SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

10 czerwca uczniowie ze Szkolnego Koła Teatralnego „Bez Barier” zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, wystawiając przedstawienie pt. „ Toruńskie Pierniki”. Koledzy z młodszych i starszych klas zostali zapoznani z historią tradycyjnych wypieków toruńskich, wyrabianych przez piekarzy od około 700 lat. Na koniec każdy mógł zasmakować toruńskiego pierniczka.

***

DOKUMENTY
Archiwa