SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

W ramach Szkoły Promującej Zdrowie harcerze z WDH Światowicze zorganizowali zabawy na świeżym powietrzu.