SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

W dniu 17 kwietnia 2018 roku uczniowie klas VI – VII naszej szkoły wraz z opiekunami: Panią Justyną Joniak, Ewą Kosińską, Danutą Wysocką oraz Panem Damianem Gagatem i Łukaszem Jędrzejewskim, uczestniczyli w wycieczce do Warszawy.
Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta pod płockim pomnikiem wzniesionym ku czci Żydów zamordowanych w hitlerowskich obozach zagłady. Członkowie samorządu uczniowskiego złożyli pod pomnikiem bukiet żonkili – kwiatów symbolu męczeństwa narodu żydowskiego oraz zapalili znicz pamięci. Uczestnicy wycieczki wysłuchali ponadto historii Żydów płockich oraz samego odwiedzanego miejsca, którą przedstawił nauczyciel historii Pan Łukasz Jędrzejewski. Wizyta pod pomnikiem była ponadto pierwszym etapem uczczenia pamięci 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Wydarzenie to jest w naszej szkole szczególnie wspominane w postaci różnych inicjatyw – stworzenia okolicznościowej tablicy, lekcji historii dla całej społeczności szkolnej oraz Biegu Żonkila.
Około południa dotarliśmy do kolejnego punktu naszej wycieczki, czyli zwiedzania polskiego Parlamentu. Podczas godzinnego spaceru po kompleksie sejmowym, uczniowie wraz z opiekunami poznali dzięki uprzejmości Pana przewodnika historię polskiego parlamentaryzmu oraz mogli zobaczyć bardzo ważne dla naszego kraju miejsca, skąd sprawowana jest władza Rzeczpospolitej. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wyjazdu zjedli obiad w ekskluzywnej restauracji sejmowej.
Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Stadionu Narodowego szlakiem trasy piłkarskich emocji. Wszyscy mieli okazję zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne takie jak wnętrza stadionu, szatnie czy salę konferencyjną, a więc poczuć się jak największe gwiazdy piłki nożnej. Ponadto mogli wejść na płytę boiska oraz punkt widokowy na najwyższej kondygnacji obiektu.
Niestety, czas wycieczki powoli dobiegał końca i po zakończeniu zwiedzania wszyscy udali się w podróż powrotną do Bielska. Zmęczeni ale szczęśliwi, wyposażeni w wiele nowych wiadomości i obrazów zapamiętanych na całe życie bezpiecznie wróciliśmy do domów.

***

DOKUMENTY