SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

W dniu 5 kwietnia 2018 roku reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku w składzie: Adam Racki, Jakub Opolski i Magdalena Szumska pod opieką nauczyciela historii Łukasza Jędrzejewskiego, wzięła udział i odniosła ogromny sukces w jubileuszowym X Powiatowym Konkursie Historycznym “Polskie powstania 1794 – 1944”.
W finałowym etapie międzyszkolnego turnieju wiedzy historycznej, organizowanego przez Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku pod patronatem Starosty Płockiego Pana Mariusza Bieńka, zwyciężył Adam Racki. Trzecie miejsce na podium zajął Jakub Opolski. Dobry wynik uzyskała również trzecia reprezentantka szkoły Magdalena Szumska. Warto ponadto zaznaczyć, że nasi reprezentanci to najmłodsi uczestnicy konkursu, który skierowany był do uczniów klasy 7 szkoły podstawowej i gimnazjum. Tym bardziej należy docenić ich wysiłek i sukces oraz to, że zostawili w pokonanym polu wielu starszych kolegów.
Test wiedzy, rozwiązywany przez uczniów ze szkół z terenu Powiatu Płockiego, składał się zarówno z pytań zamkniętych jak i otwartych o różnym stopniu trudności. Wszyscy uczestnicy konkursu nagrodzeni zostali pamiątkowymi dyplomami oraz drobnymi upominkami, natomiast laureaci atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wiedzy, a laureatom osiągniętych miejsc.