SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

5 marca 2019 r. w Publicznym Gimnazjum w Bielsku odbył się etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”.
Naszą Szkołę reprezentowało w dwóch kategoriach wiekowych łącznie 24 uczniów klas V – VIII.

W grupie I – uczniów klas I – VI szkół podstawowych zajęliśmy wszystkie miejsca na podium:
I miejsce zajęła Marta Morzyńska z VI a
II miejsce zajął Karol Siemieniec z VI b
III miejsce zajęła Gabriela Grabarczyk z V c

W grupie II – uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych i klas III gminazjów, najlepszy okazał się, z maksymalnym możliwym wynikiem do osiągnięcia, uczeń klasy VII a Adam Racki.

Laureaci miejsc nagrodzeni zostali z rąk organizatorów pamiątkowymi statuetkami, dyplomami i elektronicznymi upominkami, natomiast wszyscy pozostali uczestnicy pamiątkowymi dyplomami uczestnictwa.
13 marca Marta i Adam reprezentować będą Naszą Szkołę i Gminę Bielsk w etapie powiatowym, który odbędzie się w Płocku.
Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod opieką Pana Łukasza Jędrzejewskiego.
Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy wiedzy i zdobytych miejsc.