SP BIELSK

Szkoła Promująca Zdrowie
Aktywna Tablica
Bezpieczeństwo w sieci

Mistrzowie kodowania
Zachowaj trzeźwy umysł
Lepsza Szkoła
Z galerii

REGULAMIN STOŁÓWKI

Rodzice mają prawo do:
• odliczenia za obiady w przypadku nieobecności ucznia trwającej powyżej 3 dni (np. choroba dziecka).

Rodzice mają obowiązek :
• Dokonywania wpłat za obiady w ściśle podanym terminie danego miesiąca.
• Wcześniejszego zgłoszenia nieobecności ucznia trwającej powyżej 3 dni do godziny 8 danego dnia – przed wydaniem produktów obiadowych do kuchni.
• Zgłoszenia do p. intendentki rezygnacji z obiadu na początku danego miesiąca w przypadku, gdy dziecko korzystało z obiadów miesiąc wcześniej !

***

DOKUMENTY