SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

W dniu 26 marca 2018 roku w naszej szkole odbył się Wielkanocny Kiermasz przygotowany przez Szkolny Klub Wolontariusza.
Członkowie klubu własnoręcznie wykonali ozdoby na kreatywnych warsztatach przeprowadzonych na terenie szkoły. Uczestnicy zajęć rozwijali swoje  uzdolnienia, poznawali symbole wielkanocne. Dzieci przyczyniły się do kultywowania tradycji świątecznych w środowisku szkolnym i lokalnym oraz rozwijania i promowania postawy bezinteresownego zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy.
W trakcie sprzedaży można było zakupić różnorodne dekoracje świąteczne. Dochód z kiermaszu przeznaczony zostanie na cele charytatywne.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję i zakupili ozdobę wielkanocną.

Organizatorzy:
Opiekunowie Wolontariatu:
P.Małgorzata Maruszewska
P. Elżbieta Królikowska
P. Agnieszka Sieradzka