SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Konkurs realizowany był w ramach zadania pn.: „Organizacja i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu oraz promocja Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.4 „Ochrona bioróżnorodności”.
Celem konkursu była edukacja ekologiczna społeczeństwa oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej w obszarze bioróżnorodności powiatu płockiego, jak również edukacji związanej z obszarami Natura 2000 i promocją lokalnych walorów przyrodniczych.
Przedmiotem konkursu były:
1.Prace fotograficzne w trzech kategoriach tematycznych: flora, fauna, krajobraz powiatu płockiego – konkurs indywidualny dla uczniów szkół podstawowych i średnich z powiatu płockiego – dwie kategorie wiekowe.

2.Prace fotograficzne w trzech kategoriach tematycznych: flora, fauna i krajobraz – konkurs zespołowy – dla dwóch kategorii wiekowych: szkoły podstawowe i średnie powiatu płockiego.
W dniu 7 czerwca 2018r. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs fotograficzny. Na konkurs wpłynęło łącznie 656 prac fotograficznych

15 czerwca 2018r w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Leśnych w Leśniczówce w Miszewie Murowanym odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu płockiego – II etap, w którym uczestniczyli:
– Mariusz Bieniek – Starosta Płocki;
– Dorota Zakrzewska – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku;
– Krzysztof Olejnicki – Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku;
– Pracownicy Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku.

Laureaci i wyróżnieni ze Szkoły Podstawowej w Bielsku:

III miejsce w kategorii fauna Paweł Walczak klasa Vb

Wyróżnienie w kategorii fauna Oliwia Kaczmarska klasa III a.

Gratulujemy!

Szanowni Państwo, Podczas dzisiejszej uroczystości będzie miało miejsce rejestrowanie Państwa wizerunku w postaci fotografowania oraz jego utrwalania w wersji elektronicznej i papierowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalenie Państwa wizerunku, prosimy poinformować nas o tym mailowo na adres: spbielsk@wp.pl. Prosimy pamiętać, że zgodę zawsze mogą Państwo odwołać.