SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019  odbędzie się 19 czerwca 2019 roku według następującego porządku:
9.00 –  9.30 – zakończenie roku dla klas I – III w sali gimnastycznej, następnie spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych,
9.00 – 9.30 – spotkanie klas IV – VII z wychowawcami w salach lekcyjnych, następnie zakończenie roku w sali gimnastycznej.

Uroczystość ukończenia szkoły przez klasy VIII odbędzie się tego samego dnia o godzinie 12.00 w sali gimnastycznej.

***

DOKUMENTY
Archiwa