SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

W listopadzie uczniowie klas IV-VI przystąpili do szkolnego konkursu wiedzy o prawach dziecka. Głównymi celami tego przedsięwzięcia było upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka wśród uczniów, kształtowanie u uczniów świadomości własnych praw oraz uwrażliwianie na konieczność szanowania praw drugiego człowieka.
Po rozwiązaniu testu konkursowego wyłoniono zwycięzców.
I miejsce zajął Jakub Sosiński (IVA)
II miejsce zajął Jakub Opolski (IVA)
III miejsce zajął Adam Racki (IVA)
Uczniowie otrzymali medale, dyplomy oraz nagrody książkowe.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

***

DOKUMENTY
Archiwa