasta Płocka p. Andrzej Nowakowski,
Starosta Powiatu Płockiego p. Mariusz Bieniek
Poseł na Sejm RP p. Piotr Zgorzelski.

Dziękujemy całej społeczności szkolnej za aktywny udział w konkursie.

Monika Narkiewicz
Milena Wiśniewska
Bożena Wójcik