SP BIELSK

Fundusz Grantowy dla Płocka

PLOT

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

Akcja szkolna „Karma dla psiaka i kociaka” trwała w naszej szkole w miesiącu grudniu. W zbiórce karmy dla zwierząt brała udział cała społeczność szkolna. Uczniowie starszych klas wykonali plakaty zachęcające do udziału w tej akcji. Zorganizowano wystawkę plakatów oraz pogadanki tematyczne dla wszystkich klas. Dzieci z klas: I b, IV a,b,c  przekazały karmę do Schroniska dla zwierząt w Płocku podczas wycieczki, gdzie miały możliwość zapoznania się z warunkami bytowymi zwierząt w schronisku oraz procedurą ich adopcji i wolontariatu. Pracownik schroniska oprowadzał ich i udzielał wyczerpujących odpowiedzi na zadawane mu pytania.

Akcja ta uwrażliwiła uczniów na los porzuconych i niechcianych zwierząt. Wszyscy zadeklarowali dalsze niesienie im  pomocy.

***

DOKUMENTY
Archiwa