SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

13 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku, odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Naszą Szkołę i Gminę Bielsk reprezentowali zwycięzcy eliminacji gminnych w dwóch kategoriach wiekowych: Marta Morzyńska z klasy VIa oraz Adam Racki z klasy VIIa.
Konkurs składał się z dwóch etapów – testu wiedzy oraz dla najlepszej trójki w każdej kategorii wiekowej po części pisemnej, etapu pytań ustnych.
Pomiędzy etapami, organizatorzy konkursu zaprosili wszystkich uczestników wraz z opiekunami na sztukę „Pchła Szachrajka” do Teatru Dramatycznego im .Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Występ dla uczestników przygotowali także uczniowie szkoły podstawowej. Organizatorzy zapewnili wszystkim smaczny obiad.
W grupie II – uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjum Adam uzyskał awans po części pisemnej do części ustnej, gdzie zajął III miejsce.
W grupie I – uczniów klas I – VI szkół podstawowych Marta zajęła ostatecznie IV miejsce, ustępując miejscu na podium dopiero po dogrywce.
Laureaci miejsc nagrodzeni zostali z rąk organizatorów pamiątkowymi pucharami dla szkoły, dyplomami i nagrodami rzeczowymi, natomiast wszyscy pozostali uczestnicy pamiątkowymi dyplomami uczestnictwa oraz drobnymi upominkami.
Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem Zarządu Gminnego OSP w Bielsku, a przede wszystkim niezawodnemu prezesowi Jerzemu Klekowickiemu, który zapewnił nam transport na konkurs.
Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod opieką Pana Łukasza Jędrzejewskiego.
Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy wiedzy i zdobytych miejsc.