SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym „Moja Rodzina – drzewo genealogiczne” pod hasłem: Niech żyje Polska! w swoich rodzinach, dzieciach, narodzie, państwie i kulturze – wszystko to w duchu wiary, nadziei i miłości.

Zadaniem konkursowym było:

  • Przedstawienie historii swojej rodziny w graficznej formie drzewa genealogicznego;
    Opracowane drzewo genealogiczne miało zawierać minimum cztery pokolenia wstecz (w tym jako pierwsze pokolenie autora); Pierwsze pokolenie – data urodzin i data chrztu, Drugie pokolenie – data urodzin oraz data zawarcia sakramentu małżeństwa, Trzecie pokolenie – data urodzin i data rocznicy sakramentu małżeństwa, Czwarte pokolenie – data urodzin;
  • Napisanie eseju o ważnych miejscach i wydarzeniach z życia Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników – Arcybiskupie A. J. Nowowiejskim i Biskupie L. Wetmańskim ich dziedzictwie dla Diecezji Płockiej – 25 rocznica beatyfikacji.

Komisja Zespołu ds. Konkursu plastycznego po hasłem Moja rodzina – drzewo genealogiczne powołana przez Komitet Organizacyjny XII Marszu dla Życia i Rodziny w Płocku na posiedzeniu 22 maja 2024 r. dokonała wyboru i klasyfikacji prac spośród wszystkich biorących udział w konkursie.

III miejsce zajęła rodzina Anny i Marcina GAWIŃSKICH z dziećmi Marceliną i Nikolą.

Wręczanie nagród odbyło się w czasie 2. Dnia Dziecka w ogrodzie Biskupa Płockiego 31 maja 2024 r.

GRATULUJEMY  I  ŻYCZYMY  DALSZYCH  SUKCESÓW

***

DOKUMENTY
Archiwa