SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Konkurs trwał od 09.04.2018 do 13.04.2018r
Celem konkursu było:
– rozwijanie systematyczności,
– kształtowanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
Każdego dnia tygodnia w pierwszej przerwie międzylekcyjnej, przez szkolny radiowęzeł, odczytywany był jeden fragment baśni H.Ch. Andersena. Zadaniem uczestników było rozpoznanie tytułów i zapisanie na karcie odpowiedzi, po czym ostatniego dnia złożenie ich w wyznaczonym miejscu. W konkursie wzięło udział 43 uczniów. Spośród tych, którzy prawidłowo wpisali wszystkie tytuły, zostali wylosowani zwycięzcy:
Magdalena Stasiak klasa IIa
Bartosz Smoliński klasa IVc
Gabriela Grabarczyk klasa IVc
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w innych konkursach.

Nagrody zostały zasponsorowane przez organizatorów.

Organizatorkami konkursu były:
Anna Majcher, Danuta Wysocka