SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

4 października 2019 roku w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM). Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja była okazją  do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.
„Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była  podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia. Egzaminatorami byli młodsi uczniowie. Tworzyli oni specjalne Komisje. Zaopatrzeni  w losy  przepytywali starszych kolegów.
Każda osoba, która odpowiedziała ustnie lub pisemnie  na 5 pytań z losu, otrzymała tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia, imienną legitymację i upominek. Akcja trwała w godzinach od 8.00- 14.00. Wzięło w niej udział 124 uczniów z klas IV-VIII. W ramach obchodów ŚDTM został przeprowadzony również konkurs „Zadaniowy zawrót głowy”. Uczniowie mieli do rozwiązania zestaw zadań z wykorzystaniem tabliczki mnożenia.

***

DOKUMENTY